Fazer julkisti kestävän viljelyn periaatteet: Fazer ja viljelijät luovat yhteisillä toimintatavoilla kestävämpää viljanviljelyä

Fazer aloittaa yhteistyön viljan arvoketjussa ympäristöystävällisemmän viljelyn kehittämiseksi. Itämeren alueen suurimpana jauhonostajana ja merkittävänä myllyviljojen käyttäjänä Fazer on koonnut yhteistyössä viljelyn arvoketjussa kymmenen konkreettista kestävän viljelyn periaatetta, joilla hillitään vesien rehevöitymistä ja ylläpidetään maaperän elinvoimaisuutta pitkäjänteisesti. Tavoitteena on, että vuoteen 2025 mennessä kaikki yhtiön käyttämä vilja täyttää kestävän viljelyn periaatteet. Aloite on osa Fazerin Itämeri-sitoumusta.

Fazer on sitoutunut kehittämään raaka-aineiden hankintaa, tuotantoa ja tuotevalikoimaansa tavalla, joka tukee Itämeren ekologista tasapainoa. ”Arvoketjun yhteistyöllä saavutimme tavoitteemme käyttää sataprosenttisesti kotimaista ruista. Nyt tarkastelemme yhdessä viljelijöiden kanssa tapoja suojella Itämerta ja vesistöjämme”, kertoo Markus Hellström, Fazer Leipomot Suomen toimitusjohtaja.

Fazerin tavoitteena on, että vuoteen 2025 mennessä kaikki sen käyttämä vilja täyttää kestävän viljelyn periaatteet. Fazer kannustaa nostamaan kestävät viljelyperiaatteet kotimaisen viljelyn minimitasoksi.

Moni kestävän viljelyn periaate toteutuu jo

Fazerin kestävän viljelyn periaatteet sisältävät kymmenen konkreettista toimintatapaa, joilla pyritään pitämään ravinteet kasvien käytössä pellossa ja poissa vesistöistä. Tavoitteena on hillitä vesistöjen rehevöitymistä, suojella luonnon monimuotoisuutta ja minimoida kemikaalien käyttöä.

Fazerin sopimus- ja muilla viljelijöillä syksyllä 2016 teettämän selvityksen mukaan useimmat toimintatavat toteutuvat jo osittain tai kokonaan. Osa periaatteista sisältyy myös EU:n ympäristötukien kriteereihin. Nyt periaatteet on koottu kattavaksi toimintatavaksi, jonka vaikutuksia seurataan ja joka ohjaa myös Fazerin viljanhankintaa.

Kestävät viljelyperiaatteet tukevat viljanviljelyn resurssitehokkuutta ja tuottavuutta. ”Kyselymme mukaan kotimainen viljely on jo monin tavoin kestävää ja viljelijöiden ammattitaito huippuluokkaa. Viljelyn arvoketjussa voidaan vaikuttaa vesistöjen puhtauteen ja maaperän elinvoimaisuuteen esimerkiksi kierrättämällä ravinteita, hyödyntämällä täsmäviljelyä tai välttämällä haitallisten kemikaalien käyttöä”, Hellström kuvaa.

"Itämerta suojeleva viljely on kehittynyt Suomessa vahvan kenttätutkimuksen ja teknologian myötä. Täsmäviljelyllä ja maan viljavuuden hoidolla viljelijöillä on yhä paremmat mahdollisuudet varmistaa, että kasvit saavat oikeaan aikaan tarvitsemansa ravinteet. Täsmäviljelyn on oltava myös taloudellisesti kannattavaa ja toimijoiden välillä on oltava tilatason yhteistyötä. Tilakokeisiin osallistumalla jalostava teollisuus voi omalta osaltaan edistää uusimman teknologian käyttöönottoa tiloilla”, sanoo MTK:n ympäristöjohtaja Liisa Pietola.

Ympäristövaikutuksia seurataan

Fazerin tavoitteena on periaatteiden pilotointi valituilla sopimusviljelytiloilla. Yhtiö kartoittaa parhaillaan kumppania ympäristövaikutusten seurantametodin kehittämiseksi pilottitiloilla. Tavoitteena on saada seurattavaa tietoa viljelyperiaatteiden vaikutuksista pelloilla ja vesistöissä. Lisäksi Fazer seuraa tilanteen kehittymistä kaikille Fazer Myllyn suomalaisille sopimusviljelytiloille vuosittain lähetettävällä kyselyllä sekä viljan ennakkonäytteiden yhteydessä mittauksella ja kyselyllä.

”On ollut erittäin hedelmällistä työskennellä yhdessä Fazerin kanssa ja katsoa yhdessä toimintaa Itämeren kannalta”, sanoo BSAG:n asiamies Mathias Bergman. ”Kestävillä viljelytoimilla on iso ja suora vaikutus Itämerta rehevöittävien ravinnepäästöjen minimoimiseksi”, Bergman jatkaa. Fazerin Itämeri-sitoumus on laaja kokonaisuus, jossa on viljelyperiaatteiden lisäksi kehitetty myös muun muassa vastuullista valikoimaa ja hävikkiruuan vähentämistä Fazer Food Servicesin ravintoloissa. ”Fazerilla on asemansa vuoksi mahdollisuus toimia esimerkkinä muillekin toimijoille kestävien periaatteiden käytännön toimeenpanosta.”

Kestävän viljelyn periaatteet on laadittu yhteistyössä suomalaisten ja ruotsalaisten sidosryhmien kanssa. Työhön on osallistunut laajasti muun muassa viljelijöitä, tuottajajärjestöjä ja ympäristöjärjestöjä. Kehitystyötä viljelijöiden kanssa jatketaan sopimusviljely-yhteistyössä.

* * *

Fazerin kestävän viljelyn periaatteet

1. Rehevöitymisen minimointi: Ravinnetase kerran viidessä vuodessa

2. Rehevöitymisen minimointi: Viljelysuunnitelma kerran vuodessa

3. Rehevöitymisen ja kasvinsuojeluaineiden minimointi: Viljelykiertosuunnitelma viidelle vuodelle

4. Rehevöitymisen minimointi: Maa-analyysi joka 5. vuosi

5. Rehevöitymisen minimointi: Täsmäviljely

6. Rehevöitymisen minimointi: Kerääjäkasvit, syysviljat, talviajan kasvipeitteisyys

7. Rehevöitymisen minimointi: Haitta-aineettomien kierrätysravinteiden käyttö, yhdyskuntapuhdistamolietettä sisältävien lannoitteiden käytön välttäminen

8. Luonnon monimuotoisuuden suojelu: Viljelemättömät/ ruiskuttamattomat alueet

9. Luonnon monimuotoisuuden suojelu: IPM-viljely

10. Kemikaalien käytön minimointi: Kasvunsääteiden käytön minimointi

 

#kestäväviljely

 

Lisätietoja:

Markus Hellström, toimitusjohtaja, Fazer Leipomot Suomi, +358 40 732 0057

Nina Elomaa, yritysvastuujohtaja, Fazer-konserni, +358 45 354 8611

 

Viestinnän yhteystiedot:

Leena Majamäki, viestintäjohtaja, Fazer-konserni, +358 40 585 1585

Mediapuhelin arkisin klo 8-16: +358 40 668 2998

Fazer-konserni

Fazer on kansainvälinen perheyritys, joka tarjoaa leipomo-, makeis- ja keksi- ja viljatuotteita sekä ruokailu- ja kahvilapalveluita. Fazerilla on toimintaa kahdeksassa maassa ja vientiä noin 40 maahan. Fazerin missio on luoda makuelämyksiä. Fazerin menestys on sen perustamisesta lähtien vuonna 1891 perustunut parhaaseen tuotteiden ja palvelun laatuun, rakastettuihin brändeihin, osaaviin ihmisiin ja vastuulliseen toimintatapaan.. Fazer-konsernin liikevaihto vuonna 2016 oli 1,6 miljardia euroa ja yrityksessä työskentelee lähes 15 000 henkeä. Fazer noudattaa liiketoiminnassaan eettisiä periaatteita, jotka pohjautuvat yrityksen arvoihin ja YK Global Compactin periaatteisiin.

Kun haluatte hyvää

Yrityksestä

Fazer-konserni Fazer on kansainvälinen perheyritys, joka tarjoaa leipomo-, makeis- ja keksi- ja viljatuotteita, kasvipohjaisia aterioita, maidottomia tuotteita, mukaan otettavaa ruokaa ja juomia sekä ruokailu- ja kahvilapalveluita. Fazerin missio on Ruokaa, jolla on merkitys. Meillä on toimintaa kahdeksassa maassa ja vientiä noin 40 maahan. Fazerin menestys on sen perustamisesta lähtien vuonna 1891 perustunut parhaaseen tuotteiden ja palvelun laatuun, rakastettuihin brändeihin, osaaviin ihmisiin ja vastuulliseen toimintatapaan. Fazer-konsernin liikevaihto vuonna 2017 oli 1,6 miljardia euroa ja yrityksessä työskentelee 15 000 henkeä. Fazer noudattaa liiketoiminnassaan eettisiä periaatteita, jotka pohjautuvat yrityksen arvoihin ja YK Global Compactin periaatteisiin. Kun haluatte hyvää

Yhteyshenkilöt