FIM GROUPIN OSAKKEITA JA OPTIOITA KOSKEVAN OSTOTARJOUKSEN ALUSTAVA TULOS

FIM GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 18.5.2007

FIM GROUPIN OSAKKEITA JA OPTIOITA KOSKEVAN OSTOTARJOUKSEN ALUSTAVA TULOS

FIM Group Oyj on vastaanottanut tänään seuraavan tiedotteen:

GLITNIR BANKI HF:N PÖRSSITIEDOTE 18.5.2007

FIM GROUPIN OSAKKEITA JA OPTIOITA KOSKEVAN OSTOTARJOUKSEN ALUSTAVA TULOS

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Japaniin tai Australiaan.

Glitnir Banki hf:n (Glitnir) FIM Group Oyj:n (FIM) liikkeeseen laskemista osakkeista ja optio-oikeuksista tekemän 25.4.2007 alkaneen julkisen ostotarjouksen tarjousaika on ehtojensa mukaisesti päättynyt 16.5.2007.

Osakkeenomistajat, joiden omistamien FIMin osakkeiden määrä on yhteensä 12.825.638 osaketta ja jotka edustavat noin 30,05 prosenttia FIMin liikkeeseen laskemista osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä, ovat alustavan laskennan mukaan hyväksyneet ostotarjouksen. Glitnirin omistus- ja ääniosuus FIMissä nousee edellä mainitut osakkeet sekä Glitnirin aiemmin hankkimat FIMin osakkeet huomioon ottaen 98,16 prosenttiin.

Lisäksi Glitnir on vastaanottanut hyväksymisilmoitukset kaikista ostotarjouksen kohteena olleista optio-oikeuksista.

Ostotarjouksen lopullinen tulos tiedotetaan arviolta 21.5.2007.

Ostotarjous toteutetaan ja tarjousvastike suoritetaan kaikkien tarjouksen hyväksyneiden FIMin osakkeenomistajien osalta ostotarjouksen ehtojen mukaisesti. Kaupat toteutetaan siten arviolta viimeistään 22.5.2007 ja osakekaupat selvitetään arviolta viimeistään 25.5.2007.

Osakkeiden tarjoushinta maksetaan käteisvastikkeen valinneiden osakkeenomistajien osalta selvityspäivänä osakkeita tarjonneen osakkeenomistajan arvo-osuustiliin liitetylle pankkitilille tai niiden osakkeenomistajien osalta, joiden omistus on hallintarekisteröity, hyväksymisilmoituksessa ilmoitetulle pankkitilille. Optio-oikeuksien osalta noudatetaan samaa selvityspäivää ja optio-oikeuksien tarjoushinta maksetaan selvityspäivänä optio-oikeuksia tarjoavan optio-oikeuksien haltijan hyväksymislomakkeessa ilmoitetulle pankkitilille. Ne osakkeenomistajat, joiden pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin heidän arvo-osuustilinsä, saavat tarjoushinnan pankkitililleen rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta kaksi pankkipäivää myöhemmin.

Yhdistetyn vastikkeen valinneiden osakkeenomistajien osalta käteisosuus maksetaan edellä kuvatulla tavalla. Vastikeosakkeet rekisteröidään ostotarjouksen hyväksyneen sijoittajan ulkomaisten osakkeiden säilytystilille kyseisen sijoittajan tilinhoitajayhteisössä arviolta kuudentena selvityspäivää seuraavana pankkipäivänä. Mahdollisia murto-osaisia osakkeita vastaava laskennallinen käteissuoritus maksetaan vastikeosakkeiden luovutuksen yhteydessä.

Omistusoikeus osakkeisiin ja optio-oikeuksiin siirtyy Glitnirille tarjoushinnan maksua vastaan.

Glitnir banki hf.
Hallitus

Lisätietoja:

Bjorn Richard Johansen, tiedotuspäällikkö, Glitnir banki hf.
Puhelin: +47 2282 5693
bjr@glitnir.no

Glitnir banki hf.
Puhelin: +354 440 4500

JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fim.com


Tämä ei ole arvopapereiden myyntitarjous Yhdysvalloissa. Osakkeita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai rekisteröintiä koskevaa poikkeuslupaa Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain (the U.S. Securities Market Act of 1933) mukaisesti. Osakkeiden liikkeeseenlaskija ei ole rekisteröinyt, eikä sen tarkoituksena ole rekisteröidä, mitään osaa tarjouksesta Yhdysvalloissa, eikä sen tarkoituksena ole tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Tätä tiedotetta ei saa julkaista tai muutoin levittää, kokonaan tai osittain, Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Japaniin tai Australiaan. Tämä tiedote ei ole esite, eikä se siten ole tarjous tai kehotus myyntitarjouksen tekemiseen. Sijoittajien tulee merkitä osakkeita tai oikeuksia, joihin on viitattu tässä asiakirjassa tai hyväksyä ostotarjous osakkeista vain esitteessä tai tarjousasiakirjassa esitetyn tiedon perusteella. Tarjousta ei tehdä missään sellaisessa maassa, missä joko tarjous tai siihen osallistuminen olisi kiellettyä tai edellyttäisi Suomen lainsäädännön mukaisten toimenpiteiden lisäksi tarjousasiakirjan laatimista, rekisteröintiä tai muita toimenpiteitä.

Ostotarjousta ei tehdä missään sellaisessa maassa, jossa se on lainsäädännön nojalla kielletty, eikä tarjousasiakirjaa ja siihen liittyviä hyväksymislomakkeita tulla toimittamaan tai lähettämään edelleen, eikä niitä saa toimittaa tai lähettää edelleen mihinkään sellaiseen maahan tai sellaisesta maasta, jossa soveltuva lainsäädäntö kieltää sen. Ostotarjousta nimenomaan ei tehdä suoraan tai välillisesti käyttäen postilaitosta tai mitään osavaltioiden välisen tai kansainvälisen kaupan välineitä (kuten telefax, telex, puhelin tai Internet) tai kansallisen arvopaperipörssin kautta Australiassa, Hong Kongissa, Japanissa, Etelä-Afrikassa, Kanadassa tai Yhdysvalloissa. Ostotarjousta ei voida hyväksyä, mikäli käytetään jotain edellä mainituista välineistä tai mikäli ostotarjouksen hyväksyminen toimitetaan Yhdysvalloista, Kanadasta, Japanista tai Australiasta.

Yrityksestä

FIM on suomalainen sijoituspalvelutalo. Meitä on lähes 200 ammattilaista, jotka olemme kaikki allekirjoittaneet FIMin arvot ja sitoutuneet niihin. Tämä näkyy kaikessa toiminnassamme ja ulkoisessa viestinnässämme.