Cloetta Fazerin ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto kasvoi mutta tulos laski

Cloetta Fazerin liikevaihto kasvoi toisen vuosineljänneksen aikana 80 miljoonalla kruunulla 738 miljoonaan kruunuun. Liikevoitto oli 7 miljoonaa kruunua (33) ilman Cloetta Fazerin jaosta johtuvaa 90 miljoonan kruunun liikearvon arvonalennusta. Liikevoitto oli 1 prosentti liikevaihdosta (4,9).

– Ensimmäisen vuosineljänneksen tavoin toiselle vuosineljännekselle on ollut ominaista heikentynyt bruttokate, johon syynä ovat kohonneet raaka-ainekustannukset sekä kasvaneet myynti- ja markkinointikustannukset, sanoo yhtiön konsernijohtaja Jesper Åberg.

Myynti kasvoi vuoden ensimmäisen puoliskon aikana yhteensä 9 prosenttia 1 520 miljoonaan kruunuun (1 398). Liikevaihtoa kasvattivat pääasiassa tehdyt yritysostot ja kasvaneet volyymit. Ensimmäisen vuosipuoliskon liikevoitto ilman 90 miljoonan kruunun liikearvon alennusta oli 54 miljoonaa kruunua (112).

– Tehdyt hinnankorotukset eivät ole täysin kattaneet kasvaneita raaka-ainekustannuksia, mikä on alentanut bruttokatetta ja myötävaikuttanut kauden tuloskehityksen heikentymiseen, toteaa Jesper Åberg.

Cloetta Fazerin jako on aiheuttanut 90 miljoonan kruunun liikearvon arvonalentamistarpeen, koska uuden Cloettan myynnin arvioidaan laskevan, kun se tulevaisuudessa ei sisällä Fazer-tuotteiden myyntiä Ruotsin markkinoilla.

Cloetta Fazer julkistaa tiedotteessa esitetyt tiedot Ruotsin arvopaperimarkkinalainsäädännön
mukaisesti. Tieto julkistettiin 20. elokuuta 2008 klo 13.05.

Liitteet & linkit