FIMIN OSAKKEIDEN LUNASTAMISTA KOSKEVA VÄLIMIESMENETTELY

FIM GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.5.2007

FIMIN OSAKKEIDEN LUNASTAMISTA KOSKEVA VÄLIMIESMENETTELY

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Japaniin tai Australiaan.

FIM Group Oyj on tänään saanut seuraavat tiedot Glitnir banki hf.:ltä.

Välimiesmenettely

Glitnir banki hf. (Glitnir) on 28.5.2007 jättänyt Keskuskauppakamarin lunastuslautakunnalle osakeyhtiölain 18 luvun 4 §:n 1 momentin mukaisen hakemuksen välimiesoikeuden nimittämiseksi FIMin vähemmistöosakkeiden lunastusasiaan ja siten käynnistänyt osakeyhtiölain 18 luvun 3 §:n mukaisen välimiesmenettelyn kaikkien FIMin liikkeelle laskemien osakkeiden lunastamiseksi.

Lunastushinta

Vaadittu lunastushinta on 8,00 euroa osakkeelta, jota Glitnirin näkemyksen mukaan on pidettävä osakkeiden osakeyhtiölain mukaisena käypänä hintana.

Vaadittu lunastushinta on sama, jonka Glitnir maksoi FIMin osakkeista 16.3.2007 tehdyissä kaupoissa, joilla Glitnir hankki yhdeltätoista suuromistajalta yli 68 prosenttia FIMin osakkeista ja jonka Glitnir maksoi FIMin osakkeista 16.5.2007 päättyneessä, arvopaperimarkkinalain 6 luvun 10 §:n mukaisessa julkisessa ostotarjouksessa. Mainituilla kaupoilla ja tarjouksella Glitnir sai omistukseensa yhteensä yli 98 prosenttia FIMin osakkeista ja äänistä.

Uskottu mies

Keskuskauppakamarin lunastuslautakunnan on osakeyhtiölain 18 luvun 4 §:n 1 momentin mukaisen lunastushakemuksen saavuttua haettava Helsingin käräjäoikeudelta uskotun miehen määräämistä valvomaan välimiesmenettelyssä vähemmistöosakkeenomistajien etua. Tuomioistuimen määräys uskotun miehen asettamisesta ilmoitetaan rekisteröitäväksi FIMin kaupparekisteritietoihin.

Uskotun miehen yhteystiedot ovat osakkeenomistajien saatavissa FIMistä ja kaupparekisteristä sen jälkeen, kun uskottu mies on määrätty ja uskotun miehen yhteystiedot on merkitty kaupparekisteriin.


FIM Group Oyj

Lisätietoja:

Risto Perttunen, CEO, puhelin 09 6134 6303

Mari Tyster, johtaja konsernin lakiasiat ja compliance, puhelin 09 6134 6416


Jakelu:
Helsinki Stock Exchange
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fim.com


FIM on kasvava sijoituspalvelukonserni, joka tarjoaa yksityishenkilöille ja yhteisöille varainhoito-, välitys- ja investment banking -palveluja. Maaliskuusta 2007 lähtien FIM toimii osana islantilaista Glitnir-rahoituskonsernia (www.glitnirbank.com). Helsingissä sijaitsevan pääkonttorin lisäksi FIMillä on paikalliskonttorit Espoossa, Jyväskylässä, Kuopiossa, Lahdessa, Oulussa, Riihimäellä, Tampereella, Turussa sekä Vaasassa. FIM toimii myös Tukholmassa ja Moskovassa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2006 oli 82,0 miljoonaa euroa ja liikevoitto 19,1 miljoonaa euroa. FIMin palveluksessa oli vuoden 2006 lopussa 284 henkilöä. www.fim.com.

Yrityksestä

FIM on suomalainen sijoituspalvelutalo. Meitä on lähes 200 ammattilaista, jotka olemme kaikki allekirjoittaneet FIMin arvot ja sitoutuneet niihin. Tämä näkyy kaikessa toiminnassamme ja ulkoisessa viestinnässämme.