FIM-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI–KESÄKUU 2009

– Tilikauden tulos positiivinen johtuen osakemarkkinoiden vahvasta kehityksestä ja FIM Sijoitusrahastojen markkinaosuuden kasvusta loppukevään aikana sekä pankkitoiminnan treasury-tuottojen kasvusta – Hallinnoitavien varojen määrä kasvoi vuodenvaihteesta noin 1,9 miljardiin euroon (1,5) eli 27 % – FIM Sijoitusrahastojen sijoitustoiminta onnistui hyvin – FIM laajensi omistuspohjaansa toteuttamalla henkilökunnalle suunnatun osakeannin FIMin liiketoiminnan tuloskunto elpyi alkuvuoden 2009 aikana. Tuloksen kohottivat positiiviseksi osakemarkkinoiden vahva kehitys loppukevään aikana, FIM Sijoitusrahastojen markkinaosuuden kasvu, kustannusten tiukka hallinta ja pankkitoiminnan treasury-tuottojen kasvu joukkovelkakirjamarkkinoiden normalisoitumisen tukemana. Loppuvuonna 2008 käynnistettyjen sopeutustoimien ansiosta kustannuksia saatiin laskettua kannattavan liiketoiminnan edellyttämälle tasolle. Odotettua suurempia kustannussäästöjä kertyi ei-henkilösidonnaisista kulueristä. FIM-konsernin ja FIM Pankki Oy:n vakavaraisuus on hyvä. AVAINLUVUT 1-6/2009 (vertailuluvut 1-6/2008) Liiketoiminnan tuotot 16,5 milj. euroa (28,4 milj. euroa) Liiketulos 1,1 milj. euroa (-3,3 milj. euroa) Liiketulosprosentti 6,4 % (-11,7 %) Oma pääoma 46,1 milj. euroa (96,0 milj. euroa) Oman pääoman tuotto, annualisoitu 2,4 % (-4,4 %) Kulu/tuottosuhde 0,94 % (1,12 %) Vakavaraisuussuhdeluku 19,8 % (20,9 %) Koko tiedote taulukoineen on saatavilla oheisesta liitteestä. Helsinki, 27. elokuuta 2009 FIM Oyj Hallitus Lisätietoja Johannes Schulman, toimitusjohtaja, puh. (09) 6134 6343 Marko Hyvärinen, CFO, puh. (09) 6134 6344 Anssi Partanen, markkinointi- ja viestintäjohtaja, puh. (09) 6134 6429 Jakelu Keskeiset tiedotusvälineet www.fim.com

Yrityksestä

FIM on suomalainen sijoituspalvelutalo. Meitä on lähes 200 ammattilaista, jotka olemme kaikki allekirjoittaneet FIMin arvot ja sitoutuneet niihin. Tämä näkyy kaikessa toiminnassamme ja ulkoisessa viestinnässämme.

Tilaa

Liitteet & linkit