Fazer kasvoi kaikilla toimialoillaan ja paransi tulostaan

Fazer-konserni laajensi vuonna 2006 toimintaansa yritysostoin Venäjällä, Norjassa ja Latviassa. Yhtiön liikevaihto kasvoi yli miljardiin euroon, liikevoittoa kertyi yli 40 miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 64 prosenttia. Fazer Amica paransi tulostaan, uudisti konseptejaan ja laajeni yritysostoin. Fazer Leipomot ylitti tavoitteensa, kasvatti markkinaosuuksiaan ja lanseerasi tuoteinnovaatioita. Candyking kasvatti liikevaihtoaan ja sai merkittäviä uusia asiakkuuksia. Fazerin leipomotoiminnoista Venäjällä päätettiin muodostaa erillinen toimiala, Fazer Venäjä.

Vuonna 2006 Fazer-konsernin liikevaihto kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 8,4 prosenttia ja oli 1 068,7 miljoonaa euroa (986,3 miljoonaa euroa vuonna 2005). Konsernin liikevoitto oli 40,7 miljoonaa euroa (38,2). Liikevoitosta konsernin kolmen toimialan osuus oli 32,1 miljoonaa euroa (23,0), mikä on lähes 40 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Cloetta Fazerin ja muiden osakkuusyhtiöiden osuus tuloksesta oli 6,7 miljoonaa euroa (6,4) ja kertaluonteisten erien osuus 1,9 miljoonaa euroa (8,8).

”Konsernin kasvu- ja kehitysstrategiaa toteutettiin suurelta osin suunnitelman mukaisesti. Fazerin toimialat onnistuivat useilla markkina-alueilla sijoittautumaan hyvin vallitseviin trendeihin ja kehitykseen nähden. Sekä liikevaihdon kasvu että operatiivinen tulos ylittivät tavoitteen”, toteaa konsernijohtaja Berndt Brunow.

Toimintaympäristöä leimasivat kaupan jatkunut keskittyminen ja kohonneet raaka-ainekustannukset, muun muassa viljan hinta nousi merkittävästi. Merkittävää oli myös se, että suuri määrä asiakasyritysten ruokailupalvelusopimuksia uusittiin. Keskustelu ravinnosta ja terveydestä jatkui ennen kaikkea Ruotsissa, mutta myös Suomessa. Baltiassa palkat nousivat huomattavasti. Venäjällä kulutuksen kasvu oli voimakasta.

Fazerin vahva talous ja investoinnit kasvun moottoreina

Konsernin taloudellinen asema vuonna 2006 oli edelleen vahva. Omavaraisuusaste pysyi korkeana ja oli 64 prosenttia (63). Konserni investoi vuoden aikana 58,1 miljoonaa euroa yritysostoihin sopimusruokailupuolella Latviassa, Norjassa ja Venäjällä sekä leipomotoiminnan tuotantolinjojen uudistukseen erityisesti Venäjällä. Kauppojen ja investointien myötä Fazer vahvisti huomattavasti asemiaan näillä markkinoilla. Sijoitettu pääoma oli vuonna 2006 keskimäärin 489,0 miljoonaa euroa. Tästä 458,0 miljoonaa euroa liittyi konsernin toimialoihin ja 31,0 miljoonaa euroa muuhun toimintaan.

Fazer Amica paransi tulostaan, uudisti konseptejaan ja laajeni yritysostoin

Fazer Amica on Pohjoismaiden ja Baltian johtava ruokailupalveluyritys. Vuonna 2006 Fazer Amican liikevaihto kasvoi 3,4 prosenttia 513,0 miljoonaan euroon ja liikevoitto parani huomattavasti. Fazer Amica panosti toiminnan kehittämiseen, kuten uusien konseptien luomiseen, brändiuudistukseen, IT-infrastruktuurin kehittämiseen sekä toiminnan kasvattamiseen yrityskauppojen avulla. Amica-brändin alla toimivat henkilöstö- ja opiskelijaravintolat uudistuivat kaikissa maissa. Suomessa ja Ruotsissa avattiin uusia Fazer-brändin mukaisia kahvila-ravintoloita. Fazer Amica sai merkittäviä uusia asiakkaita, esimerkiksi pankkikonserni SEB:n ja Helsingin kaupungin kouluja. Tanskassa tehtiin ruokailupalvelusopimus Novo Nordiskin 13 henkilöstöravintolan kanssa, Norjassa uusia asiakkuuksia olivat muun muassa Wikborg Rein ja Klaveness -yritysten ravintolat.

Fazer Leipomot ylitti tavoitteensa ja kasvatti markkinaosuuksiaan

Fazer Leipomot on Itämeren merkittävin leipomoalan yritys. Vuonna 2006 leipomoiden liikevaihto kasvoi 14 prosenttia 427,1 miljoonaan euroon ja liikevoitto ylitti tavoitteen. Tämä oli pääosin onnistuneiden tuoteinnovaatioiden ja Pietarin toiminnan voimakkaan kehityksen ansiota. Liikevaihto kasvoi voimakkaasti erityisesti Venäjän ja Baltian markkinoilla. Vuoden lopulla Fazer Leipomoiden myynti Suomessa kasvoi monien tuoteuutuuksien ansiosta. Tulos parani huomattavasti edellisvuoteen verrattuna, mikä johtui merkittävistä tehostamistoimista. Vuonna 2006 Fazer Leipomot panosti erityisesti kuluttajien odotusten ja toiveiden mukaiseen tuotekehitykseen ja tuotemerkkeihin. Tämä näkyi kasvaneina markkinaosuuksina kaikilla markkinoilla.

Candyking kasvatti liikevaihtoaan ja sai merkittäviä uusia asiakkuuksia

Candykingin myynti kasvoi merkittävästi vuonna 2006. Liikevaihto kasvoi 125,9 miljoonaan euroon (115,4). Tulos sen sijaan ei kohonnut aivan edellisvuoden tasolle. Tämä johtui muun muassa aiempaa suuremmista kertaluonteisista kustannuksista, jotka syntyivät visuaalisen identiteetin uudistamisesta ja nopeasta kasvusta Isossa-Britanniassa. Ruotsissa myynti ja tulos kasvoivat edellisvuodesta, vaikka Ruotsin makeismarkkinat pienenivät viisi prosenttia vuoden 2006 aikana. Candyking solmi kesäkuussa myyntisopimuksen ruotsalaisen ICA:n kanssa, mikä kasvatti merkittävästi viimeisen vuosikolmanneksen liikevaihtoa. Isossa-Britanniassa myynnin kasvu jatkui. Elokuussa solmittiin myyntisopimus Woolworths-tavarataloketjun kanssa. Sen ansiosta Ison-Britannian odotetaan kasvavan Candykingin toiseksi merkittävimmäksi markkina-alueeksi Ruotsin jälkeen.

Fazer kasvoi ja kehittyi päämarkkinoillaan Suomessa, Ruotsissa ja Venäjällä

Fazerin toiminta on erittäin paikallista ja työvoimavaltaista. Yhtiö haluaa osallistua ympäröivien yhteisöjen kehittämiseen ja osaltaan vaikuttaa siihen, että paikkakunnat, joilla se toimii, säilyvät elinvoimaisina ja vireinä. Paikallinen menestys edellyttää paikallisten makutottumusten ja kulutustapojen ymmärtämistä, asiakaslähtöistä toimintaa ja henkilöstön osaamista.

Fazer hyödyntää vahvaa brändiään Suomessa

Suomessa Fazerilla on 900 ravintolaa, 11 leipomoa, mylly sekä 1 600 irtomakeismyyntipistettä. Konserni työllistää Suomessa lähes 6 300 henkeä. Tällä konsernin suurimmalla markkina-alueella liikevaihto kasvoi 3,4 prosenttia 514 miljoonaan euroon.

Fazer on yksi Suomen arvostetuimmista brändeistä. Markkinointi & Mainonta -lehden ja Taloustutkimuksen bränditutkimuksessa Fazerin Sininen jakoi ensimmäisen sijan ja Fazer sijoittui viidenneksi. Sadan vahvimman brändin joukossa oli viisi Fazer-konsernin brändiä. Vahvojen brändien hyödyntäminen ja kehittäminen näkyivät Fazer Amican henkilöstöravintoloissa ja kahvila-ravintoloissa sekä Fazer Leipomoiden uutuustuotelanseerauksissa.

Fazer kasvatti markkinaosuuksiaan Ruotsissa

Ruotsissa Fazerilla on 300 ravintolaa, kaksi leipomoa ja 1 500 irtomakeismyyntipistettä. Konserni työllistää Ruotsissa 2 630 henkeä ja sen liikevaihto oli vuonna 2006 noin 280 miljoonaa euroa. Kehitys Ruotsissa oli hyvin positiivista. Fazer Amica sai merkittäviä uusia asiakkaita, sen ammattitaitoinen henkilökunta menestyi erinomaisesti alan eri kilpailuissa ja yritys loi uuden palvelukonseptin muun muassa Åhlens-tavaratalolle.

Fazer Leipomoiden markkinaosuus nousi ja myynti kasvoi siitä huolimatta, että kokonaismarkkinat eivät kasvaneet. Lidköpingin leipomoon asennettiin uusi raaka-aineiden käsittely- ja annostelujärjestelmä, jonka avulla vastataan muun muassa täysjyväleivän kasvaneeseen kysyntään. Investoinnin arvo oli 63 miljoonaa kruunua (noin 7 miljoonaa euroa). Candykingin myynti Ruotsissa kasvoi vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta yhdeksän prosenttia.

Fazer kasvaa voimakkaasti Venäjällä

Fazer on Venäjän suurin leipomoalan yritys. Yhtiön viisi leipomoa työllistävät 3 500 henkeä. Fazerin leipomotoiminta Venäjällä on kolmen viimeksi kuluneen vuoden aikana kasvanut keskimäärin 39 prosenttia vuodessa ja se muodostaa tällä hetkellä noin 14 prosenttia koko konsernin liikevaihdosta. Marraskuussa Fazer osti pietarilaisen Abela Services CIS -ruokailupalveluyrityksen. Oston myötä Fazer Amica aloitti kasvustrategiansa mukaisesti ruokailupalvelutoiminnan myös Venäjällä.
Fazer-konserni uudistaa organisaatiorakennettaan ja Venäjän leipomotoiminnasta muodostetaan erillinen toimiala, Fazer Venäjä. Uuden toimialan toimitusjohtajaksi on nimitetty 1.4.2007 alkaen Fazer-konsernin talousjohtaja Harri-Pekka Kaukonen. ”Strategiamme mukaisesti Venäjä on yksi tärkeimmistä kasvualueistamme. Tavoitteenamme on kasvaa siellä edelleen sekä yritysostojen että orgaanisen kasvun kautta”, toteaa konsernijohtaja Berndt Brunow.

Kuluttajalähtöinen toiminta ja trendien ymmärtäminen

Fazer toimii aloilla, joilla kuluttajien ja asiakkaiden tarpeiden ymmärtäminen ja trendien mukainen toiminnan kehittäminen ovat menestyksellisen liiketoiminnan perusedellytyksiä. Merkittävimmät Fazerin liiketoimintaan vaikuttavat nykytrendit ovat kokonaisvaltainen hyvinvointi, kuluttajan yksilöllisen valinnan vapauden kaipuu sekä erityisesti asiakkaille ja kuluttajille lisäarvoa tuovien, innovatiivisten tuotteiden ja palvelujen merkitys. Samaan aikaan kiristynyt kilpailu edellyttää erittäin tehokasta ja kokonaisvaltaista toimintaa.

”Olemme viime vuosina investoineet paljon toiminnan tehostamiseen, osaamisemme kehittämiseen, yhteistyöhön sekä kokonaisvaltaiseen brändistrategiaan”, toteaa Berndt Brunow. ”Tämän toiminnan tuloksena on sisäinen tehokkuutemme olennaisesti parantunut, erityisesti ostotoiminnassa ja tietotekniikassa. Terveellisyys, laatu ja turvallisuus ovat keskeisiä elementtejä kaikessa toiminnassamme. Viime vuonna määritimme konsernin ravitsemuspolitiikan. Kehitämme jatkuvasti palveluja sekä maukkaita tuotteita, jotka ovat myös terveellisiä. Hyviä esimerkkejä kehitystyöstämme ovat Ruotsin Fazer Amican Voi hyvin -lounaskonsepti sekä Fazer Leipomoiden kolesterolia ja verenpainetta alentava Ruisihme-leipä.”

Innovaatiot syntyvät ympäristössä, jossa on paljon vuorovaikutusta. Fazerin innovaatioita ovat muun muassa perinteikkään Karl Fazer Cafén ja Fazer-kahviloiden konseptin uudistaminen, Amica-henkilöstöravintoloiden ilmeen uusiminen, Candykingin visuaalisen ilmeen uudistus ja Fazer Leipomoiden lukuisat menestyksen saavuttaneet tuoteuutuudet. Esimerkkejä näistä uudistuksista ovat vuoden 2006 suomalaiseksi elintarvikkeeksi valittu Fazer Ruistoast sekä Candykingin uusi pahvinen kuljetuspakkaus, joka on sekä ympäristöystävällinen että entistä edullisempi.


Fazerilla hyvä työ maistuu

Henkilöstö on Fazerin tärkein voimavara. ”Meidän on joka päivä oltava asiakkaiden ja kuluttajien odotusten mittaisia – päivittäistä leipää tai ateriaa ei voi jättää väliin yhtenä päivänä ja toimittaa seuraavana päivänä kaksinkertaisena. Se tarkoittaa, että motivoituneet, sitoutuneet ja osaavat työntekijät ovat menestyksemme kannalta korvaamattomia”, painottaa konsernijohtaja Berndt Brunow,

Fazer-konserni haluaa olla osaavien ihmisten toivetyöpaikka. Vuosittaisen henkilöstötutkimuksen tulos kertoo, että työtyytyväisyys Fazerilla on selvästi eurooppalaista keskiarvoa parempi. Lisäksi tulokset ovat parantuneet useimmilla osa-alueilla edelliseen vuoteen verrattuna. Vuonna 2006 konsernille laadittiin yhteinen henkilöstöstrategia. Selkeästi suurimmaksi haasteeksi nousevat lähivuosina ammattitaitoisen työvoiman saaminen kaikissa maissa sekä nykyisen henkilöstön työssä jaksaminen. Fazer on viime vuosina panostanut paljon aktiiviseen vuoropuheluun ja henkilöstön hyvinvointiin.

Vuonna 2006 otettiin Suomessa käyttöön henkilöstöhallinnon uuden tietojärjestelmän, Fazer Arcin, ensimmäinen osa. Käyttöönotto muissa maissa jatkuu vuonna 2007. Fazer Arc yksinkertaistaa henkilöstötietojen ylläpitoa ja kokoamista, järkeistää rekrytointiprosessia ja tarjoaa välineet henkilöstön johdonmukaiseen kehittämiseen.

Vuonna 2006 Fazer-konsernissa oli keskimäärin 13 147 työntekijää (12 427). Vuoden lopussa työntekijöiden määrä oli 15 276 (14 776). Lisäys johtuu muun muassa Fazer Amican kasvusta Tanskassa ja Baltiassa sekä Fazer Leipomoiden laajentumisesta Baltiassa ja Venäjällä.

Fazer julkisti yritysvastuuraporttinsa
”Vastuullinen toimintatapa on aina kuulunut Fazer-konsernin perinteisiin ja on tärkeä osa yrityskulttuuriamme. Fazer haluaa toimia aktiivisesti ja näkyvästi osana yhteiskuntaa ja kantaa vastuusta yhteiskunnallisissa kysymyksissä”, painottaa konsernijohtaja Berndt Brunow.
Vuoden 2006 aikana konserni toteutti kattavan yritysvastuuprojektin ja julkaisi ensimmäisen yritysvastuuraporttinsa. Raportti sisältää koko konsernia koskevat yritysvastuun periaatteet kuten yritysvastuupolitiikan, taloudellisen ja sosiaalisen vastuun sekä ympäristövastuun määrittelyt. Raportissa kerrotaan myös, miten Fazer käytännössä toteuttaa ja seuraa vastuullista toimintaa. Konsernin Suomen toimintoihin keskittyvä yritysvastuuraportti on toteutettu kansainvälisten GRI-raportointiohjeiden (Global Reporting Initiative) mukaisesti. Raportilla Fazer haluaa yhtenäisesti viestittää toimintatavoistaan kaikille sidosryhmilleen. Konserni laajentaa raportoinnin koskemaan kaikkia Fazer-maita.
Näkymät vuodelle 2007 ovat suotuisat

Fazerin merkittävästi parantunut tulos ja volyymin hyvä kasvu vuonna 2006 luovat vankan perustan toiminnan jatkuvalle kehittämiselle yhtiön kasvu- ja kehitysstrategian mukaisesti. Kasvunäkymät vuodelle 2007 ovat suotuisat, mutta kova kilpailu lisää katteisiin kohdistuvia paineita entisestään. Useimmilla markkina-alueilla kohoavia raaka-aine- ja palkkakustannuksia ei voida siirtää kokonaan tuotteiden ja palvelujen hintoihin.

”On odotettavissa, että konsernin ydinosaamisen kehittäminen, jatkuva keskittyminen sisäisen tehokkuuden parantamiseen ja kasvu useimmilla toiminta-alueillamme mahdollistavat tuloksen paranemisen vuoteen 2006 verrattuna. Tulos kahden ensimmäisen kuukauden jälkeen on odotettua parempi”, toteaa konsernijohtaja Berndt Brunow.

Vuoden 2006 vuosikertomus

Fazerin uusi vuosikertomus esittelee vuoden 2006 tapahtumat ja teemat makujen maailmassa. Teemoja ovat hyvinvointi, yksilöllisyys ja innovaatiot.

Vuoden 2006 vuosikertomus löytyy Fazer-konsernin internetsivuilta www.fazer.fi. Painetun vuosikertomuksen voi tilata osoitteesta katja.steinby@fazer.fi tai konsernin verkkosivujen vuosikertomusosiosta.

Lisätietoa Fazerin ravitsemuspolitiikasta löytyy Fazer-konsernin internetsivuilta www.fazergroup.com / Fazer-konserni / yritysaineisto.

Fazerin yritysvastuuraportti on konsernin internetsivuilla www.fazer.fi.

Linkki Fazerin kuvapankkiin on konsernin verkkosivujen alareunassa.

Lisätietoja:

Berndt Brunow, konsernijohtaja, puh. 020 555 3170
Ulrika Romantschuk, viestintäjohtaja, puh. 040 566 4246

Fazer-konserni

Fazer-konserni sai alkunsa vuonna 1891 perustetusta perheyrityksestä. Tänään Fazer-konserni tarjoaa ruokailupalveluja, leipomotuotteita sekä makeisia ja toimintaa on yhdeksässä maassa. Asiakaslähtöisyys, laadukkuus ja yhteistyö ovat toiminnan perusta. Konserniin kuuluu kolme toimialaa, jotka tarjoavat makuelämyksiä omilla aloillaan: Fazer Amica, Fazer Leipomot ja Candyking. Fazer Amica on Pohjoismaiden ja Baltian johtava ruokailupalveluyritys, jonka perustehtävänä on tarjota hyvää ruokaa ja asiakaskohtaisia palveluratkaisuja. Yritys toimii Pohjoismaissa, Virossa, Latviassa ja Venäjällä. Fazer Leipomot valmistaa tuoreita ja maukkaita leipomotuotteita Suomessa, Ruotsissa, Venäjällä, Virossa, Latviassa sekä Liettuassa. Candyking on irtomakeisten edelläkävijä ja markkinajohtaja Pohjoismaissa, Isossa-Britanniassa ja Baltiassa. Fazerin tärkein osakkuusyhtiö on Pohjoismaiden suurin suklaa- ja sokerimakeisyritys Cloetta Fazer. Fazer-konsernin liikevaihto vuonna 2006 oli yli 1 miljardi euroa. Konsernin palveluksessa on noin 15 300 henkeä.

Yrityksestä

Fazer-konserni Fazer on kansainvälinen perheyritys, joka tarjoaa leipomo-, makeis- ja keksi- ja viljatuotteita, kasvipohjaisia aterioita, maidottomia tuotteita, mukaan otettavaa ruokaa ja juomia sekä ruokailu- ja kahvilapalveluita. Fazerin missio on Ruokaa, jolla on merkitys. Meillä on toimintaa kahdeksassa maassa ja vientiä noin 40 maahan. Fazerin menestys on sen perustamisesta lähtien vuonna 1891 perustunut parhaaseen tuotteiden ja palvelun laatuun, rakastettuihin brändeihin, osaaviin ihmisiin ja vastuulliseen toimintatapaan. Fazer-konsernin liikevaihto vuonna 2017 oli 1,6 miljardia euroa ja yrityksessä työskentelee 15 000 henkeä. Fazer noudattaa liiketoiminnassaan eettisiä periaatteita, jotka pohjautuvat yrityksen arvoihin ja YK Global Compactin periaatteisiin. Kun haluatte hyvää

Yhteyshenkilöt

Tilaa

Liitteet & linkit