Fazer for Responsible Cocoa -tapahtuma, yhteenveto

Kaakaon arvoketju on luonteeltaan kansainvälinen ja sisältää useita osapuolia. Vastuullisen kaakaotalouden luominen edellyttää alan eri toimijoiden yhteistyötä. Kaakaoviljelijöiden tukemiseen tähtääviltä ohjelmilta kaivataan räätälöintiä paikallisiin tarpeisiin sekä jatkuvaa kehittymistä. Huomiota tulisi kiinnittää myös nykyisten työkalujen ulottumattomissa oleviin viljelijöihin, jotka muodostavat kaakaonviljelijöiden huomattavan enemmistön.

22.10. Fazer-konserni järjesti Fazer for Responsible Cocoa -tilaisuuden Hankenilla, jossa keskusteltiin viimeisimmistä kehityssuunnista kaakaon arvoketjun vastuullisuuteen liittyen. Tilaisuuteen oli kutsuttu sidosryhmiä laatimaan suunnitelmaa paremman kaakaon arvoketjun saavuttamiseksi. Tilaisuuden tavoite oli avata kaakaon arvoketjua ja etsiä yhdessä kestäviä ratkaisuja.

Vastuullisuus on liikkuva maali – vain 20 % viljelijöistä on järjestäytyneitä

Monet eri toimijat pyrkivät parantamaan olosuhteita kaakaon alkutuotannossa. Samalla kuitenkin vastuullisuuteen kohdistuvat odotukset tiukentuvat koko ajan. Yhteisiä kehitysalueita ovat muun muassa eri ohjelmien vaikutusten arvioiminen ja jäljitettävyys.

Kuten Keskon vastuullisuusjohtaja Matti Kalervo totesi, sertifikaatit ovat helppo keino viestiä kuluttajien suuntaan, mutta kuten useat muut puhujat korostivat, vain noin 20 % maailman kaakaonviljelijöistä on järjestäytyneitä ja sertifiointijärjestelmien piirissä, kun taas 80 % viljelijöistä on riippumattomia ja järjestelmien ulkopuolella. Michiel Hendriksz, CEO, FarmStrong Foundation totesi, kuinka olennaisen tärkeää on, että pyrimme saavuttamaan jo järjestäytyneiden lisäksi myös viljelijöiden valtaosan.

Fazer Makeisten toimitusjohtaja Rolf Ladau sanoi, että Fazerin kaakao-ohjelma koostuu sekä sertifioidun kaakaon, että sertifiointijärjestelmän ulkopuolella olevien viljelijöiden tukemisesta suorien vastuullisuusohjelmien kautta Ecuadorissa ja Nigeriassa. Vuonna 2015 Fazer ostaa 75 prosenttia kaakaostaan suorien vastuullisuusohjelmien tai sertifiointijärjestelmien kautta. Fazerin kaakaovisio on, että vuoteen 2017 mennessä kaikki yhtiön käyttämä kaakaon on jäljitettävissä ja täyttää vastuullisuuden kriteerit.

Yhteistyötä yli vanhojen rajojen

Kauppakorkeakoulun logistiikan apulaisprofessori Katri Kauppi totesi, että kaakaon toimitusketju on hyvin monimutkainen. On tärkeää tarkastella toimitusketjua kokonaisvaltaisesti ja pyrkiä jatkuvaan parantamiseen pelkän sääntöjen noudattamisen valvonnan sijaan. Yksikään organisaatio ei voi ratkaista kaikkia kysymyksiä yksin, joten on olennaisen tärkeää pyrkiä syvempään yhteistyöhön. Tapahtumassa korostettiin, että ratkaisuja etsittäessä täytyy mennä kaakaonviljelyä pidemmälle ja ylittää eri organisaatioiden väliset vanhat rajat. Benjamin Smith, Senior Officer CSR & Sustainability, ILO-IPEC esitti, että myös eri sektoreilla toimivat yritykset voivat oppia toisiltaan. Keskustelussa nousi esiin myös toimijoiden erilaiset roolit. Smith muistutti, että hallitukset kantavat ensisijaisesti vastuun esimerkiksi lapsityövoiman kitkemisestä.

Tarve kehittyä ja lisätä yhteistyötä koskee myös sertifiointiohjelmia. Brigitte Campfens, Head of Department Market Development Europe, UTZ Certified sanoi, että vaikka sertifiointi on hyvä työkalu, täytyy sen keskeisiä elementtejä - kuten jäljitettävyyttä - myös parantaa.

Paikallisesti räätälöityjä ratkaisuja tarvitaan – yksi ratkaisu ei sovi kaikille

Viljelijän näkökulma on olennaisen tärkeä onnistuneiden vastuullisuusohjelmien rakentamisessa. Tämä tarkoittaa paikallisesti sovellettuja ja viljelijöiden kanssa läheisessä yhteistyössä kehitettyjä ratkaisuja. Kaakaon tuotannon realiteetit vaihtelevat suuresti maiden, maantieteellisten alueiden ja kulttuurien välillä. Simon Conway-Jarrett, Managing Director, Tulip Cocoa Processing Ltd., Nigeria kertoi, että alhaalta ylös -lähestymistapa ja ajatusten vaihto paikallistasolla olivat avainasemassa Fazerin ja Source Trustin ohjelman rakentamisessa Nigeriassa. Tämä lähestymistapa auttoi sitouttamaan viljelijöitä alusta alkaen.

Suomen Reilun kaupan kaupallinen johtaja Riikka Karppinen korosti, että kaakaonviljelijät tarvitsevat sitoutuneita ostajia ja pitkän aikavälin sitoutumista voidakseen kehittää liiketoimintaansa.

Vastuullisuutta kaakaon tulevaisuuden varmistamiseksi

Vastuullinen kaakaon toimitusketju on eettinen kysymys ja myös liiketoiminnan edellytys. Suklaateollisuus on riippuvainen laadukkaasta kaakaosta ja kysyntä on kasvussa. Viljelijät tarvitsevat kohtuullisen korvauksen sadostaan ja kaakaonviljelijäyhteisöjä täytyy tukea. Simon Conway-Jarret totesi, että on tärkeää keskittyä viljelijöiden kouluttamiseen, sillä se johtaa hyviin viljelykäytäntöihin, lannoitteiden turvalliseen ja oikeaan käyttöön, parempaan satoon ja laatuun, ja tämän tulisi johtaa viljelijöiden parempaan tulotasoon.

Viljelijöiden valtaosan tavoittaminen, yhteistyö ja kokemusten vaihto sekä viljelijän näkökulman ymmärtäminen ovat kaikki tarpeen, jotta voidaan luoda kestävä kaakaon arvoketju.

Puhujat:

Ulrika Romantschuk, viestintä- ja brändijohtaja, Fazer-konserni

Benjamin Smith, Senior Officer CSR & Sustainability, ILO-IPEC

Michiel Hendriksz, CEO, FarmStrong Foundation

Simon Conway-Jarrett, Managing Director, Tulip Cocoa Processing Ltd, Nigeria

Brigitte Campfens, Head of Department Market Development Europe, UTZ Certified

Rolf Ladau, toimitusjohtaja, Fazer Makeiset ja EVP, Fazer-konserni

Co-creation session osallistujat:

Matti Kalervo, vastuullisuusjohtaja, Kesko

Riikka Karppinen, kaupallinen johtaja, Reilu kauppa, Suomi

Michiel Hendriksz, CEO, FarmStrong Foundation

Katri Kauppi, logistiikan apulaisprofessori, Kauppakorkeakoulu

Nina Elomaa, yritysvastuujohtaja, Fazer-konserni

Fazer-konserni

Fazer on kansainvälinen perheyritys, joka tarjoaa leipomo-, makeis- ja keksi- ja viljatuotteita sekä ruokailu- ja kahvilapalveluita. Fazerilla on toimintaa kahdeksassa maassa ja vientiä yli 40 maahan. Fazerin missio on luoda makuelämyksiä. Yrityksen menestys on sen perustamisesta lähtien vuonna 1891 perustunut parhaaseen tuotteiden ja palvelun laatuun, rakastettuihin brändeihin, osaaviin ihmisiin ja vastuulliseen toimintatapaan. Fazer haluaa, että elämä maistuisi hyvältä joka päivä. Fazer-konsernin liikevaihto vuonna 2014 oli yli 1,6 miljardia euroa ja yrityksessä työskentelee yli 15 000 henkeä. Fazer noudattaa liiketoiminnassaan eettisiä periaatteita, jotka pohjautuvat yrityksen arvoihin ja YK Global Compactin periaatteisiin.

Kun haluatte hyvää

Yrityksestä

Fazer-konserni Fazer on kansainvälinen perheyritys, joka tarjoaa leipomo-, makeis- ja keksi- ja viljatuotteita, kasvipohjaisia aterioita, maidottomia tuotteita, mukaan otettavaa ruokaa ja juomia sekä ruokailu- ja kahvilapalveluita. Fazerin missiona on Ruokaa, jolla on merkitys. Fazerilla on toimintaa kahdeksassa maassa ja vientiä noin 40 maahan. Fazerin menestys on sen perustamisesta lähtien vuonna 1891 perustunut parhaaseen tuotteiden ja palvelun laatuun, rakastettuihin brändeihin, osaaviin ihmisiin ja vastuulliseen toimintatapaan. Fazer-konsernin liikevaihto vuonna 2017 oli 1,6 miljardia euroa ja yrityksessä työskentelee lähes 15 000 henkeä. Fazer noudattaa liiketoiminnassaan eettisiä periaatteita, jotka pohjautuvat yrityksen arvoihin ja YK Global Compactin periaatteisiin. Kun haluatte hyvää

Yhteyshenkilöt

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit