Cloetta Fazerin tilikausi ja taloustietojen raportointipäivämäärä vaihtuvat

Cloetta Fazerin 25. heinäkuuta 2008 pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa päätettiin ottaa käyttöön uusi yhtiöjärjestys, jonka myötä yhtiön uusi tilikausi on jatkossa 1. syyskuuta – 31. elokuuta. Päätös noudattaa Ruotsin veroviraston luvassa määriteltyjä ehtoja. Verovirasto on 28.7.2008 antanut Cloetta Fazerille luvan muuttaa tilikautta, joten yhtiökokouksen tekemä päätös, jonka mukaan tilikausi on jatkossa 1. syyskuuta – 31. elokuuta, on lopullinen. Tilikauden muutoksen yhteydessä Cloetta Fazer on määritellyt ajanjakson 1. tammikuuta – 31. elokuuta 2008 tilikaudeksi, josta tehdään tilinpäätös.

Taloustietojen uudet raportointipäivämäärät
Koska yhtiökokouksessa päätettiin lopullisesti yhtiön tilikauden muutoksesta, Cloetta Fazerin hallitus on päättänyt ottaa käyttöön taloustietojen uudet raportointi-päivämäärät. Tilikauden 1. tammikuuta – 31. elokuuta 2008 tilinpäätöstiedote julkistetaan 14. lokakuuta 2008, ja vuosineljännestä 1. syyskuuta – 30. marraskuuta 2008 koskeva osavuosikatsaus julkistetaan 30. tammikuuta 2009.

Osavuosikatsaus ajalta tammi-kesäkuu 2008 julkaistaan 20. elokuuta 2008.

Cloetta Fazerin yhtiökokous pidetään 25. marraskuuta 2008. Yhtiökokouskutsu julkistetaan viimeistään 28. lokakuuta 2008.
________

Tämän lehdistötiedotteen tiedot ovat sellaisia, jotka Cloetta Fazerin on julkistettava arvopaperimarkkinalain mukaisesti. Tiedot jätettiin julkistettaviksi 29.7.2008 klo 16.00.

Cloetta Fazer AB (publ)
Hallitus

Tilaa

Liitteet & linkit