Tiedote Cloetta Fazer AB (publ) -yhtiön ylimääräisestä yhtiökokouksesta

Perjantaina 25. heinäkuuta 2008 pidetyssä Cloetta Fazerin ylimääräisessä yhtiö-kokouksessa tehtiin seuraavat päätökset.

Periaatepäätös Cloetta Fazerin jaon hyväksymisestä
Yhtiökokous teki periaatepäätöksen Cloetta Fazerin jakamisen hyväksymisestä. Jako perustuu 16. kesäkuuta julkistettuun Cloetta Fazer AB (publ) -yhtiön pääomistajien – Oy Karl Fazer Ab:n ja AB Malfors Promotor -yhtiön – väliseen sopimukseen.

Jaon myötä Cloetta Fazer -konserniin kuuluva toiminta (mukaan lukien varat, oikeudet, velat ja velvoitteet), joka liittyy Cloetta AB:n harjoittamaan toimintaan Cloetta AB:n ja Fazerin makeistoimialan yhdistymisajankohtana vuonna 2000, jää tai siirretään tytäryhtiöön Cloetta Fazer Sverige AB (tai holding-yhtiöön, joka omistaa kaikki Cloetta Fazer Sverige AB:n osakkeet), josta muodostuu uusi Cloetta. Jaon myötä Cloetta Fazer -konserniin kuuluva toiminta (mukaan lukien varat, oikeudet, velat ja velvoitteet) joka liittyy Fazerin makeistoimialan yhdistymisajankohtana vuonna 2000 harjoittamaan toimintaan, jää tai siirretään emoyhtiöön Cloetta Fazer AB tai tytäryhtiöön, josta muodostuu Fazer Makeiset. Yhdistymisen jälkeen Cloetta Fazerissa syntynyt toiminta luetaan kuuluvaksi jompaankumpaan toimintaan.

Yhtiön tilikauden muutos
Cloetta Fazerin yhtiökokous päätti yhtiöjärjestyksen muutoksella muuttaa yhtiön tilikautta niin, että tilikausi on tästä lähtien 1. syyskuuta - 31. elokuuta. Lisäksi yhtiökokous päätti tehdä joitakin muita pieniä muutoksia yhtiöjärjestykseen. Tilikauden muutoksesta on muun muassa yritystaloudellisia etuja yhtiölle. Yhtiön tilikauden muutospäätöksen edellytyksenä on luvan saaminen verovirastolta.

Vararahaston pienentäminen
Yhtiökokous päätti pienentää yhtiön vararahastoa 688 815 581,70 Ruotsin kruunulla ja siirtää kyseiset varat varauksena vapaaseen rahastoon, joka käytetään yhtiökokouksen päätöksen mukaan. Vararahaston pienentämisen tarkoitus on saada liikkumavaraa osakkeiden tulevaa aiottua jakoa varten uudessa Cloetta-yhtiössä Cloetta Fazerin osakkeenomistajille. Päätöksen edellytys on, että Ruotsin Patentti- ja rekisterihallitus (tai riitatapauksissa tuomioistuin) myöntää luvan vararahaston pienentämiselle.
________

Tässä lehdistötiedotteessa esitetyt tiedot ovat sellaisia, jotka Cloetta Fazerin on julkistettava arvopaperimarkkinalain mukaan. Tiedot on annettu julkistettavaksi 25. heinäkuuta 2008 kello 15.45.

Cloetta Fazer AB (publ)
Hallitus

Tilaa

Liitteet & linkit