GLITNIR OSTAA ENEMMISTÖOSUUDEN SUOMALAISESTA LISTAYHTIÖSTÄ FIM GROUP’ISTA

FIM Group Corporation Press Release 5 February, 2007 at 9.05 a.m Finnish time

GLITNIR OSTAA ENEMMISTÖOSUUDEN SUOMALAISESTA LISTAYHTIÖSTÄ FIM GROUP’ISTA

FIMin vahva asema varainhoidossa tukee Glitnirin kasvustrategiaa

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin.

Helsinki, Reykjavik, Oslo - 5.2.2007
Glitnir banki hf. on ilmoittanut tänään aikovansa tehdä julkisen ostotarjouksen suomalaisen FIM Group Oyj:n osakkeista. Glitnir on saanut suostumuksen FIMin 11 suurimmalta osakkeenomistajalta, joiden omistusosuus osakkeista on yhteensä 68,1 prosenttia, että nämä myyvät osakkeensa Glitnirille. Glitnir on lisäksi ilmoittanut aikovansa tehdä julkisen ostotarjouksen kaikista jäljelle jäävistä FIMin osakkeista. FIM on johtava suomalainen varainhoitoyhtiö, jonka strategiana on kasvaa kansainvälisesti varainhoidossa, välityksessä sekä yritysten neuvonantajana. FIMin ja Glitnerin yhteenlasketut hallinnoitavat varat ovat 8,5 miljardia euroa ja niillä on 46 eri kansainvälistä sijoitusrahastoa. Yhdistettynä Glitniristä ja FIMistä tulee markkinaosuudeltaan euromääräisesti pohjoismaisen listan kolmanneksi suurin välittäjä. Yhtiöillä tulee olemaan yhteensä 36 analyytikkoa, jotka seuraavat 216 yhtiötä. Yritysoston jälkeen, kun mukaan lasketaan FIMin 284 työntekijää, Glitnirin henkilöstöstä 40 prosenttia työskentelee Islannin ulkopuolella.

Kokonaisvastike on 8 euroa osakkeelta ja se maksetaan joko käteisvastikkeen ja Glitnirin uusien osakkeiden yhdistelmänä tai suoraan käteisenä. Osakkeiden markkina-arvo on 341 miljoonaa euroa. Glitnirin osakkeen arvona pidetään 24,8 Islannin kruunua osakkeelta, joka vastaa Glitnirin osakkeen päätösarvoa Islannin pörssissä 15.1.2007. Islannin kruunun ja euron vaihtokurssi on 91,44, joka vastaa Islannin Keskuspankin 16.1.2007 julkaisemaan keskikurssia. Glitnir rahoittaa järjestelyn osakeannilla sekä omalla pääomalla. Glitnirillä on riittävästi pääomaa tämän järjestelyn toteuttamiseen. Yritysoston jälkeen Glitnirin CAD-suhdeluku on 14,6 prosenttia ja Tier 1-suhdeluku 10,3 prosenttia. Vuoden 2006 lopussa vastaavat luvut olivat 10,8 prosenttia ja 15,0 prosenttia.

FIM on johtava suomalainen sijoituspalvelukonserni, joka tarjoaa varainhoito-, välitys- ja investointipankkipalveluita niin yksityishenkilöille kuin instituutioille. Glitnir on johtava pohjoismainen finanssikonserni, jonka paveluihin kuuluvat vähittäis-, leasing-, yritys- ja investointipankkipalvelut sekä välitys ja varainhoito. FIMillä on kokenut ja arvostettu varainhoitotiimi ja sen hallinnoitavat varat ovat noin 3 miljardia euroa, josta 31 eri sijoitusrahastossa on yhteensä noin 2 miljardia euroa. Morningstar luokitusjärjestelmän mukaisesti rahastopääoma jakautuu seuraavasti: osakerahastot 83 prosenttia , korkorahastot 12 prosenttia, yhdistelmärahastot 3 prosenttia ja vaihtoehtoiset sijoitukset 2 prosenttia. FIMin 12 Morningstar-luokitetusta yhdistelmä- ja osakerahastosta 7 rahastolla on 5 tähteä.

FIMin osto jatkaa Glitnirin viimeaikaisia toimia maantieteellisen asemansa laajentamiseksi pohjoismaisilla sijoituspalvelumarkkinoilla. Varainhoidon osalta yrityskauppa luo pohjan kansainvälisten varainhoitopalveluiden luomiselle Glitniriin. Glitnirin ja FIMin hallinnoitavat varat ovat yli 8,2 miljardia euroa. FIM on ollut edelläkävijä kehittyville markkinoille suuntautuvissa sijoituksissa ja se oli ensimmäinen suomalainen sijoituspalveluyritys, joka lanseerasi BRIC-alueelle (Brasilia, Venäjä, Intia, Kiina) sijoittavia rahastoja. Vuodesta 2004 FIMillä on ollut toimintaa Moskovassa.

Glitnir Securities Norjassa, Glitnir AB Ruotsissa ja FIM Suomessa ja Venäjällä muodostavat yhdessä vahvan toimijan pohjoismaisilla välitysmarkkinoilla. Yhdistämällä Glitnir ja FIM saadaan yhtiölle laajempi osakevälityksen peitto ja yhdistetty Glitnir-FIM on tällä hetkellä euromääräisellä vaihdolla mitattuna kolmanneksi suurin välittäjä OMX:n pohjoismaisella (ml. Oslo) listalla. Glitnir-FIMillä tulee olemaan kattava osaketutkimus Suomessa, minkä lisäksi sillä on tutkimuskapasiteettia Ruotsissa, Norjassa ja Islannissa. Glitnir-FIMin yhteensä 36 analyytikkoa seuraavat 216 yritystä. Glitnirin markkinaosuus yhteispohjoismaisella markkinalla nousee 4,91 prosentista 5,6 prosenttiin, jos FIM lasketaan mukaan vuoden 2006 markkinaosuuteen.
Yrityskauppa on ehdollinen mm. kilpailuviranomaisten ja Suomen ja Islannin rahoitustarkastuksen hyväksynnälle.

Bjarni Ármannsson, toimitusjohtaja, Glitnir:
"FIM on strateginen täydennys kasvustrategiassamme. Sillä on vakaa asema pohjoismaisilla markkinoilla, vahva asiakaspohja ja aiomme edelleen vahvistaa yhtiön asemaa johtavana pohjoismaisena sijoituspalveluyhtiönä, joka keskittyy varainhoitoon, välitykseen ja neuvonantopalveluihin. FIM myös laajentaa meidän tuotevalikoimaamme useilla alueilla, joissa FIMillä on erinomaista näyttöä. Glitnirillä on mahdollisuus luoda Suomeen lisää osakevälityksen volyymia FIMin kattavan tutkimuksen avulla. Glitnirillä ja FIMillä on mahdollisuus hyödyntää talonsisäistä tutkimusmateriaalia, osaamista ja toimeksiantoja Ruotsissa, Suomessa, Norjassa, Islannissa ja Venäjällä. Yhtiöillä on toisiaan täydentävä asiakaspohja: Glitnir on vahva kansainvälisten institutionaalisten sijoittajien keskuudessa, kun taas FIMin vahvuutena on suomalaiset institutionaaliset sijoittajat sekä vähittäiskenttä. Glitnirin kansainvälisten asiakkaiden uskomme olevan kiinnostuneita Venäjän markkinoista. Yritysosto vahvistaa Glitnirin asemaa Pohjoismaissa ja luo pohjan pankin kannattavalle kasvulle."

Risto Perttunen, toimitusjohtaja, FIM Group:
"FIM liiketoimintaportfoliossa yhdistyvät olemassa olevien liiketoimintojen kannattava kasvu sekä panostukset uusiin tulevaisuuden kasvualueisiin. Kahdenkymmenen toimintavuotensa aikana FIM on kasvanut pienestä yrittäjävetoisesta ja erikoistuneesta palveluntarjoajasta keskikokoiseksi integroiduksi sijoituspalvelukonserniksi. FIM on ollut edelläkävijä sijoituksissaan kehittyville markkinoille ja Moskovaan toimintojen myötä FIMistä on tullut johtava suomalainen Venäjälle sijoittava sijoituspalvelukonserni. FIMillä on myös vahva brändi, jota arvostavat sekä intitutionaaliset asiakkaat että yksityissijoittajat. Glitnirin ja FIMin toimintatavat ovat samanlaisia ja uskomme siihen, että toimintamme tukevat toisiaan. FIMin kehittyvien markkinoiden osaaminen ja Glitnirin vahva asema pohjoismaililla sijoituspalvelumarkkinoilla avaavat yhdistyvälle yritykselle uusia mahdollisuuksia."

Frank O. Reite, Executive Vice President, Glitnir Markets:
"Glitnir aikoo kasvaa ja kehittää yhtiön yhdinosaamista, kuten Norjassa ja Ruotsissa tehdyt onnistuneet yritysostot osoittavat. Noin 70 prosentin osuuden ostaminen FIMistä sekä yhteensä 54 neuvonantajaa viidessä maassa vahvistavat mahdollisuuksiamme pohjoismaisella neuvonantomarkkinalla" sanoo Frank O. Reite, Executive Vice President, Glitnir markets. "Suunnittelemme vahvistavamme FIMin avainalueita ja luomme kiinteää yhteistyötä Norjassa sijaitsevan Glitnir Securitiesin ja tukholmalaisen Glitnir AB:n välillä keskittämällä Glitirin pääomamarkkinatoiminnot Pohjoismaiden alueelle. Yrityskauppa myös vahvistaa ja keskittää corporate finance operaatioitamme Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa kasvattamalla markkinaosuuttamme, jakelukanavaamme sekä asiakaskuntaamme.

Glitnir Corporate Finance ja Asianajotoimisto Hanness Snellman on toiminut Glitnir Banki hf:n neuvonantajana tässä järjestelyssä.

Lisätietoja:
Bjarni Ármannsson, toimitusjohtaja, Glitnir, puh. +354 440 4005 tai +47-47 800 100
Risto Perttunen, toimitusjohtaja, FIM Group Oyj, puh. +358-9 6134 600
Frank O. Reite, Executive Vice President, Glitnir Markets, gsm + 47-915 80 604
Bjørn Richard Johansen, Managing Director, Corporate Communications, Glitnir,
gsm +47-47 800 100, e-mail: brj@glitnir.no

Lehdistötilaisuus Suomessa

FIM ja Glitnir järjestävät yhteisen lehdistötilaisuuden tänään 5.2.2007 klo 11.30 Hotelli Kämpin Peilisalissa, Pohjoisesplanadi 29. Tilaisuudessa ovat läsnä Bjarni Armansson, toimitusjohtaja, Glitnir ja Risto Perttunen, toimitusjohtaja, FIM Group. Lehdistötilaisuus on englanninkielinen. Lisätietoja: Bjørn Richard Johansen, Managing Director, Corporate Communications, Glitnir, puh. +47-47 800 100 tai e-mail: brj@glitnir.no ja Sanna Päiväniemi, sijoittajasuhdepäällikkö, FIM Group, puh +358 9 6134 6493 tai e-mail: Sanna.Paivaniemi@fim.com

Puhelinkonferenssi

Glitnir ja FIM järjestävät tänään 5.2.2007 klo 12.30 (UK/Islanti 10.30, Norja 11.30) myös englanninkielisen puhelinkonferenssin yritysjärjestelyyn liittyen. Puhelinkonferenssissa kysymyksiin ovat vastaamassa Bjarni Ármansson, toimitusjohtaja, Glitnir ja Risto Perttunen, toimitusjohtaja, FIM Group. Puhelinkonferenssia ja siihen liitettyä webcast lähetystä voi seurata suorana osoitteessa www.glitnirbank.com.

Puhelinkonferensin numerot ovat:

UK: +44 (0) 20 7162 0025
Norja: +47 2156 3120
Tanska: +45 327146/7
Suomi: +358 (0)9 2313 9201
Ruotsi: +46 (0)8 5052 0110

Liitteet:

Pohjoismainen lista - Vaihto 2006 (OMX + Oslo proforma)

Sija % Välittäjä
1 7,74 Skandinaviska Enskilda Banken AB
2 6,60 Carnegie Investment Bank
3 5,60 Glitnir/FIM
4 5,48 Morgan Stanley & Co. International Ltd.
5 4,86 Svenska Handelsbanken

Pohjoismainen lista - Kauppojen lukumäärä 2006 (OMX + Oslo Proforma)
1 7,02 Nordnet Bank AB
2 6,12 Glitnir/FIM
3 5,70 Skandinaviska Enskilda Banken AB
4 5,64 Morgan Stanley & Co. International Ltd.
5 5,27 Nordea Bank


Glitnir
Rahoituskonserni Glitnir tarjoaa kattavasti pankkipalveluja ja on johtava toimija kolmella globaalilla toimialalla, jotka ovat kalatuotteet/elintarvikkeet, uusiutuva (geoterminen) energia sekä porauslauttojen huoltopalveluiden rahoitus.. Glitnir on pohjoismainen pankki, joka pitää kotimarkkinoinaan Islantia ja Norjaa. Palveluihin kuuluvat vähittäis-, yritys- ja investointipankkitoiminta, välitys ja varainhoito. Glitnir omistaa Luxembourgissa pankin (Glitnir Bank Luxembourg S.A.) ja pankkeja sekä rahoituspalveluyrityksiä Norjassa (BNBank and Glitnir bank, Glitnir Securities ja Glitnir Kapitalforvaltning, factoring-yritys Glitnir Factoring, ja 50,1 prosenttia Union Groupista. Glitnirin tytäryhtiö BNBank omistaa 45 prosenttia Norsk Privatokonomi ASA:sta). Ruotsissa Glitnir omistaa johtavan ruotsalaisen osakevälittäjän Glitnir AB:n (aiemmin Fischer partners). Glitnirillä on toimistot Lontoossa ja Kööpenhaminassa sekä edustajat Halifaxissa Kanadassa ja shanghaissa Kiinassa. Glitnir omistaa 54 prosenttia Islannin MasterCardista. Glitnir on listattu Islannin pörssiin. Glitnir on kasvanut vahvasti viime vuosina. Vuoden 2006 tulos verojen jälkeen julkistettiin 30.1.2007 ja se oli ennätykselliset 435 miljoonaa euroa Islannin kruunua. Tulos kasvoi 102 prosenttia vuoteen 2005 verrattuna. Vuoden 2006 oman pääoman tuotto verojen jälkeen oli ennätykselliset 39,4 prosenttia. Lisätietoja www.glitnirbank.com

Disclaimer

Tätä tiedotetta ei saa julkaista tai muutoin levittää, kokonaan tai osittain,
Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Japaniin tai Australiaan. Tämä tiedote ei ole esite, eikä se siten ole tarjous tai kehotus myyntitarjouksen tekemiseen. Tämä ei ole arvopapereiden myyntitarjous Yhdysvalloissa, Kanadassa, Japanissa, Australiassa eikä missään sellaisessa maassa, jossa se on lainsäädännön nojalla kielletty. Ostotarjousta nimenomaan ei tehdä suoraan tai välillisesti käyttäen postilaitosta tai mitään osavaltioiden välisen tai kansainvälisen kaupan välineitä (kuten telefax, telex, puhelin tai Internet).

FIM Group Oyj

Risto Perttunen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Risto Perttunen, CEO, tel. +358 9 6134 6303

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fim.com

FIM on vuonna 1987 perustettu suomalainen sijoituspalvelukonserni, joka tarjoaa yksityishenkilöille ja yhteisöille varainhoito-, välitys- ja investment banking -palveluja. Helsingissä sijaitsevan pääkonttorin lisäksi FIMillä on paikalliskonttorit Espoossa, Jyväskylässä, Kuopiossa, Lahdessa, Oulussa, Riihimäellä, Tampereella, Turussa sekä Vaasassa. FIM toimii myös Tukholmassa ja Moskovassa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2006 oli noin 82 miljoonaa euroa ja liikevoitto 19,1 miljoonaa euroa. FIMin palveluksessa oli vuoden 2006 lopussa 284 henkilöä. www.fim.com.

Yrityksestä

FIM on suomalainen sijoituspalvelutalo. Meitä on lähes 200 ammattilaista, jotka olemme kaikki allekirjoittaneet FIMin arvot ja sitoutuneet niihin. Tämä näkyy kaikessa toiminnassamme ja ulkoisessa viestinnässämme.