Yhtiökokous – Cloetta Fazer AB (publ), jonka nimi on muuttumassa Fazer Konfektyr Service AB:ksi (publ)

Cloetta Fazer AB:n (publ), jonka nimi on muuttumassa Fazer Konfektyr Service AB:ksi (publ), ("Cloetta Fazer"), yhtiökokouksessa tiistaina 25. marraskuuta 2008 tehtiin pääasiassa seuraavat päätökset:

Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön tuloslaskelman ja taseen sekä konsernin tuloslaskelman ja konsernitaseen tilikaudelta 1. tammikuuta 2008 – 31. elokuuta 2008. Hallitukselle ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus samalta ajanjaksolta.

Cloetta AB:n (publ) osakkeiden jako
Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen kokonaan omistetun tytäryhtiön Cloetta AB:n (publ), Y-tunnus 556308-8144, ("Cloetta") kaikkien osakkeiden jakamisesta Cloetta Fazerin osakkeenomistajille. Jako tapahtuu suhteessa kunkin yksittäisen Cloetta Fazerin osakkeenomistajan osakemäärään, niin että jokaisesta Cloetta Fazerin A-sarjan osakkeesta saa yhden Cloettan A-sarjan osakkeen ja jokaisesta Cloetta Fazerin B-sarjan osakkeesta yhden Cloettan B-sarjan osakkeen. Osakejaon täsmäytyspäivä on perjantai 28. marraskuuta 2008. Värdepapperscentralenin arvioidaan toimittavan Cloettan osakkeet maanantaina 1. joulukuuta 2008.

Hallituksen jäsenet ja muutoksia konsernijohdossa ym.
Hallituksen jäseniksi valittiin seuraavat henkilöt: Anders Dreijer, Berndt Brunow ja Karsten Slotte. Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin Krister Friberg.

Olof Svenfelt, Meg Tivéus ja Christer Zetterberg, jotka kieltäytyivät uudelleenvalinnasta, erosivat hallituksesta.

Yhtiökokouksessa päätettiin, että hallituksen puheenjohtajan palkkio on 375 000 Ruotsin kruunua ja kunkin muun jäsenen palkkio 200 000 Ruotsin kruunua. Toimikuntatyöskentelystä ei makseta korvausta.

Anders Dreijer valittiin hallituksen puheenjohtajaksi.

Yhtiökokouksen jälkeen Cloetta Fazer AB:n (publ) hallituksen perustavassa kokouksessa päätettiin, että Jesper Åberg jatkaa yhtiön toimitusjohtajana ja konsernijohtajana. Cloetta Fazerin varatoimitusjohtaja ja talousjohtaja Curt Petri jättää tehtävänsä yhtiön palveluksessa. Hänen seuraajakseen hallitus nimitti Krister Fribergin, joka on myös Fazer-konsernin talousjohtaja sekä Cloetta Fazerin (tulevan Fazer Konfektyr Service AB:n) hallituksen jäsen.

Muutokset yhtiöjärjestyksessä, mukaan lukien mm. yhtiön toiminimen muutos
Yhtiökokous päätti, että yhtiöjärjestystä muutettaisiin muun muassa siten, että yhtiön toiminimeksi tulee Fazer Konfektyr Service AB ja että yhtiöjärjestyksestä poistetaan aiempi rajoitus, jonka mukaan kukaan ei saa käyttää omien tai muiden osakkeiden rajoitusten osalta yhteensä 40:tä prosenttia tai sitä suurempaa äänivaltaa yhtiössä, ja että yhtiön A-osakkeita koskeva lunastusehto poistetaan yhtiöjärjestyksestä.

Yhtiön johdon korvausperiaatteet ja palvelusuhteen ehdot
Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen yhtiön johdon korvausperiaatteista ja muista palvelusuhteen ehdoista.

Osavuosikatsaus syyskuulta marraskuulle 2008 julkaistaan 30. tammikuuta 2009.Ljungsbrossa 25. marraskuuta 2008

Cloetta Fazer AB (publ), jonka nimi on muuttumassa Fazer Konfektyr Service AB:ksi (publ)

Hallitus


Tässä lehdistötiedotteessa esitetyt tiedot ovat sellaisia, jotka Cloetta Fazerin on julkistettava arvopaperimarkkinalain mukaan. Tiedot on annettu julkistettavaksi 25. marraskuuta 2008 kello 16.30. Suomenkielinen lehdistötiedote on käännös ruotsinkielisestä alkuperäisversiosta. Mikäli kieliversioiden välillä on eroavaisuuksia, sovelletaan ruotsinkielistä alkuperäisversiota.

Liitteet & linkit