Cloetta Fazer AB jaetaan Cloettaksi ja Fazer Makeisiksi

Cloetta Fazer AB (publ):n (”Cloetta Fazer”) molemmat pääomistajat – Oy Karl Fazer Ab (”Fazer”) ja AB Malfors Promotor (”Malfors”) – jotka yhdessä omistavat noin 78,5 prosenttia Cloetta Fazerin äänistä ovat päässeet yhteisymmärrykseen Cloetta Fazerin jakamisesta. Järjestelyssä Cloetta Fazerista muodostetaan kaksi uutta yhtiötä, Cloetta ja Fazer-konsernin toimiala Fazer Makeiset. Uuden Cloettan on tarkoitus hakea osakkeidensa listaamista OMX Pohjoismainen Pörssi Tukholmassa. Fazer Makeiset tulee osaksi pörssissä noteeraamatonta Fazer-konsernia.

Tätä lehdistötiedotetta ei ole jaettu tai julkaistu eikä tulla jakamaan tai julkaisemaan suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa tai Etelä-Afrikassa. Tarjousta ei tehdä henkilöille näissä maissa tai henkilöille muissa maissa, joiden osallistuminen edellyttää lisädokumentaatiota, rekisteröintiä tai muita toimenpiteitä Ruotsin lain vaatimien toimenpiteiden lisäksi.

Yhteinen tiedotustilaisuus tullaan järjestämään sovittelijoiden johdolla tänään World Trade Centerissä, Tukholmassa, New York -kokoushuoneessa kello 10:00. Ilmoittakaa ystävällisesti osallistumisestanne osoitteeseen information@cloettafazer.se.
Lisäksi on mahdollista kuunnella tiedotustilaisuutta puhelimitse seuraavassa numerossa:
Ruotsi: +46 (0)8 505 598 53

Cloetta Fazer julkistaa tässä lehdistötiedotteessa olevat tiedot Ruotsin arvopaperimarkkinalain (Lagen om värdepappersmarknaden) mukaisesti. Tiedot jätettiin julkistettavaksi 16.6.2008 klo 8:00.

Lehdistötiedote kokonaisuudessaan mukaan lukien liitteet pdf-muodossa
Liite 1: Tiedote: Fazer tekee julkisen ostotarjouksen Cloetta Fazer AB:n osakkeenomistajille
Liite 2: Cloetta Fazerin lehdistötiedote
Liite 3: Fazerin lehdistötiedote
Liite 4: AB Malfors Promotorin lehdistötiedote

Liitteet & linkit