FIM GROUPIN OSAKKEITA JA OPTIOITA KOSKEVAN TARJOUSASIAKIRJAN TÄYDENNYS

FIM GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.5.2007

FIM GROUPIN OSAKKEITA JA OPTIOITA KOSKEVAN TARJOUSASIAKIRJAN TÄYDENNYS

FIM Group Oyj on vastaanottanut tänään seuraavan tiedotteen:

GLITNIR BANKI HF PÖRSSITIEDOTE 14.5.2007

FIM GROUPIN OSAKKEITA JA OPTIOITA KOSKEVAN TARJOUSASIAKIRJAN TÄYDENNYS

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Japaniin tai Australiaan.

Rahoitustarkastus on tänään hyväksynyt FIM Group Oyj:n osakkeita ja optioita koskevan 25.4.2007 julkistetun tarjousasiakirjan täydennyksen. Glitnir banki hf on täydentänyt tarjousasiakirjaa seuraavilla tiedoilla:

1) FIM Group Oyj:n 11.5.2007 julkistetulla vuoden 2007 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsauksella.

2) Tarjousasiakirjan liitteen D tietoja seuraavilla tiedoilla:

a) Glitnir banki hf:n 30.4.2007 julkistetulla ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksella;

b) Muutokset koskien yhtiön hallitusta, toimitusjohtajaa (CEO) ja muuta johtoa;

c) Muutokset koskien kompensaatiokomitean ja tilitarkastuskomitean jäseniä;

d) Yhdistetyn vastikkeen vastikeosakkeet voivat olla joko Glitnirin hallussa olevia yhtiön omia osakkeita tai Glitnirin liikkeeseen laskemia uusia osakkeita

e) Tiedot siitä, että Islannin rahoitustarkastus on rajoittanut eräiden osakkeenomistajien äänivaltaa Glitnirissä ja

f) Tiedot siitä, että eräät Glitnirin osakkeenomistajat ovat julkistaneet tiedon, että ne ovat solmineet osakassopimuksen äänivallan käyttämisestä Glitnirissä.

3) Yhdistetyn vastikkeen vastikeosakkeet voivat olla joko Glitnirin hallussa olevia yhtiön omia osakkeita tai Glitnirin liikkeeseen laskemia uusia osakkeita. Siten Glitnir rahoittaa tarjouksen alkuperäisistä ostotarjouksen ehdoista poiketen paitsi omilla varoillaan ja osakeannilla, myös omilla osakkeillaan.

Tarjousasiakirjan täydennys on saatavilla 15.5.2007 FIM Pankkiiriliike Oy:stä, osoite Pohjoisesplanadi 33 A, 00100 Helsinki tai Internet-osoitteesta http://ostotarjous.fim.com. Lisäksi tarjousasiakirjan täydennys on saatavilla OMX Way:ssä osoitteessa Fabianinkatu 14, 00130 Helsinki.

Ostotarjouksen hyväksyneellä FIM Group Oyj:n osakkeiden ja optio-oikeuksien omistajilla on tarjousasiakirjan täydentämisen vuoksi oikeus peruuttaa ostotarjouksen hyväksyminen ostotarjouksen ehdoissa ilmoitettua menettelyä noudattaen.

Glitnir banki hf.
Hallitus

Lisätietoja:

Bjorn Richard Johansen, tiedotuspäällikkö, Glitnir banki hf.
Puhelin: +47 2282 5693
bjr@glitnir.no

Glitnir banki hf.
Puhelin: +354 440 4500

Mari Tyster, johtaja, konsernin lakiasiat ja compliance, FIM Group Oyj
Puhelin: +358 9 6134 6416

JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fim.com

Tämä ei ole arvopapereiden myyntitarjous Yhdysvalloissa. Osakkeita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai rekisteröintiä koskevaa poikkeuslupaa Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain (the U.S. Securities Market Act of 1933) mukaisesti. Osakkeiden liikkeeseenlaskija ei ole rekisteröinyt, eikä sen tarkoituksena ole rekisteröidä, mitään osaa tarjouksesta Yhdysvalloissa, eikä sen tarkoituksena ole tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Tätä tiedotetta ei saa julkaista tai muutoin levittää, kokonaan tai osittain, Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Japaniin tai Australiaan. Tämä tiedote ei ole esite, eikä se siten ole tarjous tai kehotus myyntitarjouksen tekemiseen. Sijoittajien tulee merkitä osakkeita tai oikeuksia, joihin on viitattu tässä asiakirjassa tai hyväksyä ostotarjous osakkeista vain esitteessä tai tarjousasiakirjassa esitetyn tiedon perusteella. Tarjousta ei tehdä missään sellaisessa maassa, missä joko tarjous tai siihen osallistuminen olisi kiellettyä tai edellyttäisi Suomen lainsäädännön mukaisten toimenpiteiden lisäksi tarjousasiakirjan laatimista, rekisteröintiä tai muita toimenpiteitä.

Ostotarjousta ei tehdä missään sellaisessa maassa, jossa se on lainsäädännön nojalla kielletty, eikä tarjousasiakirjaa ja siihen liittyviä hyväksymislomakkeita tulla toimittamaan tai lähettämään edelleen, eikä niitä saa toimittaa tai lähettää edelleen mihinkään sellaiseen maahan tai sellaisesta maasta, jossa soveltuva lainsäädäntö kieltää sen. Ostotarjousta nimenomaan ei tehdä suoraan tai välillisesti käyttäen postilaitosta tai mitään osavaltioiden välisen tai kansainvälisen kaupan välineitä (kuten telefax, telex, puhelin tai Internet) tai kansallisen arvopaperipörssin kautta Australiassa, Hong Kongissa, Japanissa, Etelä-Afrikassa, Kanadassa tai Yhdysvalloissa. Ostotarjousta ei voida hyväksyä, mikäli käytetään jotain edellä mainituista välineistä tai mikäli ostotarjouksen hyväksyminen toimitetaan Yhdysvalloista, Kanadasta, Japanista tai Australiasta.

Yrityksestä

FIM on suomalainen sijoituspalvelutalo. Meitä on lähes 200 ammattilaista, jotka olemme kaikki allekirjoittaneet FIMin arvot ja sitoutuneet niihin. Tämä näkyy kaikessa toiminnassamme ja ulkoisessa viestinnässämme.