Kampanjen Mata inte sopmonstret fick skoleleverna att minska matsvinnet med 19 procent

Fazer utmanade skolelever på olika håll i Finland att minska på matsvinnet under två veckors tid i oktober. Svinnkampanjen Mata inte sopmonstret genomfördes vid cirka hälften av Amicas grundskolor och gymnasier. Under kampanjen minskade matsvinnet i skolorna med sammanlagt 170 kilo det vill säga 19 procent.

Målet med kampanjen Mata inte sopmonstret var att minska den mängd mat som slängs i bioavfallskärlet från tallriken i skolorna och uppmuntra eleverna att endast ta så mycket de orkar äta på tallriken.

Skolornas restaurangpersonal vägde före kampanjstarten mängden matsvinn under en vecka, för att få ett referensvärde för kampanjen. Den mängd mat som slängdes under kampanjveckorna vägdes dagligen och resultaten jämfördes med de siffror som fåtts före kampanjen. Den skola som lyckades minska matsvinnet mest korades till vinnare.

Vinnare i kampanjen blev Björneborgs svenska samskola, där eleverna och personalen lyckades minska matsvinnet med 49,42 procent under de två veckorna. Tvåa kom skolan Jokivarren koulu från Vanda och trea var Munkkiniemen yhteiskoulu från Helsingfors. De tre skolor som minskade matsvinnet mest belönades med delikata vinster, och de belönade skolorna får överlämna 1 500 euro som Fazer donerat till SOS-Barnbyars verksamhet.

”Hållbar utveckling och miljövärden styr verksamheten hos SOS-Barnbyar. Det är fint att skoleleverna uppmuntras att slösa mindre mat och återvinna. Ett resultat av kampanjen är att vi i SOS-barnbyarna tar i tu med våra miljöfrågor bland annat genom att skaffa komposter till SOS-barnbyn i Hagalund och ge miljöutbildning till alla i byn i Lappland”, berättar Kei Heikkilä, medelanskaffningschef på SOS-Barnbyar rf.

Varför spelar det någon roll med matsvinn?

En tredjedel av miljöpåverkan från hushållen orsakas av maten. Problemet med den bortkastade maten gäller inte egentligen det uppkomna bioavfallet eller att maten hamnar i blandavfallet, utan det rör sig om den miljöpåfrestning som matproduktionen ger upphov till.

Kampanjen Mata inte sopmonstret genomfördes nu för första gången i Finland i samarbete med skolorna och Amicas skolrestauranger. I Sverige har den motsvarande kampanjen med samma namn redan genomförts framgångsrikt tre år i rad.

”Kampanjen Mata inte sopmonstret och den uppnådda minskningen av matsvinnet är en del av vårt Östersjöengagemang. Om vi slösar med maten har all miljöpåfrestning som produktionen gett upphov till uppkommit i onödan. Därför upplever vi det som viktigt att påminna om matsvinnets effekter även i skolorna. Vårt mål är att göra en motsvarande kampanj till en del av vår årliga verksamhet”, förklarar Ulla Hakulinen, ansvarig chef för kvalitet och miljöfrågor på Fazer Food Services.

Kampanjens resultat finns på vår webbplats: http://www.amica.fi/Ravintolat/Teemat-ja-kampanjat/Ala-ruoki-roskista/Kampanjan-tulokset-2013/%20

                                                

Informationspaket:

  • I Finland slänger vi årligen 120–160 miljoner kilo mat i soporna, dvs. 20–30 kg per person.
  • Den miljöpåverkan matsvinnet orsakar är betydligt större än till exempel för tillverkningen av förpackningarna och avfallshanteringen.
  • Det är en miljögärning att minska matsvinnet. När man slänger ätlig mat, går råvarorna, arbetsinsatsen och energin som använts för tillverkningen till spillo, och även de växthusutsläpp och de utsläpp som eutrofierar vattendragen har uppkommit i onödan.
  • Man kunde spara avsevärt på världens naturtillgångar genom att minska matsvinnet, eftersom en minskning av den bortkastade maten vid sidan av de direkta miljöeffekterna även påverkar de utsläpp som matproduktionen ger upphov till.

Tips för minskat matsvinn i personalrestaurangen

  • Det lättaste sättet att minska matsvinnet är att börja från den egna tallriken – ta endast en sådan mängd mat du äter och ät upp allt.
  • När du äter en närande lunch är du inte för hungrig efter arbetsdagen när du åker till matbutiken, och du köper inte heller hem för mycket mat.
  • Ge respons till personalen i personalrestaurangen – då kan de planera menyn utgående från lunchkundernas önskemål!
  • Om det blir över något av det som serverats på möten, kan du glädja dina arbetskompisar med detta.

Källa: www.saasyoda.fi och Fazer Food Services

Mer information:

Laura Tötterman, informatör, Fazer Food Services, tfn 044 711 9550, laura.totterman@fazer.com

Fazer-koncernen
Fazer är ett internationellt familjeägt företag som erbjuder bageri-, konfektyr och kexprodukter samt måltidstjänster. Företaget driver även restauranger och caféer. Koncernen har egen verksamhet i åtta länder och export till över 40 länder. Fazers mission är att skapa smakupplevelser. Företagets framgång har sedan etableringen 1891 grundats på bästa kvalitet i produkter och tjänster, populära varumärken och kunniga medarbetare. Fazers verksamhet styrs av de etiska principerna som grundar sig på koncernens värderingar och FN:s Global Compact. Fazer-koncernen omfattar två affärsområden. Till Fazer Brands välkända produkter hör läckra bakverk och konfektyr. Fazer Food Services erbjuder god mat och kundanpassade servicelösningar inom contract catering. Fazer-koncernens omsättning uppgick till knappt 1,7 miljarder euro år 2012, och antalet anställda är över 15 000.

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit