ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA

FIM Group Oyj PÖRSSITIEDOTE 7.3.2007 klo 15.45 (Suomen aikaa)


ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN
MUUTTUMISESTA


Yhtiön tietoon on tänään tullut, että Credit Suisse Securities (Europe) Limitedin osuus FIM Group Oyj:n osakepääomasta on ylittänyt yhden kahdeskymmenesosan (1/20) 2.3.2007.

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukaisesti ilmoitamme, että Credit Suisse Securities (Europe) Limited omistaa 2.291.846 FIM Group Oyj:n osaketta, mikä vastaa 5,37 prosenttia FIM Group Oyj:n osakepääomasta ja 7,85 % äänistä.

FIM Group Oyj:n osakepääoma koostuu yhteensä 42.683.690 osakkeesta ja äänestä mutta suurimman osakkeenomistajan syyskuussa 2006 tapahtuneen äänioikeuden mitätöinnin vuoksi ääniä on tällä hetkellä 29.207.239 kappaletta.


FIM Group Oyj

Risto Perttunen
toimitusjohtaja
+358 (0)9 613 46 303
risto.perttunen@fim.com

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fim.com

FIM on vuonna 1987 perustettu suomalainen sijoituspalvelukonserni, joka tarjoaa yksityishenkilöille ja yhteisöille varainhoito-, välitys- ja investment banking-palveluja. Helsingissä sijaitsevan pääkonttorin lisäksi FIMillä on paikalliskonttorit Espoossa, Jyväskylässä, Kuopiossa, Lahdessa, Oulussa, Riihimäellä, Tampereella, Turussa sekä Vaasassa. FIM toimii myös Tukholmassa ja Moskovassa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2006 oli 82,0 miljoonaa euroa ja liikevoitto 19,1 miljoonaa euroa. FIMin palveluksessa oli vuoden 2006 lopussa 284 henkilöä. www.fim.com.

Yrityksestä

FIM on suomalainen sijoituspalvelutalo. Meitä on lähes 200 ammattilaista, jotka olemme kaikki allekirjoittaneet FIMin arvot ja sitoutuneet niihin. Tämä näkyy kaikessa toiminnassamme ja ulkoisessa viestinnässämme.