ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 § MUKAINEN ILMOITUS OMISTUOSUUDEN MUUTTUMISESTA

FIM Group Oyj Pörssi-ilmoitus 16.3.2007 klo 17.00 Suomen aikaa

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 § MUKAINEN ILMOITUS OMISTUOSUUDEN MUUTTUMISESTA

FIM Group Oyj on tänään vastaanottanut seuraavat ilmoitukset toteutuneista muutoksista omistusosuuksissa:

Seppo Sairasen, Markku Kaloniemen, Niklas Geustin, Pekka Mölsän, Karri Toivosen ja Jussi Seppälän omistusosuus FIM Group Oyj:n osakepääomasta ja äänistä on tänään 16.3.2007 toteutetulla osakemyynnillä laskenut alle 1/20. Saman kaupan yhteydessä Glitnir banki hf.:n omistusosuus FIM Group Oyj:n osakepääomasta ja äänistä on ylittänyt 2/3.

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukaisesti ilmoitamme, että Glitnir banki hf. omistaa 29 071 813 FIM Group Oyj:n osaketta, mikä vastaa 68,11 prosenttia FIM Group Oyj:n osakepääomasta ja äänistä.

Seppo Sairanen, Markku Kaloniemi, Niklas Geust, Pekka Mölsä, Karri Toivonen ja Jussi Seppälä eivät enää omista FIM Group Oyj:n osakkeita.

FIM Group Oyj:n osakepääoma koostuu yhteensä 42 683 690 osakkeesta ja äänestä.


FIM Group Oyj

Risto Perttunen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Risto Perttunen, CEO, puh. +358 9 6134 6303

Timo T. Laitinen, CFO, puh. +358 9 6134 6525

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fim.com

FIM on vuonna 1987 perustettu suomalainen sijoituspalvelukonserni, joka tarjoaa yksityishenkilöille ja yhteisöille varainhoito-, välitys- ja investment banking -palveluja. Helsingissä sijaitsevan pääkonttorin lisäksi FIMillä on paikalliskonttorit Espoossa, Jyväskylässä, Kuopiossa, Lahdessa, Oulussa, Riihimäellä, Tampereella, Turussa sekä Vaasassa. FIM toimii myös Tukholmassa ja Moskovassa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2006 oli noin 82 miljoonaa euroa ja liikevoitto 19,1 miljoonaa euroa. FIMin palveluksessa oli vuoden 2006 lopussa 284 henkilöä. www.fim.com.

Yrityksestä

FIM on suomalainen sijoituspalvelutalo. Meitä on lähes 200 ammattilaista, jotka olemme kaikki allekirjoittaneet FIMin arvot ja sitoutuneet niihin. Tämä näkyy kaikessa toiminnassamme ja ulkoisessa viestinnässämme.