FIM-konsernin OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011

 

    Vuoden 2011 tammi-kesäkuun liiketulos oli 4,3 miljoonaa euroa (5,7 miljoonaa euroa tammi-kesäkuussa 2010)
ja liiketoiminnan nettotuotot 21,1 miljoonaa euroa (22,4).

–    Asiakasliiketoiminta muodostaa yli 90 % FIMin liiketoiminnan nettotuotoista. Nettopalkkiotuotot olivat 19,1 miljoonaa euroa (21,5 miljoonaa euroa tammi-kesäkuussa 2010).

–    FIM-konsernin vakavaraisuus on erittäin vahva. FIM-konsernin vakavaraisuussuhdeluku 30.6.2011 oli 23,4 % (20,6 % 30.6.2010).

–    Hallinnoitavien varojen määrä oli katsauskauden päättyessä noin 2,5 miljardia euroa (2,7 miljardia euroa 30.6.2010).

–    FIM odottaa osakemarkkinoiden heikosta kehityksestä johtuen koko vuoden 2011 liiketuloksen olevan positiivinen, mutta jäävän selvästi edellisvuotta alemmalle tasolle.

–    FIM laajensi omatoimisille sijoittajille tarjoamiaan kaupankäyntipalveluja tuomalla markkinoille uuden helppokäyttöisen FIM Direct Online -palvelun.

–    Henkilökunnalle suunnattujen osakeantien jälkeen FIMin omistajina on lähes 180 fimiläistä eli 80 % henkilöstöstä. Henkilökunnasta 95 % ilmoittaa olevansa ylpeitä työpaikastaan.

–    FIM Oyj:n hallitus on nimittänyt KTM Peter Ramsayn yhtiön toimitusjohtajaksi 19.9.2011 lähtien. Nykyinen toimitusjohtaja Johannes Schulman jatkaa yhtiön hallituksen jäsenenä.

Suomalaisen sijoituspalvelutalo FIMin liiketoiminnan tulos ja kannattavuus heikkenivät alkuvuoden 2011 aikana. Tulosta alensivat osakekurssien ja hallinnoitavien varojen määrän lasku ja pääomamarkkinatoiminnan odotettua alhaisempi aktiviteetti epävakaassa markkinatilanteessa. Pankkitoiminnan treasury-tuottoja painoi korkomarkkinoiden epävarmuus loppukeväällä. Konsernin kulut pysyivät tammi-kesäkuussa edellisvuoden vastaavan ajanjakson tasolla.

Täydellinen tiedote taulukoineen saatavilla oheisesta liitteestä.

Helsinki, 30. elokuuta 2011

FIM Oyj

Hallitus

Lisätietoja

Timo T. Laitinen, hallituksen puheenjohtaja, FIM Oyj, puh. +358 500 701 230
Marko Hyvärinen, CFO, puh. +358 9 6134 6344
Anssi Partanen, markkinointi- ja viestintäjohtaja, puh. +358 9 6134 6429

Jakelu

Keskeiset tiedotusvälineet
www.fim.com

TIETOA FIMISTÄ

FIM on henkilöstön omistama, suomalainen sijoituspalvelutalo, joka tarjoaa yksilöllisiä ja monipuolisia sijoitus-, säästämis- ja varainhoitopalveluja.

FIM-konserniin kuuluvat emoyhtiö FIM Oyj:n lisäksi tytäryhtiöt FIM Pankki Oy ja FIM Varainhoito Oy. FIM Pankki Oy:llä on luottolaitoksen toimilupa ja oikeus toimia suomalaisena talletuspankkina. Helsingissä sijaitsevan päätoimipisteen lisäksi FIMillä on toimipisteet Jyväskylässä, Kuopiossa, Lahdessa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. FIM toimii myös Tukholmassa. www.fim.com.

 

 

Yrityksestä

FIM on suomalainen sijoituspalvelutalo. Meitä on lähes 200 ammattilaista, jotka olemme kaikki allekirjoittaneet FIMin arvot ja sitoutuneet niihin. Tämä näkyy kaikessa toiminnassamme ja ulkoisessa viestinnässämme.

Liitteet & linkit