FIM GROUPIN OSAKKEITA JA OPTIOITA KOSKEVAN OSTOTARJOUKSEN LOPULLINEN TULOS

FIM GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 21.5.2007

FIM GROUPIN OSAKKEITA JA OPTIOITA KOSKEVAN OSTOTARJOUKSEN LOPULLINEN TULOS

FIM Group Oyj on vastaanottanut tänään seuraavan tiedotteen:

GLITNIR BANKI HF:N PÖRSSITIEDOTE 21.5.2007

FIM GROUPIN OSAKKEITA JA OPTIOITA KOSKEVAN OSTOTARJOUKSEN LOPULLINEN TULOS

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Japaniin tai Australiaan.

Glitnir Banki hf:n (Glitnir) FIM Group Oyj:n (FIM) liikkeeseen laskemista osakkeista ja optio-oikeuksista tekemän julkisen ostotarjouksen tarjousaika on päättynyt 16.5.2007.

Ostotarjouksen lopullinen tulos on vahvistunut tarkistuslaskennan jälkeen, kun tarjouspaikat ovat vahvistaneet lopullisten hyväksymistoimeksiantojensa määrän. Glitnirin omistamien FIMin osakkeiden määrä on ostotarjouksen päätyttyä 41.951.451 osaketta, jotka edustavat noin 98,28 prosenttia FIMin liikkeeseen laskemista osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä.

Lisäksi Glitnir on vastaanottanut hyväksymisilmoitukset kaikista ostotarjouksen kohteena olleista optio-oikeuksista.

Glitnir on päättänyt, että yhdistetyn vastikkeen maksuna annettavat vastikeosakkeet ovat kokonaisuudessaan Glitnirin hallussa olevia Glitnirin omia osakkeita.

Ostotarjouksen toteutuskauppojen selvityksen jälkeen Glitnirin osuus FIMin osakkeista ja kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä ylittää yhdeksän kymmenesosaa (9/10), millä perusteella Glitnirille syntyy osakeyhtiölain 18 luvun 1 pykälän mukainen oikeus ja vaadittaessa myös velvollisuus lunastaa käyvästä hinnasta muiden osakkeenomistajien omistamat osakkeet.

Glitnir tulee käynnistämään osakeyhtiölain mukaiset toimenpiteet muiden kuin Glitnirin omistuksessa olevien FIMin osakkeiden lunastamiseksi. Glitnir tiedottaa menettelystä myöhemmin erikseen.

Glitnir banki hf.
Hallitus

Lisätietoja:

Bjorn Richard Johansen, tiedotuspäällikkö, Glitnir banki hf.
Puhelin: +47 2282 5693
bjr@glitnir.no

Glitnir banki hf.
Puhelin: +354 440 4500

JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fim.com


Tämä ei ole arvopapereiden myyntitarjous Yhdysvalloissa. Osakkeita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai rekisteröintiä koskevaa poikkeuslupaa Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain (the U.S. Securities Market Act of 1933) mukaisesti. Osakkeiden liikkeeseenlaskija ei ole rekisteröinyt, eikä sen tarkoituksena ole rekisteröidä, mitään osaa tarjouksesta Yhdysvalloissa, eikä sen tarkoituksena ole tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Tätä tiedotetta ei saa julkaista tai muutoin levittää, kokonaan tai osittain, Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Japaniin tai Australiaan. Tämä tiedote ei ole esite, eikä se siten ole tarjous tai kehotus myyntitarjouksen tekemiseen. Sijoittajien tulee merkitä osakkeita tai oikeuksia, joihin on viitattu tässä asiakirjassa tai hyväksyä ostotarjous osakkeista vain esitteessä tai tarjousasiakirjassa esitetyn tiedon perusteella. Tarjousta ei tehdä missään sellaisessa maassa, missä joko tarjous tai siihen osallistuminen olisi kiellettyä tai edellyttäisi Suomen lainsäädännön mukaisten toimenpiteiden lisäksi tarjousasiakirjan laatimista, rekisteröintiä tai muita toimenpiteitä.

Ostotarjousta ei tehdä missään sellaisessa maassa, jossa se on lainsäädännön nojalla kielletty, eikä tarjousasiakirjaa ja siihen liittyviä hyväksymislomakkeita tulla toimittamaan tai lähettämään edelleen, eikä niitä saa toimittaa tai lähettää edelleen mihinkään sellaiseen maahan tai sellaisesta maasta, jossa soveltuva lainsäädäntö kieltää sen. Ostotarjousta nimenomaan ei tehdä suoraan tai välillisesti käyttäen postilaitosta tai mitään osavaltioiden välisen tai kansainvälisen kaupan välineitä (kuten telefax, telex, puhelin tai Internet) tai kansallisen arvopaperipörssin kautta Australiassa, Hong Kongissa, Japanissa, Etelä-Afrikassa, Kanadassa tai Yhdysvalloissa. Ostotarjousta ei voida hyväksyä, mikäli käytetään jotain edellä mainituista välineistä tai mikäli ostotarjouksen hyväksyminen toimitetaan Yhdysvalloista, Kanadasta, Japanista tai Australiasta.

Yrityksestä

FIM on suomalainen sijoituspalvelutalo. Meitä on lähes 200 ammattilaista, jotka olemme kaikki allekirjoittaneet FIMin arvot ja sitoutuneet niihin. Tämä näkyy kaikessa toiminnassamme ja ulkoisessa viestinnässämme.