FIMIN LIIKEVOITTO VIIME VUODEN TASOLLA, KERTALUONTEISET ERÄT NOIN 2 MEUR

FIM Group Oyj PÖRSSITIEDOTE 15.2.2007 klo 08:00

FIMIN LIIKEVOITTO VIIME VUODEN TASOLLA, KERTALUONTEISET ERÄT NOIN 2 MEUR

Avainluvut 2006 (2005)

Liikevaihto: 82,0 miljoonaa euroa (63,2)
Liikevaihdon kasvu: 30 % (48 %)
Liikevoitto: 19,1 miljoonaa euroa (19,1)
Liikevoittoprosentti: 23 % (30 %)
Tilikauden voitto: 13,3 miljoonaa euroa (13,7)
Osakekohtainen tulos: 0,32 euroa (0,36)
Osinkoehdotus: 0,14 euroa osakkeelta (0,18)

FIM Group Oyj:n toimitusjohtaja Risto Perttunen:

"FIMin liikevaihto kasvoi 30 prosenttia 82 miljoonaan euroon eli selvästi enemmän kuin yhtiön hallituksen asettama 20 prosentin tavoite. Liikevoittoprosentti oli 23 eli hieman alle hallituksen asettaman 25 prosentin tavoitteen. Kannattavuutta painoivat FIMin voimakkaat panostukset tulevaan kasvuun, noin 2 miljoonan euron kertaluontoiset kulut sekä kolmannen vuosineljänneksen odotuksia heikompi tulos. Neljännen vuosineljänneksen tulos osoittaa, että kolmannen vuosineljänneksen volyymin ja tuloksen lasku olivat väliaikaisia ja että FIM on palannut tavoittelemalleen kasvu- ja kannattavuusuralle.

Vuoden 2006 merkittävimpiä tapahtumia oli FIMin listautuminen pörssiin, minkä taustalla oli omistajien halu panostaa kasvuun. Vuoden aikana yhtiön kasvusuuntautunutta strategiaa tarkennettiin tavoitteena kasvattaa merkittävästi FIMin tuottoja Suomessa, kansainvälisillä markkinoilla sekä Venäjällä.

Helmikuun 5. päivänä 2007 islantilainen Glitnir banki h.f. ilmoitti aikomuksestaan ostaa FIMin koko osakekannan. Aloite järjestelyyn on tullut FIMin suurimmilta omistajilta. FIM Group Oyj:n hallitus on suositellut FIMin osakkaille tarjouksen hyväksymistä. Toteutuessaan yritysjärjestely tulee nopeuttamaan FIMin kasvustrategian toteutumista ja uskon, että järjestely auttaa meitä palvelemaan asiakkaitamme entistä paremmin laajemmin voimavaroin. Asiakkaidemme suhteen mikään ei siis muutu - FIMin intohimona on edelleen asiakkaiden varallisuuden kasvattaminen.

Osaava ja motivoitunut henkilöstö on FIMin menestyksen tärkein voimavara. Iloksemme FIMin henkilöstö antoi jo kolmantena vuonna peräkkäin tunnustuksensa FIMille työyhteisönä ja FIM sijoittui vuoden 2007 Great Place to Work - kilpailun yleisessä sarjassa hienosti toiseksi.

Sijoituspalvelutoiminta on lähtenyt vuoden alussa vilkkaasti käyntiin ja antaa hyvät lähtökohdat alkaneelle vuodelle. Odotamme FIMin koko vuoden liikevaihdon kasvun saavuttavan pitkän aikavälin 20 prosentin kasvutavoitteen ja liikevoiton arvioidaan ylittävän vuoden 2006 liikevoiton."


Lisätietoja:

Risto Perttunen, toimitusjohtaja, puh. +358 9 6134 6303
Timo T. Laitinen, CFO (15.2.2007 alkaen), puh. +358 9 6134 6525
Niklas Geust, CFO, puh. +358 9 6134 6210

*****

Puhelinkonferenssi ja webcast

Englanninkielinen puhelinkonferenssi analyytikoille ja sijoittajille alkaa klo 15.00. Esityskalvot ovat saatavilla yhtiön internet-sivuilla klo 11 mennessä.

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla 5 - 10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon

09 2313 9201 (Suomesta)
+1 334 323 6201 (US soittajat)
+44 (0)20 7162 0025 (muut soittajat)

Puhelinkonferenssia voi seurata suorana lähetyksenä Internetin kautta osoitteessa www.fim.com/conference.

*****

Täydellinen tiedote taulukoineen on ladattavissa alla olevasta linkistä.

*****

FIM Group Oyj


Risto Perttunen
toimitusjohtaja

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fim.com

FIM on vuonna 1987 perustettu suomalainen sijoituspalvelukonserni, joka tarjoaa yksityishenkilöille ja yhteisöille varainhoito-, välitys- ja investment banking-palveluja. Helsingissä sijaitsevan pääkonttorin lisäksi FIMillä on paikalliskonttorit Espoossa, Jyväskylässä, Kuopiossa, Lahdessa, Oulussa, Riihimäellä, Tampereella, Turussa sekä Vaasassa. FIM toimii myös Tukholmassa ja Moskovassa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2006 oli 82,0 miljoonaa euroa ja liikevoitto 19,1 miljoonaa euroa. FIMin palveluksessa oli vuoden 2006 lopussa 284 henkilöä. www.fim.com.

Yrityksestä

FIM on suomalainen sijoituspalvelutalo. Meitä on lähes 200 ammattilaista, jotka olemme kaikki allekirjoittaneet FIMin arvot ja sitoutuneet niihin. Tämä näkyy kaikessa toiminnassamme ja ulkoisessa viestinnässämme.

Liitteet & linkit