Fazers undersökning Suomalainen sitkeys: Rågbrödet är en symbol för den finska segheten

Enligt Fazers undersökning Suomalainen sitkeys (den finska segheten) är bastu och rågbröd de starkaste symbolerna för den finländska nationella identiteten. Finländskt rågbröd eller efterugnsbröd anses också vara en överlägsen symbol för seghet och ihärdighet. Som typexempel på seghet och ihärdighet lyfter finländarna fram Teemu Selänne. Enligt de äldre svarspersonerna är typexemplet Sauli Niinistö. Något överraskande anser ungefär hälften av oss att dagens finländare inte är särskilt sega eller ihärdiga till sin natur.

I december genomförde Fazer undersökningen Suomalainen sitkeys om finländarnas uppfattning om seghet, ihärdighet och finländskhet*. Resultaten visar att bastu och rågbröd är de starkaste uttrycken för finländskheten. Bland ungdomarna förknippas finländskhet dessutom starkt med Fazer Blå och salmiak, och bland de äldre svarspersonerna med jultomten och Sibelius.

”Rågbrödets betydelse som en del av kärnan i finländskheten är obestridlig, vilket passar mycket bra i den tid vi lever. Nu om någonsin behövs det seghet och ihärdighet! För Fazer är segheten inte enbart en egenskap som bakas in i rågbrödet, utan den finns också i attityden och de långsiktiga verksamhetssätten”, säger Markus Hellström , VD för Fazer Bageri.

Svarspersonerna i undersökningen listade Teemu Selänne som den person som bäst representerar den finska segheten. På topp 3-listan fanns också Vesa-Matti Loiri och Saku Koivu. Selänne var nummer ett i alla åldersgrupper förutom bland personer i åldrarna 65–75 år som lyfte fram Sauli Niinistö som etta. I de äldre åldersgrupperna utsågs Paavo Väyrynen till den näst ihärdigaste finländaren.

Seghet uppskattas, men dagens finländare har inte denna egenskap

I undersökningen angav svarspersonerna att innovativitet och uppfinningsrikedom är de viktigaste egenskaper som ska leda Finland till tillväxt. Nästan varannan finländare anser att det också behövs seghet och ihärdighet för att skapa tillväxt. Det allmänna ekonomiska läget och framtidsutsikterna återspeglas sannolikt i resultaten, eftersom endast knappt hälften av svarspersonerna (46 %) anser att vi för närvarande besitter egenskaperna seghet och ihärdighet.

Våra styrkor på den internationella marknaden anses i synnerhet vara vårt utbildningssystem och vår tekniska kompetens. Som exempel på egenskaper som beskriver segheten lyfte svarspersonerna fram företagsamhet och att man inte ger efter. Bland annat företagare, närståendevårdare och personer i arbetslivet som vågar satsa på att utbilda sig till ett nytt yrke representerar dessa egenskaper.

Tolerans förknippas däremot inte med finländskhet; endast 8 procent av svarspersonerna i undersökningen anser att tolerans är en mycket stark del av finländskheten eller vår nationella identitet. Välfärdssamhället förknippas numera med finländskhet endast av 20 procent av befolkningen.

I december 2014 gjorde Fazer en undersökning om finländarnas uppfattning om seghet, ihärdighet och finländskhet. Undersökningen Suomalainen sitkeys genomfördes av undersökningsföretaget Evidens Oy. Panelundersökningen genomfördes online och i den deltog 1 000 finländare som demografiskt representerar Finlands befolkning.

BILAGOR:

Sammandrag av undersökningsresultaten Fazer Suomalainen sitkeys -tutkimuskooste

Bilder som lämpar sig för tryck

www.fazergroup.com/pictures ”Mediapress”, ”Kotimainen ruis ja Oululainen”

Se även meddelandet: Fazer förverkligar den finländska rågdrömmen

YTTERLIGARE INFORMATION:

Satu Ikäheimo, kommunikationschef, Fazer Group 
tfn 050 380 4996, satu.ikaheimo@fazer.com

Fazer-koncernen 
Fazer är ett internationellt familjeägt företag som erbjuder bageri-, konfektyr och kexprodukter samt måltids- och cafétjänster. Koncernen har egen verksamhet i åtta länder och export till över 40 länder. Fazers mission är att skapa smakupplevelser. Företagets framgång har sedan etableringen 1891 grundats på bästa kvalitet i produkter och tjänster, populära varumärken, de kunniga medarbetarnas passion och företagets ansvarsfulla sätt att arbeta. Målsättningen är att dela ett gott liv, varenda dag. Fazer-koncernens omsättning uppgick till knappt 1,7 miljarder euro år 2013, och antalet anställda är över 15 000. Fazers verksamhet styrs av de etiska principerna som grundar sig på koncernens värderingar och FN:s Global Compact.

Vi skapar smakupplevelser

Yrityksestä

Fazer-koncernen Fazer är ett internationellt familjeägt företag som erbjuder bageri-, konfektyr-, kex- och spannmålsprodukter, växtbaserade måltider, mejerifria produkter och on-the-go-mat och -dryck samt måltids- och cafétjänster av hög kvalitet. Fazers mission är Mat med mening. Koncernen har egen verksamhet i åtta länder och export till cirka 40 länder. Fazers framgång har sedan etableringen 1891 grundats på bästa kvalitet i produkter och tjänster, populära varumärken, kunniga medarbetares engagemang och företagets ansvarsfulla sätt att arbeta. Fazer-koncernens omsättning 2017 uppgick till 1,6 miljarder euro och antalet anställda till närmare 15 000. Fazers verksamhet följer etiska principer som baserar sig på koncernens värderingar och FN-initiativet Global Compact. Vi skapar smakupplevelser

Yhteyshenkilöt

Tilaa

Multimedia

Multimedia