FIM GROUP OYJ:N OSAKEANTI MERKITTIIN 8,5-KERTAISESTI, MERKINTÄHINTA 5,75 EUROA

FIM Group Oyj - PÖRSSITIEDOTE 12.4.2006 klo 10.45 FIM GROUP OYJ:N OSAKEANTI MERKITTIIN 8,5-KERTAISESTI, MERKINTÄHINTA YLÄRAJALLE 5,75 EUROON Ammattisijoittajat olivat kiinnostuneita FIM Group Oyj:n osakkeista. FIM Group Oyj:n osakeanti merkittiin 8,5-kertaisesti erityisesti ulkomaalaisten institutionaalisten sijoittajien toimesta. FIM Group Oyj:n hallitus ja FIMin osakkeenomistajat ovat tänään päättäneet, että osakeannissa ja -myynnissä myydään yhteensä 9 700 000 yhtiön osaketta, joista 3 600 000 on yhtiön osakeannissa liikkeeseenlaskemia uusia osakkeita. Osakkeen merkintä- ja myyntihinnaksi on päätetty 5,75 euroa osakkeelta. Listautumisannissa allokoidut osakkeet vastaavat yhteensä noin 26,8 prosenttia yhtiön koko osakemäärästä listautumisannin jälkeen ja noin 22,7 prosenttia yhtiön koko osakemäärästä konsernirakenteen uudelleenjärjestelyn jälkeen. Yhtiö saa uusista osakeannissa merkittävistä osakkeista noin 19 miljoonaa euroa omaa pääomaa järjestämiskulujen jälkeen. Instituutioannissa ja -myynnissä on päätetty myydä 8 250 000 osaketta ja yleisöannissa ja -myynnissä 1 450 000 osaketta. Listautumisannin jälkeen yhtiöllä on noin 1 900 osakkeenomistajaa. Instituutioannissa ja -myynnissä annettiin merkintä- ja ostotarjouksia päätetyllä merkintähinnalla 80 481 238 osakkeesta, joka ylittää instituutioannissa ja -myynnissä tarjotun osakemäärän 73 381 238 osakkeella. Instituutioanti ja -myynti ylimerkittiin merkintähinnalla noin 11,3- kertaisesti. Yleisöannissa ja -myynnissä allokoitiin 1 450 000 osaketta 1 684 sijoittajalle. Yleisöannissa ja -myynnissä tarjotuista 2 600 000 osakkeesta siirrettiin 1 150 000 osaketta institutionaalisille sijoittajille. Yleisöannissa merkintäsitoumukset hyväksytään kokonaisuudessaan 300 osakkeeseen saakka. Yleisöannissa yli 300 osakkeen merkintäsitoumuksen antaneille sijoittajille jaetaan tämän lisäksi noin 77,9 prosenttia 300 osakkeen ylittävästä merkintäsitoumuksen määrästä. 300 osaketta ylittävät määrät pyöristetään lähimpään pörssierään. Pörssierä on 100 osaketta. Yleisöantiin ja -myyntiin osallistuneille lähetetään vahvistuskirjeet hyväksytyistä merkinnöistä arviolta 12.4.2006. Yleisöannin ja -myynnin merkitsijöiden pankkitileille palautetaan osakkeen lopullisen merkintä- ja myyntihinnan ylittävä osuus merkintämaksusta arviolta 19.4.2006. Kaupankäynti yhtiön osakkeilla Helsingin Pörssin prelistalla alkaa 13.4.2006 ja päälistalla arviolta 21.4.2006. FIM Group Oyj Jan Forsbom toimitusjohtaja Lisätietoja: Jan Forsbom, toimitusjohtaja, puh. 09 6134 6205 Jakelu: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet Tätä tiedotetta ei saa julkaista tai muutoin levittää, suoraan tai välillisesti, Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Japaniin tai Australiaan. Tämä tiedote ei ole arvopapereiden myyntitarjous Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai rekisteröintiä koskevaa poikkeuslupaa Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain (the U.S. Securities Act of 1933) ja sen perusteella annettujen säännösten mukaisesti. Listautumisantia tai mitään sen osaa ei ole tarkoitus rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä tarkoituksena ole tarjota osakkeita yleisölle Yhdysvalloissa. Suomessa tapahtuvaa arvopaperien julkista tarjoamista koskevan lainsäädännön perusteella laadittu listalleottoesite julkaistaan Suomessa ja on julkaisunsa jälkeen saatavilla listautumisannin järjestäjiltä sekä yhtiöltä. Mikäli katsottaisiin, että tämän tiedotteen perusteella tarjottaisiin arvopapereita yleisölle missään Euroopan Talousalueen jäsenvaltiossa, joka on implementoinut direktiivin (2003/71/EY) (direktiivi yhdessä sitä missä tahansa jäsenvaltiossa koskevien täytäntöönpanotoimien kanssa "Esitedirektiivi"), tarjous osoitetaan ainoastaan tällaisessa jäsenvaltiossa oleville Esitedirektiivissä määritellyille kokeneille sijoittajille. Tämä tiedote ei ole tarjous myydä tai kehotus ostaa, eikä tässä tiedotteessa mainittuja arvopapereita tarjota myytäväksi minkään sellaisen oikeusjärjestyksen alaisuudessa, jossa tällainen tarjous, kehotus tai myynti olisi lainvastaista ennen tällaisen oikeusjärjestyksen arvopaperimarkkinalakien mukaista rekisteröintiä, rekisteröintiä koskevaa poikkeuslupaa tai hyväksyntää. Tämä ei ole tarjous myydä arvopapereita yleisölle Iso-Britanniassa. Arvopapereita koskevaa listalleottoesitettä ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Iso-Britanniassa, eikä arvopapereita näin ollen tule myydä tai tarjota myytäväksi Iso-Britanniassa, poikkeuksena henkilöt, jotka ovat Iso- Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act 2000) 86 §:n mukaisia "hyväksyttyjä sijoittajia".

Yrityksestä

FIM on suomalainen sijoituspalvelutalo. Meitä on lähes 200 ammattilaista, jotka olemme kaikki allekirjoittaneet FIMin arvot ja sitoutuneet niihin. Tämä näkyy kaikessa toiminnassamme ja ulkoisessa viestinnässämme.

Tilaa