Cloetta Fazer AB:n yhtiökokous 2002

Cloetta Fazer AB:n yhtiökokouksessa 23.4.2002 päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkoa 5 kruunua osaketta kohti (3:75). Osingon maksuun kuluu 117 miljoonaa Ruotsin kruunua. Sveriges Värdepapperscentralin (Ruotsin Arvopaperikeskus) arvioidaan maksavan osingon 2. toukokuuta 2002.

Lisäksi yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen konsernijohdolle ja johtaville toimenhaltijoille suunnatusta optio-ohjelmasta. Yhteensä ohjelma koskee noin kuuttakymmentä henkilöä. Mikäli vaihtovelkakirjat vaihdetaan täysimääräisesti vastaavat ne noin 1,6 prosenttia osakepääomasta ja noin 0,6 prosenttia osakkeiden äänimäärästä.

Hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin Lennart Bohlin ja Berndt Brunow sekä uudeksi varajäseneksi Ewa Törnqvist. Hallituksen jäsenet Carl G. Björnberg ja Arne Håkansson sekä varajäsen Kerstin Svenfeldt luopuivat tehtävistään. Muut hallituksen jäsenet ja varajäsenet valittiin uudelleen.

Toimitusjohtajan tehtävistä luopuva Lennart Bohlin kommentoi yhtiökokouksessa vuoden 2001 liiketoimintaa sekä konsernin kehitystä ensimmäisellä vuosineljänneksellä 2002.

Hallituksen perustavassa kokouksessa yhtiökokouksen jälkeen valittiin Anders Dreijer hallituksen puheenjohtajaksi ja Olof Svenfelt varapuheenjohtajaksi.

Osavuosikatsaus ajanjaksolta tammi-kesäkuu 2002 julkaistaan 9. elokuuta 2002.

Ljungsbro 23.4.2002

Cloetta Fazer AB (publ)

Hallitus

Liitteet & linkit