FIM on nyt Glitnir

FIM-konsernin emoyhtiön FIM Group Oyj:n nimi on muuttunut Glitnir Oyj:ksi. Samalla FIM-konsernin liiketoimintayksiköitä edustavat yhtiöt ovat saaneet uudet nimet. FIM Varainhoito Oy:n uusi nimi on Glitnir Varainhoito Oy, ja FIM Corporate Finance Oy on Glitnir Alternative Investments Oy.

FIM Pankkiiriliike Oy muutti nimensä Glitnir Pankki Oy:ksi jo 21.8.2007 samassa yhteydessä, kun Rahoitustarkastus myönsi Glitnir Pankille luottolaitoksen toimiluvan ja oikeuden toimia suomalaisena talletuspankkina.

Myös Venäjällä toimivien tytäryhtiöiden ja Ruotsin sivuliikkeen nimet tullaan muuttamaan Glitnir-alkuisiksi.

Glitnir Varainhoito Oy:n hallinnoimat FIM Sijoitusrahastot säilyttävät nykyiset nimensä.

"Olemme tärkeä osa Glitniriä, ja yhtiönimien muutos on luonnollinen jatke yhtiöiden integroinnille. FIM Sijoitusrahastojen tuotemerkki on vahva, ja siksi ne jatkavat entisillä nimillään. Yhtiönimien muutos ei aiheuta muutoksia Glitnirin tai sen hallinnoimien sijoitusrahastojen toimintaan", toteaa Pekka Väisänen, Glitnir Oyj:n toimitusjohtaja.

Glitnir Oyj

Jakelu:
Keskeiset tiedotusvälineet

Lisätietoja:

Pekka Väisänen, toimitusjohtaja, puh. +358 9 6134 6343
Mari Tyster, johtaja, konsernin lakiasiat ja compliance, puh. +358-9-6134 6416
Anssi Partanen, Corporate Communication Manager, puh. +358 9 6134 6429, mob. +358 50 5681952, sähköposti: anssi.partanen@glitnir.fi

Tietoa Glitniristä
Glitnir Oyj on osa pohjoismaista Glitnir-konsernia. Glitnir on kasvava pohjoismainen pankki ja rahoituslaitos. Pohjois-Euroopassa Glitnir keskittyy valikoituihin liiketoiminta-alueisiin, mukaan lukien varainhoito-, investment banking-, pankki- ja välityspalveluihin.
Glitnir pitää kotimarkkina-alueenaan Pohjois-Eurooppaa. Glitnirillä on Pohjoismaiden lisäksi toimintaa Britanniassa, Luxemburgissa, Venäjällä, Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Kiinassa. Glitnir on listattu Islannin pörssiin.
Glitnirin Suomen toimintojen Helsingissä sijaitsevan pääkonttorin lisäksi Glitnirillä on paikalliskonttorit Espoossa, Jyväskylässä, Kuopiossa, Lahdessa, Oulussa, Riihimäellä, Tampereella, Turussa sekä Vaasassa. (www.glitnir.fi)
Glitnir on viime vuosina laajentanut toimintaansa voimakkaasti sekä orgaanisella kasvulla että yritysjärjestelyin. Glitnir osti keväällä 2007 sijoituspalvelukonserni FIM Groupin osake-enemmistön. FIM Groupin listaus Helsingin pörssissä päättyi elokuussa 2007 ja yhtiö toimii nykyisin osana Glitnir-konsernia (www.glitnirbank.com)

Yrityksestä

FIM on suomalainen sijoituspalvelutalo. Meitä on lähes 200 ammattilaista, jotka olemme kaikki allekirjoittaneet FIMin arvot ja sitoutuneet niihin. Tämä näkyy kaikessa toiminnassamme ja ulkoisessa viestinnässämme.