Julkisen ostotarjouksen tulos ja hyväksymisajan jatkaminen

Oy Karl Fazer Ab (”Fazer”) julkisti 16.6.2008 julkisen ostotarjouksen Fazer Konfektyr Service AB:n (publ) (aiemmin Cloetta Fazer AB (publ)) (”Fazer Konfektyr”) osakkeenomistajille koskien kaikkien Fazer Konfektyrin osakkeiden luovuttamista Fazerille (”Tarjous”). Tarjousvastike on 202 kruunua käteistä ja 0,92 Cloetta AB:n (publ) (”Cloetta”) B-sarjan osaketta kutakin Fazer Konfektyrin osaketta kohden. Fazer julkisti toteuttavansa Tarjouksen ja luopuvansa jäljellä olevista ehdoista 5.12.2008.

Lopullisen laskennan perusteella Tarjouksen ovat hyväksyneet osakkeenomistajat, joiden omistus on yhteensä 2.360.000 kappaletta Fazer Konfektyrin A-sarjan osakkeita ja 8.986.351 kappaletta B-sarjan osakkeita, mikä vastaa yhteensä 47,04 % kaikkien Fazer Konfektyrin osakkeiden lukumäärästä ja 49,33 % kaikkien Fazer Konfektyrin osakkeiden äänimäärästä.

Tämän tiedotteen päivään mennessä Fazer on hankkinut suoraan tai välillisesti Tarjouksen ulkopuolella yhteensä 7.561.055 kappaletta Fazer Konfektyrin B-sarjan osakkeita, mikä vastaa yhteensä 31,35 % kaikkien Fazer Konfektyrin osakkeiden lukumäärästä ja 11,45 % kaikkien Fazer Konfektyrin osakkeiden äänimäärästä. Fazerin omistus yhteenlaskettuna Tarjouksessa hyväksyttyjen sekä Fazerin jo aiemmin omistamien osakkeiden kanssa on siten yhteensä 4.660.000 kappaletta Fazer Konfektyrin A-sarjan osakkeita ja 19.244.433 kappaletta B-sarjan osakkeita, mikä vastaa yhteensä 99,11 % kaikkien Fazer Konfektyrin osakkeiden lukumäärästä ja 99,67 % kaikkien Fazer Konfektyrin osakkeiden äänimäärästä. Tarjousvastikkeen suorittamisen arvioidaan alkavan 8.1.2009 niille osakkeenomistajille, jotka ovat hyväksyneet Tarjouksen. Edelleen Fazer pidättää myös oikeuden hankkia Fazer Konfektyrin osakkeita markkinoilta.

Antaakseen jäljellä oleville Fazer Konfektyrin osakkeenomistajille, jotka eivät vielä ole hyväksyneet Tarjousta, mahdollisuuden hyväksyä Tarjous, Fazer on päättänyt pidentää Tarjouksen hyväksymisaikaa päättymään 12.1.2009 klo 15.00 (CET). Tarjousvastikkeen suorittaminen alkaa mahdollisimman pian sen jälkeen niille osakkeenomistajille, jotka hyväksyvät Tarjouksen pidennetyn hyväksymisajan kuluessa.

Fazerin aikomuksena on mahdollisimman pian käynnistää lakisääteinen lunastusmenettely jäljellä olevien Fazer Konfektyrin osakkeiden osalta sekä toimia siten, että Fazer Konfektyrin noteeraus Nasdaq OMX Stockholm AB:ssa päättyy.

Tämä suomenkielinen versio on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tiedotteesta. Mikäli kieliversioiden välillä on eroavaisuuksia, sovelletaan ruotsinkielistä versiota.

Helsingissä, 31.12.2008

Oy Karl Fazer Ab

Hallitus

Liitteet & linkit