Evenemanget “Fazer for Responsible Cocoa”, sammanfattning

Värdekedjan för kakao är, naturligtvis, internationell och omfattar flera parter. Skapandet av en hållbar kakaoekonomi förutsätter samarbete mellan olika aktörer på området. Av ansvarsprogrammen som ska stöda kakaoodlarna krävs lokalt skräddarsydda lösningar och kontinuerlig förbättring. Man borde koncentrera sig mer på majoriteten av kakaoodlarna, som fortfarande står utanför de nuvarande hållbarhetsverktygen. 

Fazer-koncernen arrangerade evenemanget “Fazer for Responsible Cocoa” (Fazer för ansvarsfull kakao) på Hanken i Helsingfors den 22 oktober för att diskutera den senaste informationen om kakao och bjuda in olika intressegrupper för att bestämma riktningen mot en bättre värdekedja för kakao. Under evenemanget förklarades kakaons värdekedja och målet var att hitta hållbara lösningar.

Hållbarhet är ett rörligt mål – bara 20 % av odlarna är organiserade

Det satsas mycket på att förbättra förhållandena i primärproduktionen av kakao. Samtidigt står det klart att hållbarheten är ett rörligt mål. Bland utvecklingsområdena kan man till exempel nämna mätbarheten av de olika programmens effekt och spårbarheten.

Certifikaten erbjuder ett enkelt sätt att kommunicera med konsumenterna, vilket Matti Kalervo, Keskos företagsansvarsdirektör, lyfte fram – men många av talarna belyste utmaningen med att bara cirka 20 % av kakaoodlarna i världen är organiserade och omfattas av certifikationssystemen, medan 80 % av odlarna är självständiga och står utanför. Enligt Michiel Hendriksz, CEO, FarmStrong Foundation, är det avgörande att vi övergår från att rikta oss till bara dem som redan är organiserade till att nå majoriteten av kakaoodlarna.

Rolf Ladau, verkställande direktör för Fazer Konfektyr, beskrev hur programmet Fazer for Better Cocoa strävar efter att stödja både den certifierade kakaoproduktionen och odlare utanför certifieringssystemet genom direkta hållbarhetsprogram i Ecuador och Nigeria. År 2015 är 75 % av all Fazers kakao köpt genom direkta hållbarhetsprogram eller certifieringssystem. Fazers vision är att all kakao företaget använder ska ha spårbart ursprung och fylla kriterierna för ansvarsfull kakaoanskaffning innan utgången av år 2017.

Samarbete över gamla gränser

Katri Kauppi, Assistant Professor, Logistics, Department of Information and Service Economy, Aalto University Cocoa poängterade att kakaons inköpskedja är mycket komplex. Det är viktigt att ha en övergripande bild av leveranskedjan och sträva efter kontinuerlig förbättring snarare än bara att reglerna följs. Ingen organisation kan ensam lösa alla problem, så djupare samarbete är ett mycket viktigt mål. Under evenemanget framgick att det är viktigt att se längre än till kakaon och överträda gamla gränser mellan olika organisationer när man söker lösningar. Benjamin Smith, Senior Officer CSR & Sustainability, ILO-IPEC sa att också företag från olika sektorer kan lära sig av varandra. Under diskussionen belystes också de olika aktörernas roller och ansvarsområden. Smith poängterade också att det primära ansvaret, när det gäller till exempel avskaffandet av barnarbetskraft, ligger hos regeringarna.

Behovet att gå framåt och öka samarbetet gäller också certifieringssystemen. Brigitte Campfens, Head of Department Market Development Europe, UTZ Certified, sade att fast certifieringen är ett starkt verktyg behövs innovationer i dess viktigaste beståndsdelar – till exempel bättre spårbarhet.

Lokala, skräddarsydda lösningar krävs – en lösning passar inte alla

Odlarperspektivet är A och O när man bygger framgångsrika ansvarsprogram. Det omfattar lösningar som anpassas lokalt, där odlarna konsulteras i utvecklingen. Kakaoproduktionen skiljer sig mycket mellan länder, geografiska områden och kulturer. Simon Conway-Jarrett, Managing Director, Tulip Cocoa Processing Ltd., Nigeria berättade att nerifrån-upp-inställningen och brainstorming på lokal nivå skapade grunden då Fazers projekt med Source trust i Nigeria byggdes upp. På detta sätt möjliggjordes odlarnas engagemang från början.

Riikka Karppinen, Commercial Director, Fairtrade Finland, sade att kakaoproducenterna behöver engagerade inköpare och engagemang på lång sikt för att kunna utveckla sin verksamhet.

Hållbarhet för att trygga kakaons framtid

En hållbar inköpskedja för kakao är en etisk fråga och samtidigt en förutsättning för affärsverksamheten. Chokladindustrin är beroende av tillgången till kakao av hög kvalitet och efterfrågan växer. Kakaoodlarna måste få skälig ersättning för sin skörd och odlarsamhällena måste få stöd. Det är viktigt att koncentrera sig på att utbilda odlarna, eftersom detta leder till bra odlingsmetoder, trygg och korrekt användning av gödningsmedel, bättre produktivitet och kvalitet, vilket i sin tur borde leda till ökade inkomster för odlarna, kommenterade Simon Conway-Jarret.

Att nå en majoritet av odlarna, samarbete och delad expertis, förståelse för odlarnas perspektiv – allt detta behövs för att skapa en hållbar värdekedja för kakao.

Talare:

Ulrika Romantschuk, SVP, Communications & Branding, Fazer Group

Benjamin Smith, Senior Officer CSR & Sustainability, ILO-IPEC

Michiel Hendriksz, CEO, FarmStrong Foundation

Simon Conway-Jarrett, Managing Director, Tulip Cocoa Processing Ltd, Nigeria

Brigitte Campfens, Head of Department Market Development Europe, UTZ Certified

Rolf Ladau, Managing Director, Fazer Confectionery and EVP, Fazer Group

Deltagare i den gemensamma sessionen:

Matti Kalervo, Vice President for Corporate Responsibility, Kesko

Riikka Karppinen, Head of Marketing and Commercial Relations, Fairtrade Finland

Michiel Hendriksz, CEO, FarmStrong Foundation

Katri Kauppi, Assistant Professor, Logistics, Department of Information and Service Economy, Aalto University

Nina Elomaa, Corporate Responsibility Director, Fazer Group

Fazer-koncernen

Fazer är ett internationellt familjeägt företag som erbjuder bageri-, konfektyr-, kex- och spannmålsprodukter samt måltids- och cafétjänster av hög kvalitet. Koncernen har egen verksamhet i åtta länder och export till över 40 länder. Fazers mission är att skapa smakupplevelser. Företagets framgång har sedan etableringen 1891 grundats på bästa kvalitet i produkter och tjänster, populära varumärken, de kunniga medarbetarnas passion och företagets ansvarsfulla sätt att arbeta. Målsättningen är att dela ett gott liv, varenda dag. Fazer-koncernens omsättning 2014 uppgick till mer än 1,6 miljarder euro och företaget har över 15,000 anställda. Fazers verksamhet följer etiska principer som baserar sig på koncernens värderingar och FN:s Global Compact.

Vi skapar smakupplevelser

Yrityksestä

Fazer är ett internationellt familjeägt företag som erbjuder bageri-, konfektyr-, kex- och spannmålsprodukter, vegetabiliska måltider och mjölkfria produkter samt måltids- och cafétjänster av hög kvalitet. Vi har egen verksamhet i åtta länder och export till cirka 40 länder. Fazers mission är Mat med mening. Fazers framgång har sedan etableringen 1891 grundats på bästa kvalitet i produkter och tjänster, populära varumärken, kunniga medarbetares engagemang och företagets ansvarsfulla sätt att arbeta. Fazer-koncernens omsättning 2017 uppgick till 1,6 miljarder euro och antalet anställda till 15 000. Fazers verksamhet följer etiska principer som baserar sig på koncernens värderingar och FN:s Global Compact. Vi skapar smakupplevelser

Yhteyshenkilöt

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit