FIM GROUP OYJ:N KYMMENEN SUURINTA OSAKKEENOMISTAJAA 20.4.2006

FIM Group Oyj - PÖRSSITIEDOTE 21.4.2006 klo 10.15 FIM GROUP OYJ:N KYMMENEN SUURINTA OSAKKEENOMISTAJAA 20.4.2006 TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, JAPANIIN TAI AUSTRALIAAN Kaupankäynti FIM Group Oyj:n osakkeilla Helsingin Pörssin päälistalla on alkanut tänään 21.4.2006. Yhtiön osakeannissa liikkeeseen lasketut uudet osakkeet toimitettiin sijoittajille 13.4.2006 ja osakkeenomistajien myymät osakkeet toimitettiin sijoittajille 20.4.2006. Oheisessa liitteessä on lueteltu yhtiön kymmenen suurinta osakasluetteloon rekisteröityä osakkeenomistajaa ja osakeomistuksen jakautuminen yhtiön listautumisannin jälkeen. Liitteessä olevat tiedot perustuvat yhtiön osakasluetteloon 20.4.2006. Lisäksi oheisessa liitteessä on lueteltu yhtiön kymmenen suurinta osakkeenomistajaa ja osakeomistuksen jakautuminen yhtiön listautumisannin ja konsernirakenteen uudelleenjärjestelyn jälkeen. Uudelleenjärjestelyn odotetaan toteutuvan vuoden 2006 kolmannen vuosineljänneksen aikana. FIM Group Oyj:n osakkeenomistajien kokonaismäärä 20.4.2006 oli 1 904. FIM Group Oyj Jan Forsbom toimitusjohtaja Lisätietoja: Jan Forsbom, toimitusjohtaja, puh. 09 6134 6205 Tietoa FIMistä FIM on vuonna 1987 perustettu suomalainen sijoituspalvelukonserni, joka tarjoaa yksityishenkilöille ja yhteisöille varainhoito-, välitys- ja investment banking-palveluja. Helsingissä sijaitsevan pääkonttorin lisäksi FIMillä on paikalliskonttorit Espoossa, Jyväskylässä, Kuopiossa, Lahdessa, Oulussa, Tampereella, Turussa, Vaasassa sekä toukokuusta 2006 alkaen Riihimäellä. FIM toimii myös Tukholmassa ja Moskovassa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2005 oli 63,2 miljoonaa euroa ja liikevoitto 19,1 miljoonaa euroa. FIMin palveluksessa on noin 260 henkilöä. www.fim.com. Jakelu: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet Tätä tiedotetta ei saa julkaista tai muutoin levittää, suoraan tai välillisesti, Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Japaniin tai Australiaan. Tämä tiedote ei ole arvopapereiden myyntitarjous Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai rekisteröintiä koskevaa poikkeuslupaa Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain (the U.S. Securities Act of 1933) ja sen perusteella annettujen säännösten mukaisesti. Listautumisantia tai mitään sen osaa ei ole tarkoitus rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä tarkoituksena ole tarjota osakkeita yleisölle Yhdysvalloissa. Suomessa tapahtuvaa arvopaperien julkista tarjoamista koskevan lainsäädännön perusteella laadittu listalleottoesite julkaistaan Suomessa ja on julkaisunsa jälkeen saatavilla listautumisannin järjestäjiltä sekä yhtiöltä. Mikäli katsottaisiin, että tämän tiedotteen perusteella tarjottaisiin arvopapereita yleisölle missään Euroopan Talousalueen jäsenvaltiossa, joka on implementoinut direktiivin (2003/71/EY) (direktiivi yhdessä sitä missä tahansa jäsenvaltiossa koskevien täytäntöönpanotoimien kanssa ”Esitedirektiivi”), tarjous osoitetaan ainoastaan tällaisessa jäsenvaltiossa oleville Esitedirektiivissä määritellyille kokeneille sijoittajille. Tämä tiedote ei ole tarjous myydä tai kehotus ostaa, eikä tässä tiedotteessa mainittuja arvopapereita tarjota myytäväksi minkään sellaisen oikeusjärjestyksen alaisuudessa, jossa tällainen tarjous, kehotus tai myynti olisi lainvastaista ennen tällaisen oikeusjärjestyksen arvopaperimarkkinalakien mukaista rekisteröintiä, rekisteröintiä koskevaa poikkeuslupaa tai hyväksyntää. Tämä ei ole tarjous myydä arvopapereita yleisölle Iso-Britanniassa. Arvopapereita koskevaa listalleottoesitettä ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Iso-Britanniassa, eikä arvopapereita näin ollen tule myydä tai tarjota myytäväksi Iso-Britanniassa, poikkeuksena henkilöt, jotka ovat Iso-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act 2000) 86 §:n mukaisia ”hyväksyttyjä sijoittajia”.

Yrityksestä

FIM on suomalainen sijoituspalvelutalo. Meitä on lähes 200 ammattilaista, jotka olemme kaikki allekirjoittaneet FIMin arvot ja sitoutuneet niihin. Tämä näkyy kaikessa toiminnassamme ja ulkoisessa viestinnässämme.

Tilaa

Liitteet & linkit