Fazer planerar att förnya sin restaurangorganisation i Finland

Fazer planerar att förnya sin restaurangverksamhets struktur och att effektivera verksamheten för att säkerställa företagets konkurrenskraft i den förändrade affärsmiljön. Fazer inleder samarbetsförhandlingar, som berör sammanlagt 100 personer inom Food Services-affärsverksamheten i Finland. Om de planerade förändringarna verkställs kan de leda till att maximalt 20 arbetsuppgifter avslutas. Fazer stöder de personer, som skulle beröras av ett eventuellt avslutande av arbetsförhållandet.  

Fazer planerar att förnya sin restaurangverksamhets struktur för att kunna svara på de förändrade kund- och konsumentbehoven på ett mer flexibelt sätt. Målsättningen med de planerade förändringarna är att förstärka Fazer Food Services konkurrenskraft i den förändrade affärsmiljön och förbättra affärsverksamhetens förutsättningar och lönsamhet.  

”Vi vill föra planeringen, ledningen och beslutsfattandet närmare kunden. På så sätt kan vi erbjuda våra kunder skräddarsydda servicelösningar samt daglig flexibilitet i restaurangen”, säger Jaana Korhola , verkställande direktör för Fazer Food Services Finland.

Fazer inleder samarbetsförhandlingar, som gäller eventuella förändringar i restaurangorganisationens förmansuppgifter. Samarbetsförhandlingarna berör sammanlagt 100 personer runt om i Finland. Förändringarna kan, om de förverkligas, leda till att maximalt 20 arbetsuppgifter avslutas.

Det är viktigt för Fazer att försöka säkerställa framtiden för de personer som har arbetat för företaget. ”Vi satsar på åtgärder som främjar personernas möjligheter att hitta nya jobb och diskuterar personligen situationen med var och en. Vi förmedlar aktivt lediga tjänster inom Fazer-koncernen och samarbetar med arbetskraftsförvaltningen”, berättar Korhola.

Fazer sysselsätter sammanlagt 6 400 personer i Finland, varav 3 500 arbetar för Fazer Food Services. Fazer Food Services erbjuder måltidstjänster i 600 restauranger i hela Finland..

Frågor från media: 
verkställande direktör Jaana Korhola, Fazer Food Services Finland, tel. 040 821 8641 

kommunikationschef Satu Ikäheimo, Fazer-koncernen / Fazer Food Services, tel. 050 380 4996 

E-postadresserna har formatet fornamn.efternamn(at)fazer.com

Fazer-koncernen 
Fazer är ett internationellt familjeägt företag som erbjuder bageri-, konfektyr och kexprodukter samt måltids- och cafétjänster. Koncernen har egen verksamhet i åtta länder och export till över 40 länder. Fazers mission är att skapa smakupplevelser. Företagets framgång har sedan etableringen 1891 grundats på bästa kvalitet i produkter och tjänster, populära varumärken, de kunniga medarbetarnas passion och företagets ansvarsfulla sätt att arbeta. Målsättningen är att dela ett gott liv, varenda dag. Fazer-koncernens omsättning uppgick till knappt 1,7 miljarder euro år 2013, och antalet anställda är över 15 000. Fazers verksamhet styrs av de etiska principerna som grundar sig på koncernens värderingar och FN:s Global Compact.

Yrityksestä

Fazer-koncernen Fazer är ett internationellt familjeägt företag som erbjuder bageri-, konfektyr-, kex- och spannmålsprodukter, växtbaserade måltider, mejerifria produkter och on-the-go-mat och -dryck samt måltids- och cafétjänster av hög kvalitet. Fazers mission är Mat med mening. Koncernen har egen verksamhet i åtta länder och export till cirka 40 länder. Fazers framgång har sedan etableringen 1891 grundats på bästa kvalitet i produkter och tjänster, populära varumärken, kunniga medarbetares engagemang och företagets ansvarsfulla sätt att arbeta. Fazer-koncernens omsättning 2017 uppgick till 1,6 miljarder euro och antalet anställda till närmare 15 000. Fazers verksamhet följer etiska principer som baserar sig på koncernens värderingar och FN-initiativet Global Compact. Vi skapar smakupplevelser

Yhteyshenkilöt

Tilaa