Fennovoima ja Rusatom Overseas laitostoimitussopimukseen

21.12.2013

Fennovoima ja Rusatom Overseas, venäläisen Rosatomin tytäryhtiö, ovat tänään 21.12.2013 allekirjoittaneet toimitussopimuksen Pyhäjoelle rakennettavasta Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksesta. Rusatom Overseasin kanssa sovitun aikataulun mukaan voimala tuottaa sähköä vuonna 2024.

Fennovoiman omistajat tekivät marraskuun alussa ehdolliset päätökset jatkostaan hankkeessa. Jokainen myönteisen päätöksen tehnyt omistaja tulee omalta osaltaan vahvistamaan nyt saavutetun neuvottelutuloksen ja sen myötä osallistumisensa hankkeeseen helmikuun loppuun mennessä. Tämän myötä, helmikuun lopussa, tehdään lopullinen investointipäätös Pyhäjoen ydinvoimalaitoksen rakentamisesta. Samassa yhteydessä 34 prosenttia Fennovoiman omistuksesta siirtyy Rosatomille.

Fennovoima on Mankala-yhtiö ja myy kaiken tuottamansa sähkön omistajilleen omakustannushintaan. Laitoksen käynnistyessä 2024 omistajat maksavat saamastaan sähköstä alle 50 €/MWh. Tämä hinta sisältää kaikki ydinvoimalan tuotantokustannukset, poistot ja vieraan pääoman korot sekä jätehuollon.

Voimalan kauppahinta ei ole julkinen. Rosatomilla tulee olemaan merkittävä rooli rakentamisvaiheen lainarahoituksen järjestämisessä.

Pyhäjoelle rakennettava voimala on painevesilaitos AES-2006, joka on VVER-laitosten tuorein kehitysaskel. Laitos rakennetaan uusimpien suomalaisten turvallisuusvaatimusten mukaisesti. AES-2006:ta vastaavaa laitosta on tilattu eri puolille maailmaa, ja lisäksi laitostyyppiä rakennetaan parhaillaan Venäjälle.

Lisätietoja:
Voimaosakeyhtiö SF:n toimitusjohtaja Pekka Ottavainen, puh. 020 757 9247
Fennovoiman tiedottaja Henriikka Säkö, puh. 020 757 9205

Kuvia allekirjoitustilaisuudesta löydät nettisivuiltamme myöhemmin päivän aikana: http://www.fennovoima.fi/fennovoima/media/materiaalipankki


Fennovoima rakentaa Suomeen uutta ydinvoimaa, jolla tuotetaan kohtuuhintaista sähköä elinkeinoelämälle ja kotitalouksille, parannetaan Suomen sähköomavaraisuutta ja lisätään kilpailua sähkömarkkinoilla.

Yrityksestä

Fennovoima on vuonna 2007 perustettu suomalainen energiayhtiö, joka rakentaa uuden ydinvoimalan Pyhäjoelle. Lisätietoa hankkeesta: fennovoima.fi