FIM-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2010

 

    Vuoden 2010 liiketulos oli 10,8 miljoonaa euroa (6,5 miljoonaa euroa vuonna 2009) ja liiketoiminnan nettotuotot 44,6 miljoonaa euroa (37,8).

    Asiakasliiketoiminta kehittyi positiivisesti. Nettopalkkiotuotot, jotka muodostavat yli 90 % FIMin liiketoiminnan nettotuotoista, kasvoivat 42,0 miljoonaan euroon eli 43 % vuotta aiemmasta (29,3).

    Markkinaosuus kasvoi sekä sijoitusrahastotoiminnassa että arvopaperivälitystoiminnassa.

    Hallinnoitavien varojen määrä kasvoi 2,7 miljardiin euroon (31.12.2010) eli 9 % (2,5 miljardia euroa 31.12.2009).

    Henkilökunnalle suunnattujen osakeantien jälkeen FIMin omistajina on yli 170 fimiläistä eli yli 80 % henkilöstöstä. Henkilöstöstä 91 % pitää FIMiä kokonaisuudessaan todella hyvänä työpaikkana.

    FIM odottaa vuoden 2011 liiketuloksen paranevan edellisvuodesta.

Suomalaisen sijoituspalvelutalo FIMin liiketoiminnan tulos ja kannattavuus kohenivat selvästi vuonna 2010. Tuloskasvua siivittivät osakemarkkinoiden vahva kehitys, hallinnoitavien varojen määrän kasvu, pääomamarkkinatoiminnan vakaa kehitys ja kustannusten hallinta. Pankkitoiminnan treasury-tuotot jäivät odotetusti edellisvuotta alemmalle tasolle korkomarkkinoiden epävarmuuden takia.

Asiakkaille FIMin rahastojen ja yksilöllisen varainhoidon aktiivisen ja kantaaottavan sijoitustoiminnan onnistuminen näkyi vahvoina tuottoina. FIM Sijoitusrahastojen osuudenomistajien kaikkien kulujen jälkeinen keskituotto oli 21 %.

FIMin pääomamarkkinatoiminta ylitti tavoitteensa NASDAQ OMX Helsingin Pörssin osakevaihdon maltilliseksi jääneestä kasvusta huolimatta. Arvopaperivälityksessä supistettiin asiakaskeskeisen strategian mukaisesti kaupankäyntiä omaan lukuun. FIMin vähittäispankkitoiminnassa asiakasmäärä, talletuskanta ja luottokanta kohosivat selvästi. Myös vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden liiketoiminta kehittyi positiivisesti. Sijoittajat ottivat suotuisasti vastaan mahdollisuuden sijoittaa pääomaturvatusti FIMin rahastoihin.

FIMin ammattitaito sai myös kansainvälistä tunnustusta: Reuters-konsernin vertailuissa Lipper palkitsi kaksi FIMin varainhoitorahastoa eli FIM Varainhoito 30 ja FIM Varainhoito 70 Sijoitusrahastot parhaina omissa luokissaan.

FIM-konsernin ja FIM Pankki Oy:n vakavaraisuusasema on erittäin vahva.

 

Koko tiedote taulukoineen on saatavilla oheisesta liitteestä.

 

Helsinki, 28. tammikuuta 2011

FIM Oyj

Hallitus

 

Lisätietoja

Johannes Schulman, toimitusjohtaja, puh. +358 9 6134 6343

Marko Hyvärinen, CFO, puh. +358 9 6134 6344

Anssi Partanen, markkinointi- ja viestintäjohtaja, puh. +358 9 6134 6429

 

Jakelu

Keskeiset tiedotusvälineet

www.fim.com

 

FIM on henkilöstön omistama, suomalainen sijoituspalvelutalo, joka tarjoaa yksilöllisiä ja monipuolisia sijoitus-, säästämis- ja varainhoitopalveluja. FIM-konserniin kuuluvat emoyhtiö FIM Oyj:n lisäksi tytäryhtiöt FIM Pankki Oy ja FIM Varainhoito Oy. Helsingissä sijaitsevan päätoimipisteen lisäksi FIMillä on toimipisteet Jyväskylässä, Kuopiossa, Lahdessa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Lisäksi FIM toimii Tukholmassa. www.fim.com

Yrityksestä

FIM on suomalainen sijoituspalvelutalo. Meitä on lähes 200 ammattilaista, jotka olemme kaikki allekirjoittaneet FIMin arvot ja sitoutuneet niihin. Tämä näkyy kaikessa toiminnassamme ja ulkoisessa viestinnässämme.

Tilaa

Liitteet & linkit