FIM tuo uuden osakerahaston markkinoille

FIM Japan Small Cap osakerahasto aloittaa toimintansa 7.6.2006. Rahaston varat sijoitetaan pääasiassa japanilaisiin tai sellaisten yhtiöiden, joille Japani on rahastoyhtiön arvion mukaan keskeinen markkina-alue, osakkeisiin ja osakesidonnaisiin arvopapereihin. Sijoituskohteena ovat yhtiöt, joiden markkina-arvo on sijoitushetkellä alle neljä miljardia Yhdysvaltain dollaria. Rahasto pyrkii hyötymään pienempien yhtiöiden suuremmasta kasvupotentiaalista. Salkunhoitajana toimii Harri Lautjärvi. Japanin talous on hyvässä kasvussa ja suuret taloudelliset ongelmat on voitettu. Uskon pitkällä aikavälillä, että Japanin osakemarkkinoilla on vielä paljon kiinni otettavaa muihin markkinoihin nähden. Viime vuosien aikana pienempien yhtiöiden osakekurssit ovat yleisesti kehittyneet suurempien yhtiöiden kursseja huomattavasti paremmin. Poikkeuksen muodostaa viimeksi kulunut vuosi, jolloin Japanin osakemarkkinat ovat nousset voimakkaasti lähinnä suurten yhtiöiden vetämänä. Nyt onkin mielestäni hyvä aika aloitta Japanin pieniin yhtiöihin sijoittava rahasto, sanoo rahastohoitaja Harri Lautjärvi. Lisätietoja: Niklas Geust, toimitusjohtaja, FIM Varainhoito Oy, puh. (09) 6134 6210 Harri Lautjärvi, rahastonhoitaja, FIM Japan Small Cap, puh. (09) 6134 6413.

Yrityksestä

FIM on suomalainen sijoituspalvelutalo. Meitä on lähes 200 ammattilaista, jotka olemme kaikki allekirjoittaneet FIMin arvot ja sitoutuneet niihin. Tämä näkyy kaikessa toiminnassamme ja ulkoisessa viestinnässämme.