GLITNIR BANKIN TAMMI-KESÄKUU 2007 TULOS VEROJEN JÄLKEEN ISK 16,5 MILJARDIA (EUR 189 MILJOONAA)

GLITNIR BANK LEHDISTÖTIEDOTE 31.07.2007

GLITNIR BANKIN TAMMI-KESÄKUU 2007
TULOS VEROJEN JÄLKEEN ISK 16,5 MILJARDIA (EUR 189 MILJOONAA)
OMAN PÄÄOMAN TUOTTO 24,2 PROSENTTIA

PÄÄKOHDAT TULOKSESTA JA TASEESTA
• Toisen neljänneksen tulos ennen veroja oli ISK 11,3 miljardia, jossa oli kasvua 34 % vuoden 2007 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna
• Islannin ulkopuoliset toiminnot toivat 45 % tuloksesta ennen veroja
• Rahoituskate oli toisella neljänneksellä ISK 9,7 miljardia, missä oli kasvua 22 % vuoden 2007 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna
• Palkkiotuotot kasvoivat 22 % toisella vuosineljänneksellä ja olivat ISK 8,9 miljardia
• Toisen vuosineljänneksen osakekohtainen tulos oli ISK 0,66, vuoden ensimmäisen neljänneksen osakekohtainen tulos oli ISK 0,46
• Taseen loppusumma nousi ISK 2 335 miljardiin vuoden alun 2007 ISK 2 246 miljardista
• Hallinnoitavat varat olivat yhteensä ISK 913 miljardia verrattuna ISK 541 miljardiin ensimmäisellä vuosineljänneksellä
• Vahva pääomarakenne: CAD suhdeluku 13,2 % ja vakavaraisuussuhdeluku 9,4 %

Liiketoiminnan pääkohdat
• Glitnir oli vuoden 2007 ensimmäisellä vuosipuoliskolla kolmanneksi suurin välittäjä pohjoismaisilla osakemarkkinoilla 6,16 % markkinaosuudellaan
• Suomen toimintojen menestyksekäs integroiminen: konsolidointi ja integrointi loppuvaiheessaan
• Johtoryhmää vahvistettu kokeneilla pohjoismaisilla johtajilla
• Henkilöstömäärä kasvoi 500:lla ensimmäisten kuuden kuukauden aikana
• Menestyksekästä liiketoimintaa kolmella globaalilla rahoittamisen erikoistumisalueella: kalanjalostus/kalaruuat, uusiutuva geoterminen energia ja offshore lauttojen palvelualukset
• Talletukset kasvoivat 11 % ISK 552 miljardiin edellisestä neljänneksestä

Lárus Welding, Chief Executive Officer:
”Olemme erittäin tyytyväisiä toiselta vuosineljännekseltä raportoimaamme vahvaan taloudelliseen tulokseen. Merkittävimmät tekijät neljänneksen tuloksen taustalla ovat pääomamarkkinatoimintojen vahva tulos, kasvu yrityspankkitoiminnassa sekä palkkiotuottojen huomattava kasvu. Lisäksi olemme edenneet strategisia tavoitteitamme kohden kaksinkertaistamalla hallinnoitavien varojen määrän kasvattamalla voimakkaasti sijoitus- ja investointipalvelutoimintaamme. Olemme saamassa päätökseen FIMin integroimisen konserniin ja samaan aikaan etenemme Norjan pankkitoimintojemme yhdistämisessä. Glitnirin kansainvälinen johtoryhmä on luottavainen sen suhteen, että tuloksemme jatkaa kasvuaan ja kasvatamme näin sijoittaja-arvoamme. Näkemyksemme mukaan lähtökohdat toiselle vuosipuoliskolle ovat hyvät ja tavoitteenamme on ylläpitää kannattavaa kasvua kaikilla toimialueillamme.”

Lisätietoja:
Lárus Welding, CEO
Tel: +354 440 4005

Alexander K. Guðmundsson,CFO
Tel: +354 440 4656

Bjørn Richard Johansen, MD Corporate Communication
Tel: + 47 47 800 100
brj@glitnir.no

Vala Pálsdóttir, Head of Investor Relations
Tel: +354 440 4989
vp@glitnir.is

Yrityksestä

FIM on suomalainen sijoituspalvelutalo. Meitä on lähes 200 ammattilaista, jotka olemme kaikki allekirjoittaneet FIMin arvot ja sitoutuneet niihin. Tämä näkyy kaikessa toiminnassamme ja ulkoisessa viestinnässämme.