FIM GROUP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

FIM GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 15.3.2007 klo 18

FIM GROUP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET


FIM Group Oyj:n tänään 15.3.2007 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2006 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Tämän lisäksi yhtiökokous päätti osingonmaksusta, hallituksen kokoonpanosta ja tilintarkastajan valinnasta.

Osingonmaksu

Osinkoa päätettiin maksaa hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,14 euroa osakkeelta eli yhteensä 5,97 miljoonaa euroa. Oikeus osinkoon on sillä, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 20.3.2007 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäiväksi päätettiin 27.3.2007.

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5).

Hallituksen jäseniksi valittiin Niklas Geust, Vesa Honkanen, Antti Kivimaa, Risto Perttunen ja Jukka Ylitalo. Näiden hallituksen jäsenten toimikausi kuitenkin päättyy, kun osakkeenomistajat Seppo Sairanen, Markku Kaloniemi, Pekka Mölsä, Niklas Geust, Karri Toivonen, Jussi Seppälä, Jukka Ylitalo, Jan Forsbom, Antti Pohjola, Jussi Hyöty ja Janne Holtari (edustaen 68,1 % osakepääomasta ja 53,4 % äänistä)myyvät omistamansa FIM Group Oyj:n osakkeet Glitnir banki hf.:lle. Tämän omistusmuutoksen vuoksi yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi Bjarni Ármannssonin, Frank Ove Reiten, Sverrir Örn Thorvaldssonin, Niklas Geustin ja Vesa Honkasen edellä mainittujen hallituksen jäsenten toimikauden päätyttyä. Omistusoikeuden siirtymisen jälkeen yhtiön hallituksen enemmistö ei ole enää Helsingin Pörssin, Keskuskauppakamarin ja Elinkeinoelämän keskusliiton Corporate Governance –suosituksen mukaisesti riippumaton.

Järjestäytymiskokouksessaan 15.3.2007 hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Antti Kivimaan. Hallitus päätti myös lakkauttaa yhdistetyn nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan eikä valiokuntaan siten valittu jäseniä.
Edellä mainitulla tavalla mahdollisesti voimaan tuleva uusi hallitus pitää järjestäytymiskokouksensa tämän hallituksen toimikauden alettua.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 3.000 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenen palkkioksi 2.000 euroa kuukaudessa. Niille hallituksen jäsenille, joille maksetaan hallituksen jäsenyyden voimassa ollessa palkkaa FIM- tai Glitnir-konsernista, ei makseta palkkiota hallituksen jäsenyydestä.
Tilintarkastajat

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen Kim Karhu, KHT ja Kaija Leppinen, KHT sekä varatilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Jarmo Alén.

Yhtiökokouksesta laadittu pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön
pääkonttorissa 29.3.2007 alkaen.

FIM Group Oyj


Lisätietoja:
Risto Perttunen, CEO
+358 (0)9 613 46 303
risto.perttunen@fim.com

Timo T. Laitinen, CFO
+358 (0)9 613 46 525
timo.laitinen@fim.com


Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fim.com

FIM on vuonna 1987 perustettu suomalainen sijoituspalvelukonserni, joka tarjoaa yksityishenkilöille ja yhteisöille varainhoito-, välitys- ja investment banking-palveluja. Helsingissä sijaitsevan pääkonttorin lisäksi FIMillä on paikalliskonttorit Espoossa, Jyväskylässä, Kuopiossa, Lahdessa, Oulussa, Riihimäellä, Tampereella, Turussa sekä Vaasassa. FIM toimii myös Tukholmassa ja Moskovassa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2006 oli 82,0 miljoonaa euroa ja liikevoitto 19,1 miljoonaa euroa. FIMin palveluksessa oli vuoden 2006 lopussa 284 henkilöä. www.fim.com.


Yrityksestä

FIM on suomalainen sijoituspalvelutalo. Meitä on lähes 200 ammattilaista, jotka olemme kaikki allekirjoittaneet FIMin arvot ja sitoutuneet niihin. Tämä näkyy kaikessa toiminnassamme ja ulkoisessa viestinnässämme.