FIM GROUP OYJ:N OSAKEPÄÄOMAN KOROTUS MERKITTY KAUPPAREKISTERIIN

FIM Group Oyj - PÖRSSI-ILMOITUS 13.4.2006 klo 08.30 FIM GROUP OYJ:N OSAKEPÄÄOMAN KOROTUS MERKITTY KAUPPAREKISTERIIN TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, JAPANIIN TAI AUSTRALIAAN FIM Group Oyj:n hallituksen 12.4.2006 hyväksymät 3.4.–11.4.2006 järjestetyssä listautumisannissa tehdyt osakemerkinnät on 13.4.2006 merkitty kaupparekisteriin. yhtiön osakkeiden lukumäärä on tämän perusteella noussut yhteensä 3 600 000 kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,07 euron (ei tarkka arvo) osakkeella ja osakkeiden lukumäärän kasvusta johtuva osakepääoman korotus on yhteensä 237 294,84 euroa. Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous päätti 28.3.2006 korottaa yhtiön osakepääomaa suunnatulla osakeannilla, jossa FIM Omaisuudenhoito Oy:n vähemmistöosakkeenomistajat luovuttavat yhtiölle apporttiomaisuutena osan omistamistaan FIM Omaisuudenhoito Oy:n osakkeista, joita vastaan he saavat yhteensä 1 817 949 yhtiön osaketta. Nämä osakkeet on 13.4.2006 merkitty kaupparekisteriin. Suunnatusta annista aiheutuva yhtiön osakepääoman korotus on yhteensä 119 830,53 euroa. Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous päätti 28.3.2006 korottaa yhtiön osakepääomaa suunnatulla osakeannilla, jossa FIM Corporate Finance Oy:n vähemmistöosakkeenomistajat luovuttavat yhtiölle apporttiomaisuutena omistamansa FIM Corporate Finance Oy:n osakkeet, joita vastaan he saavat yhteensä 465 745 yhtiön osaketta. Nämä osakkeet on 13.4.2006 merkitty kaupparekisteriin. Suunnatusta annista aiheutuva yhtiön osakepääoman korotus on yhteensä 30 699,69 euroa Yhtiön osakepääoma on näiden korotuksien jälkeen yhteensä 2 387 825,06 euroa ja osakkeiden kokonaismäärä 36 225 694 kappaletta. Yhtiön konsernirakenteen uudelleenjärjestelyn yhteydessä FIM Omaisuudenhoito Oy:n vähemmistöosakkeenomistajat luovuttavat loput omistamistaan FIM Omaisuudenhoito Oy:n osakkeista yhtiölle, joita vastaan he saavat yhteensä 6 457 996 yhtiön osaketta. Uudelleenjärjestelyn jälkeen yhtiön osakepääoma tulee olemaan yhteensä 2 813 505,37 euroa ja osakkeiden kokonaismäärä 42 683 690 kappaletta. Uudelleenjärjestelyn odotetaan toteutuvan vuoden 2006 kolmannen vuosineljänneksen aikana. Uudelleenjärjestelyn toteuttamisen jälkeen yhtiö omistaa 100 prosenttisesti kaikki tytäryhtiönsä. Uudet osakkeet oikeuttavat haltijansa osinkoon ja tuottavat muut osakasoikeudet osakepääoman korotuksen rekisteröintipäivästä lukien. FIM Group Oyj Jan Forsbom toimitusjohtaja Lisätietoja: Jan Forsbom, toimitusjohtaja, puh. 09 6134 6205 Tietoa FIMistä FIM on vuonna 1987 perustettu suomalainen sijoituspalvelukonserni, joka tarjoaa yksityishenkilöille ja yhteisöille varainhoito-, välitys- ja investment banking-palveluja. Helsingissä sijaitsevan pääkonttorin lisäksi FIMillä on paikalliskonttorit Espoossa, Jyväskylässä, Kuopiossa, Lahdessa, Oulussa, Tampereella, Turussa, Vaasassa sekä toukokuusta 2006 alkaen Riihimäellä. FIM toimii myös Tukholmassa ja Moskovassa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2005 oli 63,2 miljoonaa euroa ja liikevoitto 19,1 miljoonaa euroa. FIMin palveluksessa on noin 260 henkilöä. www.fim.com. Jakelu: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet Tätä tiedotetta ei saa julkaista tai muutoin levittää, suoraan tai välillisesti, Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Japaniin tai Australiaan. Tämä tiedote ei ole arvopapereiden myyntitarjous Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai rekisteröintiä koskevaa poikkeuslupaa Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain (the U.S. Securities Act of 1933) ja sen perusteella annettujen säännösten mukaisesti. Listautumisantia tai mitään sen osaa ei ole tarkoitus rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä tarkoituksena ole tarjota osakkeita yleisölle Yhdysvalloissa. Suomessa tapahtuvaa arvopaperien julkista tarjoamista koskevan lainsäädännön perusteella laadittu listalleottoesite julkaistaan Suomessa ja on julkaisunsa jälkeen saatavilla listautumisannin järjestäjiltä sekä yhtiöltä. Mikäli katsottaisiin, että tämän tiedotteen perusteella tarjottaisiin arvopapereita yleisölle missään Euroopan Talousalueen jäsenvaltiossa, joka on implementoinut direktiivin (2003/71/EY) (direktiivi yhdessä sitä missä tahansa jäsenvaltiossa koskevien täytäntöönpanotoimien kanssa ”Esitedirektiivi”), tarjous osoitetaan ainoastaan tällaisessa jäsenvaltiossa oleville Esitedirektiivissä määritellyille kokeneille sijoittajille. Tämä tiedote ei ole tarjous myydä tai kehotus ostaa, eikä tässä tiedotteessa mainittuja arvopapereita tarjota myytäväksi minkään sellaisen oikeusjärjestyksen alaisuudessa, jossa tällainen tarjous, kehotus tai myynti olisi lainvastaista ennen tällaisen oikeusjärjestyksen arvopaperimarkkinalakien mukaista rekisteröintiä, rekisteröintiä koskevaa poikkeuslupaa tai hyväksyntää. Tämä ei ole tarjous myydä arvopapereita yleisölle Iso-Britanniassa. Arvopapereita koskevaa listalleottoesitettä ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Iso-Britanniassa, eikä arvopapereita näin ollen tule myydä tai tarjota myytäväksi Iso-Britanniassa, poikkeuksena henkilöt, jotka ovat Iso-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act 2000) 86 §:n mukaisia ”hyväksyttyjä sijoittajia”.

Yrityksestä

FIM on suomalainen sijoituspalvelutalo. Meitä on lähes 200 ammattilaista, jotka olemme kaikki allekirjoittaneet FIMin arvot ja sitoutuneet niihin. Tämä näkyy kaikessa toiminnassamme ja ulkoisessa viestinnässämme.

Tilaa