FIMIN LISTALLEOTTOHAKEMUS JÄTETTY HELSINGIN PÖRSSIIN

FIM Group Oyj - PÖRSSITIEDOTE 3.4.2006 klo 12.00 FIMIN LISTALLEOTTOHAKEMUS JÄTETTY HELSINGIN PÖRSSIIN TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, JAPANIIN TAI AUSTRALIAAN FIM Group Oyj:n hallitus päätti 31.3.2006 hakea yhtiön osakkeen listaamista Helsingin Pörssin päälistalle. Yhtiö on tänään jättänyt listalleottohakemuksensa Helsingin Pörssiin. Kaupankäynnin odotetaan alkavan prelistalla arviolta 13.4.2006 ja päälistalla arviolta 21.4.2006. Lisätietoja listautumisannista löytyy listalleottoesitteestä, joka on saatavilla merkintäpaikoista (FIMin konttorit Suomessa), Helsingin Pörssin palvelupisteestä OMX Way sekä Internetistä osoitteesta www.fim.com/anti. FIM Group Oyj Jan Forsbom toimitusjohtaja Lisätietoja: Jan Forsbom, toimitusjohtaja, puh. 09 6134 6205 Jakelu: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet Tätä tiedotetta ei saa julkaista tai muutoin levittää, suoraan tai välillisesti, Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Japaniin tai Australiaan. Tämä tiedote ei ole arvopapereiden myyntitarjous Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai rekisteröintiä koskevaa poikkeuslupaa Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain (the U.S. Securities Act of 1933) ja sen perusteella annettujen säännösten mukaisesti. Listautumisantia tai mitään sen osaa ei ole tarkoitus rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä tarkoituksena ole tarjota osakkeita yleisölle Yhdysvalloissa. Suomessa tapahtuvaa arvopaperien julkista tarjoamista koskevan lainsäädännön perusteella laadittu listalleottoesite julkaistaan Suomessa ja on julkaisunsa jälkeen saatavilla listautumisannin järjestäjiltä sekä yhtiöltä. Mikäli katsottaisiin, että tämän tiedotteen perusteella tarjottaisiin arvopapereita yleisölle missään Euroopan Talousalueen jäsenvaltiossa, joka on implementoinut direktiivin (2003/71/EY) (direktiivi yhdessä sitä missä tahansa jäsenvaltiossa koskevien täytäntöönpanotoimien kanssa "Esitedirektiivi"), tarjous osoitetaan ainoastaan tällaisessa jäsenvaltiossa oleville Esitedirektiivissä määritellyille kokeneille sijoittajille. Tämä tiedote ei ole tarjous myydä tai kehotus ostaa, eikä tässä tiedotteessa mainittuja arvopapereita tarjota myytäväksi minkään sellaisen oikeusjärjestyksen alaisuudessa, jossa tällainen tarjous, kehotus tai myynti olisi lainvastaista ennen tällaisen oikeusjärjestyksen arvopaperimarkkinalakien mukaista rekisteröintiä, rekisteröintiä koskevaa poikkeuslupaa tai hyväksyntää. Tämä ei ole tarjous myydä arvopapereita yleisölle Iso-Britanniassa. Arvopapereita koskevaa listalleottoesitettä ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Iso-Britanniassa, eikä arvopapereita näin ollen tule myydä tai tarjota myytäväksi Iso-Britanniassa, poikkeuksena henkilöt, jotka ovat Iso-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act 2000) 86 §:n mukaisia "hyväksyttyjä sijoittajia".

Yrityksestä

FIM on suomalainen sijoituspalvelutalo. Meitä on lähes 200 ammattilaista, jotka olemme kaikki allekirjoittaneet FIMin arvot ja sitoutuneet niihin. Tämä näkyy kaikessa toiminnassamme ja ulkoisessa viestinnässämme.

Tilaa