Nimitystoimikunnan työ ennen yhtiökokousta 2008

Cloetta Fazerin nimitysvaliokunnan jäsenet on nimitetty vuoden 2007 yhtiökokouksessa sovitun nimitystoimikuntaan liittyvän menettelytavan mukaisesti. Toimikunta laatii muun muassa ehdotuksen hallituksen kokoonpanosta, josta päätetään yhtiökokouksessa 2008. Yhtiökokous koskee lyhennettyä tilikautta ajanjaksolta 1. tammikuuta – 31. elokuuta 2008.

Nimitystoimikuntaan kuuluvat Juhani Mäkinen (Oy Karl Fazer Ab), Christer Wagenius (AB Malfors Promotor), sekä Lennart Bylock.

Nimitystoimikunta on valinnut Lennart Bylockin toimikunnan puheenjohtajaksi.

Nimitystoimikunta valmistelee seuraavat ehdotukset esitettäväksi vuoden 2008 yhtiökokouksen päätettäväksi:
(a) ehdotus yhtiökokouksen puheenjohtajaksi,
(b) ehdotus hallituksen kokoonpanoksi,
(c) ehdotus hallituksen puheenjohtajaksi,
(d) ehdotus hallituksen palkkiosta ja sen jakamisesta puheenjohtajan ja muiden hallitusjäsenten kesken sekä korvauksesta toimikuntatyöskentelystä.

Osakkeenomistajia pyydetään niin halutessaan olemaan yhteydessä nimitystoimikuntaan sähköpostitse: lbylock@attglobal.net tai postitse osoitteella, Cloetta Fazer AB, Ingrid Skoog, Box 735, 101 35 Tukholma, Ruotsi.

Nimitystoimikunnan ehdotus esitetään yhtiökokouksen kutsussa ja Cloetta Fazerin kotisivuilla.

Cloetta Fazer AB:n yhtiökokous pidetään Tukholmassa 25. marraskuuta 2008.
________
Tässä lehdistötiedotteessa esitetyt tiedot ovat sellaisia, jotka Cloetta Fazerin on julkistettava arvopaperimarkkinalain mukaan. Tiedot on annettu julkistettavaksi 1.8.2008 kello 18.45.

Cloetta Fazer AB (publ)

Liitteet & linkit