Mer motion efter skoldagen - Fazer, Valo och idrottsföreningar startar eftermiddagsklubbar

Fazer och Finlands idrott r.f Valo startar ett riksomfattande pilotprojekt som erbjuder elever i lågstadiet mångsidig motionsinriktad eftermiddagsverksamhet efter skoldagen. Pilotprojektet, som börjar i höst, testas i sammanlagt tio lågstadieskolor i Helsingfors, Lahtis, Villmanstrand, Uleåborg och Vanda.

Barn i Rörelse är en motionsinriktad eftermiddagsklubb som lågstadieskolor och idrottsklubbar ordnar i samarbete. Klubben är öppen för alla barn. I verksamheten som planerats av Fazer och Valo får lågstadieelever bekanta sig med olika idrottsgrenar i en avgiftsfri eftermiddagsklubb. Projektet Barn i Rörelse tar itu med en viktig utmaning: att göra motion till en mer naturlig del av skoldagen och att hjälpa olika parter samarbeta bättre för mer motion i skolan.

Utöver Fazer, Valo och de tio skolorna medverkar ett stort antal idrottsklubbar, grenförbund och de kommuner i vilka skolorna ligger i pilotprojektet. Lokala idrottsklubbar i Helsingfors, Lahtis, Villmanstrand, Uleåborg och Vanda leder klubbarna.

”Projektet erbjuder barnen en möjlighet att prova på nya idrottsgrenar och ger dem mer nyttiga och roliga aktiviteter under eftermiddagarna genast efter skolan. Vi tror också att de idrottsliga eftermiddagsklubbarna ökar gemenskapen och trivseln bland lågstadieeleverna. Det är viktigt för oss att projektet erbjuder barnen fritidsaktiviteter på eftermiddagarna i en miljö som de redan är vana vid. Det ger också förhoppningsvis mer tid för familjerna att vara tillsammans om kvällarna”, säger Fazers koncernchef Christoph Vitzthum om pilotprojektet.

Verksamheten inleds i september och varar i tio veckor. Pilotprojektet omfattar sammanlagt cirka 400 barn. Under pilotprojektet samlar Fazer och Valo erfarenheter varefter man utvärderar projektets resultat och framgång.

Nytt koncept för eftermiddagsklubbar

Fazer har haft en betydande roll i arbetet med att planera verksamheten och genom att möjliggöra projektet ekonomiskt. ”Genom projektet vill vi stöda en större grupp och samtidigt främja barnens välmående, ett tema som är viktigt för oss. Vi vill också lyfta fram vilken betydelse den privata sektorn kan ha när det gäller att stöda motion och idrott för barn”, fortsätter Christoph Vitzthum från Fazer.

En faktor som påverkat utvecklandet av eftermiddagsverksamheten är medvetenheten om att barn rör sig allt mindre. Även noteringen i det nya regeringsprogrammet om ”En timme varje dag” ligger väl i linje med projektet Barn i Rörelse. Fazer och Valo vill ta fasta på möjligheten att bidra till en lösning i den viktiga samhällsfrågan om att öka motion och idrott under skoldagarna. Alla kan delta i arbetet att införa en extra timme motion före eller efter skoldagen.

”Vi är entusiastiska över samarbetet. Dagens barn får för lite motion och målet med eftermiddagsklubbsverksamheten som vi utvecklat är att varje barn får möjligheten att bli intresserad av motion och idrott. För projektet – och även för Valo och idrottsklubbarna – är det fint att Fazer gör det ekonomiskt möjligt att förverkliga verksamheten, planerar helheten tillsammans med oss och ger programmet synlighet i sina egna kanaler och nätverk”, säger Valos generalsekreterare, Teemu Japisson.

Deltagande skolor runt om i Finland

I det tio veckor långa pilotprojektet medverkar Pukinmäki skolan och Pohjois-Haaga skolan i Helsingfors, Kytöpuisto skolan och Länsimäki skolan i Vanda, Liipola skolan och Karisto skolan i Lahtis, Kesämäki skolan och Lauritsala skolan i Villmanstrand samt Oulunlahti skolan och Liminga skolan i Uleåborg. Beroende på orten får barnen pröva på bl.a. vattengymnastik, volleyboll, orientering, segling, vintergrenar, golf, boboll, tennis och andra rackettsporter, friidrott, fotboll och kampsporter.

De 20 först anmälda barnen får plats per klubb och fem barn tas på reservplatser. Efter att pilotprojektet har slutförts utvärderar barnen, handledarna och arrangörerna tillsammans hur framgångsrik verksamheten varit.

Ytterligare information:
Liisa Eerola, Director, Confectionery Communications & Group Partnerships Fazer-koncernen, Group, tel. +358 44 710 8860
E-postadresserna har formatet fornamn.efternamn@fazer.com

Jyrki Kemppainen, kommunikationsdirektör, Valo, tfn + 358 40 559 7196, e-post: jyrki.kemppainen@valo.fi

Högupplösta bilder: www.fazergroup.com/pictures, “Media_Press”,”Lasten Liike”

Kolla videon på Youtube https://youtu.be/9nP6lnYP5Bk

http://www.fazergroup.com/sv/foretagsansvar/sponsring-och-partnersamarbete/lasten-liike/

Fazer-koncernen
Fazer är ett internationellt familjeägt företag som erbjuder bageri-, konfektyr-, kex- och spannmålsprodukter samt måltids- och cafétjänster av hög kvalitet. Koncernen har egen verksamhet i åtta länder och export till över 40 länder. Fazers mission är att skapa smakupplevelser. Företagets framgång har sedan etableringen 1891 grundats på bästa kvalitet i produkter och tjänster, populära varumärken, de kunniga medarbetarnas passion och företagets ansvarsfulla sätt att arbeta. Målsättningen är att dela ett gott liv, varenda dag. Fazer-koncernens omsättning 2014 uppgick till mer än 1,6 miljarder euro och företaget har över 15,000 anställda. Fazers verksamhet följer etiska principer som baserar sig på koncernens värderingar och FN:s Global Compact.

Vi skapar smakupplevelser



Valo

Den riksomfattande motions- och idrottsorganisationen Finlands idrott r.f. Valo har till uppgift att öka möjligheterna till högklassig motion och idrott i Finland genom att förnya, förena och uppmuntra.

Yrityksestä

Fazer-koncernen 1891 öppnade den unge Karl Fazer sitt första konditori, med en mission att skapa mat med mening – och en passion för att skapa stunder av glädje för alla människor runt omkring honom. Detta är Northern Magic. Made Real. I dag är Fazer ett internationellt familjeägt företag som erbjuder bageri-, konfektyr-, kex- och spannmålsprodukter, växtbaserade måltider, mjölkfria produkter och on-the-go-mat och -dryck samt måltids- och cafétjänster av hög kvalitet. Koncernen har egen verksamhet i åtta länder och export till cirka 40 länder. Fazers framgång grundar sig på Karl Fazers vision, värderingar och kreativitet: bästa kvalitet i produkter och tjänster, populära varumärken, kunniga medarbetares engagemang och företagets ansvarsfulla sätt att arbeta. Fazer-koncernens omsättning 2018 uppgick till 1,6 miljarder euro och antalet anställda till över 15 000. Fazers verksamhet följer etiska principer som baserar sig på koncernens värderingar och FN-initiativet Global Compact. Northern Magic. Made Real.

Yhteyshenkilöt

Tilaa

Multimedia

Multimedia