Motionssamfundets och finländska företags gemensamma ambitiösa mål – En hobby i samband med skoldagen för varje barn

 

Motionsklubbverksamheten i skolorna får ett betydande stöd, när finländska företag tillsammans gör det möjligt för den nationella verksamheten Barn i rörelse att fortsätta under de kommande tre åren. Pilotprojektet, som Fazers startade, har åstadkommit fantastiska resultat på olika orter. Förutom Fazer kommer Reima och Unilever nu med och befäster verksamhetsmodellen. Målsättningen är att rikta minst en miljon euro till lågstadiernas eftermiddagsverksamhet under de kommande tre åren.

 

Finlands Olympiska Kommitté, som inleder sin verksamhet i början av 2017, har bred verksamhet för att öka barnens rörelse i samarbete med daghem, skolor, grenförbund och föreningar. Samarbetet anknyter till den finländska motionens och idrottens gemensamma framgångsplan. En av planens målsättningar är att skapa en bra dag för barnet med hjälp av motion. Dagen ska innehålla iver, mångsidighet, många grenar, mycket rörelse och lek samt hälsosamma levnadsvanor.

En livsstil utan rörelse skapas redan under de första åren

Barnens ensamma eftermiddagar och bristen på motion belastar barnfamiljernas vardag. Främst berörs familjer med barn i lågstadieåldern. Skolornas motionsklubbsverksamhet når cirka en femtedel av barnen. Målet med Barn i rörelse-eftermiddagarna är att erbjuda mångsidig motionsinriktad hobbyverksamhet för så många barn i lågstadieåldern som möjligt i samband med skoldagen, tillsammans med idrottsföreningar och andra lokala aktörer. 

”Barn i rörelse-pilotprojektet, som vi förverkligade på tio olika orter åren 2015-2016, fick ett mycket positivt mottagande och övertygade oss om att verksamheten bör fortsätta. Det är en hederssak för Fazer att vara med och hjälpa barn att röra på sig. Med hjälp av det utvidgade projektet, som inleds nästa år, vill vi rikta vårt stöd till en större grupp och samtidigt främja barnens välmående, som är en viktig fråga för oss. Att ingripa i bristen på motion kan ha en betydande effekt på hela Finlands livskraft. Undersökningar visar att man i värsta fall växer in i en livsstil där man inte rör på sig redan under de första levnadsåren. Därför borde det var ett gemensamt intresse för alla att barn motionerar. Jag är glad över att också andra företag kommer med redan i detta skede”, säger Fazers koncernchef Christoph Vitzthum.

”Varje barn bör ges en möjlighet att röra på sig. Motion skapar grunden för hälsosamma levnadsvanor, utvecklar sociala färdigheter och hjälper barnet att koncentrera sig, vilket i sin tur effektiverar inlärningen. Det är fint att vi får vara med i detta gemensamma projekt, som förhoppningsvis hjälper många barn att hitta sina egna sätt att motionera, vara ute och utöva en hobby tillsammans med andra”, säger Reimas verkställande direktör Elina Björklund.

”När ett barn kommer hem med ett brett leende, röda kinder och gräsfläckar på kläderna vet man att dagen har varit bra. Då levnadsvanorna förändras och kostnaderna för hobbyverksamhet stiger vill vi vara med och stöda lokal verksamhet av hög kvalitet, som uppmuntrar barn att röra på sig, uppleva och lära sig nytt. Barn i rörelse är ett utmärkt sätt att göra detta”, säger Omos marknadsföringschef Sanna Dooley.  

Eftermiddagarna motionssamfundets gemensamma val

Tack vare skolorna, föreningarna, idrottsgrenarna och andra aktörer inom motionsbranschen samt undervisnings- och kulturministeriets stora stöd är eftermiddagarna redan fyllda av mycket verksamhet och fina, innovativa lösningar. Målet för Barn i rörelse, som koordineras av Finlands Olympiska Kommitté, är att stöda den befintliga verksamheten och utvidga den. Barn i rörelses mål för de kommande tre åren är att stöda 500 klubbar, få med 10 000 barn och öka rörelsen med 700 000 timmar. Det stora målet med verksamheten är att garantera varje barn en hobby i samband med skoldagen.

”Jag är tacksam för att de företag som nu deltar i samarbetet vill vara med och öka barnens motionsaktiviteter under eftermiddagarna. Vårt mål är att väcka glädje och iver, ge barnen en möjlighet att prova på olika grenar och hitta sin egen hobby. Det är mycket viktigt att ta till sig en rörlig livsstil i barndomen och sedan upprätthålla den. Förutom företagen är olika motionsorganisationer, grenar, föreningar och skolor viktiga aktörer för att möjliggöra Barn i rörelse. Vi vill bjuda in alla att bygga en bra dag för barnen, med hjälp av motion”, säger Finlands Olympiska Kommittés ordförande Timo Ritakallio.

Kontaktuppgifter:

Fazer
Liisa Eerola, Director, Confectionery Communications & Group Partnerships, tel. 044 710 8860
Fazers mediatelefon, vardagar kl 8.00–16.00, 040 668 2998
E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fazer.com


Finlands Olympiska Kommitté
Samuli Vasala, affärsområdets verkställande direktör, tel. 044 358 6578

 

Yrityksestä

Fazer-koncernen 1891 öppnade den unge Karl Fazer sitt första konditori, med en mission att skapa mat med mening – och en passion för att skapa stunder av glädje för alla människor runt omkring honom. Detta är Northern Magic. Made Real. I dag är Fazer ett internationellt familjeägt företag som erbjuder bageri-, konfektyr-, kex- och spannmålsprodukter, växtbaserade måltider, mjölkfria produkter och on-the-go-mat och -dryck samt måltids- och cafétjänster av hög kvalitet. Koncernen har egen verksamhet i åtta länder och export till cirka 40 länder. Fazers framgång grundar sig på Karl Fazers vision, värderingar och kreativitet: bästa kvalitet i produkter och tjänster, populära varumärken, kunniga medarbetares engagemang och företagets ansvarsfulla sätt att arbeta. Fazer-koncernens omsättning 2018 uppgick till 1,6 miljarder euro och antalet anställda till över 15 000. Fazers verksamhet följer etiska principer som baserar sig på koncernens värderingar och FN-initiativet Global Compact. Northern Magic. Made Real.

Yhteyshenkilöt

Tilaa

Multimedia

Multimedia