Yhtiökokouskutsu

YHTIÖKOKOUSKUTSU F-Secure Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 3.4.2001 klo 15.00 alkaen Marina Congress Centerissä, Katajanokanlaituri 6, Helsinki. Yhtiökokousosanottajien toivotaan saapuvan kokouspaikalle klo 14.45 mennessä. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1.Yhtiöjärjestyksen 11 kohdan mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. 2. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta osakepääoman korottamiseen Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen tekemään osakepääomankorotuksen seuraavasti: a) valtuutuksen voimassaoloaika Hallitus valtuutetaan yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä tai laskemalla liikkeeseen yksi tai useampi vaihtovelkakirjalaina, optiolaina tai optio-oikeuksia. Osakeantien, optiolainojen, optio- oikeuksien ja vaihtovelkakirjalainojen vaihtojen seurauksena yhtiön osakepääoma saa nousta enintään 280.000 eurolla. Uusia osakkeita voidaan antaa yhteensä enintään 28.000.000 kappaletta. b) Merkintäoikeudesta poikkeaminen Uudet osakkeet, vaihtovelkakirjalainat, optiolainat tai optio-oikeudet voidaan tarjota merkittäväksi osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta ehdotetaan poikettavaksi, jotta yhtiö voi rahoittaa mahdollisia strategisesti merkittäviä yritysostoja osakejärjestelyin tai vahvistaa yhtiön rahoitus- ja pääomarakennetta tai luoda kannustejärjestelmiä konsernin henkilöstölle. c) Merkintähinnan määrääminen Osakemerkinnässä annettavien uusien osakkeiden ja vaihtovelkakirjalainojen, optiolainojen ja optio-oikeuksien nojalla vaihdettavien tai merkittävien uusien osakkeiden merkintähinta määräytyy hallituksen päättämällä tavalla siten, että se on vähintään osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo. d) Merkintähinnan maksu Hallituksella on oikeus hyväksyä maksuksi myös kuittaus tai muuta omaisuutta (apportti). e) Aikaisempi valtuutus Hallituksen esitys sisältää ylimääräisen yhtiökokouksen 29.12.2000 myöntämän valtuutuksen peruuttamisen käyttämättä olevilta osiltaan. Peruutus tulee voimaan samassa yhteydessä, kun uusi valtuutus rekisteröidään kaupparekisteriin. Optio-ohjelman 1999III kohdan II.4. (siirtokielto) muuttaminen Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että kohtaa II.4 (Siirtokielto, Prohibition to Transfer) muutetaan siten, että optio-oikeudet ovat vapaasti siirrettävissä, kun ne ovat vapaasti ehtojen mukaisesti käytettävissä osakkeiden merkitsemiseen. Täydellinen siirtokielto on ollut ehdoissa US ISO-säännösten vuoksi. Asiakirjat Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat sekä kohdissa 2-3 mainitut hallituksen esitykset liitteineen ovat osakkeenomistajien nähtävissä 26.3.2001 alkaen yhtiön kotisivulla www.F-Secure.com/investor-relations/ sekä yhtiön pääkonttorissa Espoossa, osoite Pyyntitie 7, ja niistä lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille . Pyynnön voi esittää jäljempänä mainittujen yhteystietojen kautta. Osallistumisoikeus Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on viimeistään 23.3.2001 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon, ellei laista muuta johdu. Ilmoittautuminen Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoittauduttava siihen viimeistään keskiviikkona 28.3.2001 klo 16.00. Ilmoittautuminen voi tapahtua joko sähköpostilla osoitteeseen: Henrietta.Malmari@F-Secure.com, puh. 09-2520 5315/Henrietta Malmari, fax 09-2520 5001/Henrietta Malmari, kirjeitse osoitteella F-Secure, PL 24, 02231 Espoo tai yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Pyyntitie 7, Espoo. Yhtiön kotisivulla on ilmoittautumista helpottava lomake. Ilmoittautumisten on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Valtakirjat pyydetään toimittamaan yhtiölle ilmoittautumisen yhteydessä. Hallituksen kokoonpano Corporate Governance -suositusten mukaisesti todetaan yhtiön tiedossa olevan, että yli 10 prosenttia yhtiön äänivallasta hallitsevat osakkeenomistajat aikovat ehdottaa yhtiökokoukselle, että nykyiset hallituksen jäsenet valitaan uudestaan. Nykyiset hallituksen jäsenet ovat antaneet valintaan suostumuksensa. Lisätietoja: F-Secure OYj Risto Siilasmaa, toimitusjohtaja tel.358 9 2520 5510 Jukka Kotovirta, johtaja tel.358 9 2520 5542 http://www.F-Secure.com ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bitonline.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2001/03/16/20010316BIT00520/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/03/16/20010316BIT00520/bit0002.pdf

Tilaa