ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 § MUKAINEN ILMOITUS ÄÄNIOSUUDEN MUUTTUMISESTA

FIM Group Oyj Pörssi-ilmoitus 5.2.2007 klo 9.15 Suomen aikaa

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 § MUKAINEN ILMOITUS ÄÄNIOSUUDEN MUUTTUMISESTA

FIM Group Oyj on tänään vastaanottanut seuraavat ilmoitukset mahdollisista muutoksista omistusosuuksissa:

Seppo Sairanen, Markku Kaloniemi, Niklas Geust, Pekka Mölsä, Karri Toivonen, Jussi Seppälä, Jukka Ylitalo, Antti Pohjola, Jan Forsbom, Jussi Hyöty and Janne Holtari ovat tänään 5.2.2007 allekirjoittaneet sitoumuksen (Commitment Letter), jolla he ovat sitoutuneet myymään kaikki omistamansa FIM Group Oyj:n osakkeet sekä niihin oikeuttavat arvopaperit Glitnir banki h.f:lle. Tämä toteutetaan joko hyväksymällä Glitnirin julkinen ostotarjous tai muuten olennaisilta osiltaan vastaavat ehdot täyttävä järjestely.

Lisätietoja tarjouksesta saa FIMin aiemmin tänään julkaisemasta pörssitiedotteesta, jossa käsitellään Glitnirin ilmoitusta.

1. Seppo Sairasen ilmoitus

Ennen sitoumuksen antamista Seppo Sairanen omisti 13 476 451 FIMin osaketta, mikä vastaa 31,57 prosenttia osakepääomasta. Rahoitustarkastuksen 13.9.2006 antaman päätöksen nojalla Seppo Sairanen ei ole oikeutettu käyttämään omistamiinsa osakkeisiin liittyvää äänioikeutta. Järjestelyn toteuttamisen jälkeen Seppo Sairasen omistusosuus laskee alle kahdeskymmenesosan (1/20). Tämän jälkeen Seppo Sairasella ei ole omistusta FIMissä.

2. Markku Kaloniemen ilmoitus

Ennen sitoumuksen antamista Markku Kaloniemi omisti 4 413 810 FIMin osaketta, mikä vastaa 10,34 prosenttia osakepääomasta ja 15,11 prosenttia äänistä. Järjestelyn toteuttamisen jälkeen Markku Kaloniemen omistusosuus laskee alle kahdeskymmenesosan (1/20). Tämän jälkeen Markku Kaloniemellä ei ole omistusta FIMissä.

3. Niklas Geustin ilmoitus

Ennen sitoumuksen antamista Niklas Geust omisti 2 304 000 FIMin osaketta, mikä vastaa 5,40 prosenttia osakepääomasta ja 7,89 prosenttia äänistä. Järjestelyn toteuttamisen jälkeen Niklas Geustin omistusosuus laskee alle kahdeskymmenesosan (1/20). Tämän jälkeen Niklas Geustilla ei ole omistusta FIMissä.

4. Pekka Mölsän ilmoitus

Ennen sitoumuksen antamista Pekka Mölsä omisti 2 104 186 FIMin osaketta, mikä vastaa 4,93 prosenttia osakepääomasta ja 7,20 prosenttia äänistä. Järjestelyn toteuttamisen jälkeen Pekka Mölsän omistusosuus laskee alle kahdeskymmenesosan (1/20). Tämän jälkeen Pekka Mölsällä ei ole omistusta FIMissä.

5. Karri Toivosen ilmoitus

Ennen sitoumuksen antamista Karri Toivonen omisti 1 633 890 FIMin osaketta, mikä vastaa 3,83 prosenttia osakepääomasta ja 5,59 prosenttia äänistä. Järjestelyn toteuttamisen jälkeen Karri Toivosen omistusosuus laskee alle kahdeskymmenesosan (1/20). Tämän jälkeen Karri Toivosella ei ole omistusta FIMissä.

6. Jussi Seppälän ilmoitus

Ennen sitoumuksen antamista Jussi Seppälä omisti 1 610 000 FIMin osaketta, mikä vastaa 3,77 prosenttia osakepääomasta ja 5,51 prosenttia äänistä. Järjestelyn toteuttamisen jälkeen Jussi Seppälän omistusosuus laskee alle kahdeskymmenesosan (1/20). Tämän jälkeen Jussi Seppälällä ei ole omistusta FIMissä.

7. Glitnirin ilmoitus

Glitnirin yhteenlaskettu omistus FIMissä nousee niin, että Glitnirillä on velvollisuus arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukaiseen ilmoitukseen. Järjestelyn toteuttamisen jälkeen Glitnirin omistusosuus ylittää 68 prosenttia alla olevan mukaisesti:

Nimi
Glitnir Banki hf.

Osakkeiden lukumäärä
29 071 813

Osuus osakepääomasta
68.11 %

Osuus äänistä
68.11 %

FIMin osakepääoma koostuu 42 683 690 osakkeesta ja äänestä. FIMillä on yksi osakesarja ja yhtiön osakkeen kaupankäyntitunnus on FIM1V.

FIM Group Oyj

Risto Perttunen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Risto Perttunen, CEO, puh. +358 9 6134 6303

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fim.com

FIM on vuonna 1987 perustettu suomalainen sijoituspalvelukonserni, joka tarjoaa yksityishenkilöille ja yhteisöille varainhoito-, välitys- ja investment banking -palveluja. Helsingissä sijaitsevan pääkonttorin lisäksi FIMillä on paikalliskonttorit Espoossa, Jyväskylässä, Kuopiossa, Lahdessa, Oulussa, Riihimäellä, Tampereella, Turussa sekä Vaasassa. FIM toimii myös Tukholmassa ja Moskovassa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2006 oli noin 82 miljoonaa euroa ja liikevoitto 19,1 miljoonaa euroa. FIMin palveluksessa oli vuoden 2006 lopussa 284 henkilöä. www.fim.com.

Yrityksestä

FIM on suomalainen sijoituspalvelutalo. Meitä on lähes 200 ammattilaista, jotka olemme kaikki allekirjoittaneet FIMin arvot ja sitoutuneet niihin. Tämä näkyy kaikessa toiminnassamme ja ulkoisessa viestinnässämme.