Fennovoima lähetti tarjouspyynnön voimalaitoksesta

1.7.2011

Fennovoima on tänään 1.7.2011 lähettänyt Arevalle ja Toshiballe tarjouspyynnön uudesta ydinvoimalaitoksesta. Tarjouspyyntö pitää sisällään reaktori- ja turbiinilaitosten toimittamisen ja rakentamisen.  Ydinvoimalaitoksen lopullisen toimitusmallin Fennovoima päättää tarjousten perusteella käytävissä sopimusneuvotteluissa.

Tarjouspyyntöön eivät kuulu ensimmäisten vuosien aikana tehtävät infrastruktuurityöt tai alueen valmistelevat työt, kuten maansiirtotyöt, louhinnat ja vesirakennustyöt. Tarjouspyynnön ulkopuolella ovat myös muun muassa vierailukeskuksen ja noin 1000 työntekijän asuinalueen rakentaminen valitulle laitospaikalle.

Fennovoima valitsi Arevan ja Toshiban laitostoimittajaehdokkaikseen vuonna 2008 ja on siitä lähtien tehnyt teknistä suunnittelutyötä molempien yhtiöiden kanssa. Lisäksi teknistä yhteistyötä on tehty turbiinitoimittajaehdokkaiden, Alstomin ja Siemensin, kanssa.

Pitkälle edennyt tekninen kehitystyö jo ennen päätoimittajan valintaa takaa osaltaan koko ydinvoimalaitosprojektin sujuvan etenemisen ja tulevan ydinvoimalaitoksen turvallisuuden. Laitostoimittaja valitaan vuonna 2012–2013, jolloin myös päätetään lopullinen toimitusmalli.

Fennovoimalla on ydinvoimalansa sijoituspaikaksi kaksi vaihtoehtoa: Pyhäjoki ja Simo. Yhtiö valitsee sijoituspaikan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun korkein hallinto-oikeus on tehnyt päätökset alueiden maakuntakaavoja koskevista valituksista. Paikkapäätöksen jälkeen Fennovoima jatkaa suunnittelutyötä ja tekee valitulla laitospaikalla muun muassa tarkentavia pohja- ja ympäristötutkimuksia.

Fennovoiman ydinvoimalaitos rakennetaan uudelle voimalaitospaikalle, joten ensimmäiset työt valitulla paikalla ovat alueen valmistelua. Nämä työt aloitetaan aikaisintaan vuoden 2012 lopussa. Rakentamisaikataulu tarkentuu laitossopimuksissa.

Fennovoima perustettiin vuonna 2007, ja yhtiö sai eduskunnalta periaatepäätöksen päivälleen vuosi sitten. Tulevan ydinvoimalan sähkö menee kokonaisuudessaan omakustannushintaan yhtiön 70 omistajalle.

Lisätietoja: tekniikka- ja rakentamisjohtaja Timo Kallio, puh. 020 757 9207

www.fennovoima.fi

Yrityksestä

Fennovoima on vuonna 2007 perustettu suomalainen energiayhtiö, joka rakentaa uuden ydinvoimalan Pyhäjoelle. Lisätietoa hankkeesta: fennovoima.fi

Tilaa