GLITNIR OSTANUT 68,1 PROSENTTIA FIM GROUPISTA

FIM GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 16.3.2007 klo 18.45

GLITNIR OSTANUT 68,1 PROSENTTIA FIM GROUPISTA

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Japaniin tai Australiaan.

Glitnir banki hf:n ja FIM Group Oyj:n 11 suurimman osakkeenomistajan 5.2.2007 tekemän sopimuksen mukaisesti Glitnir banki hf. on ostanut tänään 68,1 prosenttia FIM Group Oyj:n osakkeista 5.2.2007 annetussa pörssitiedotteessa kuvattujen ehtojen mukaisesti. Toteutettujen kauppojen jälkeen Suomen arvopaperimarkkinalaki velvoittaa Glitniriä tekemään pakollisen ostotarjouksen lopuista liikkeellelasketuista FIMin osakkeista ja optioista.

Glitnir tekee pakollisen ostotarjouksen arviolta huhtikuun alussa. Glitnir tulee julkistamaan ennen tarjousajan alkua pörssitiedotteen, jossa annetaan yksityiskohtaisempaa tietoa julkisen ostotarjouksen aikataulusta ja muista ehdoista.

Bjarni Armansson, toimitusjohtaja, Glitnir: ”Olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että kauppa on nyt toteutettu ja etenemme suunnitellusti yritysjärjestelyn loppuun viemiseksi. Uskomme pääsevämme aloittamaan ostotarjouksen ennen pääsiäistä, kun asiakirjat ovat saaneet tarvittavat viranomaishyväksynnät.”

FIMin varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä torstaina 15.3.2007. Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi Bjarni Armanssonin, Frank Ove Reiten, Sverrir Örn Thorvaldssonin, Niklas Geustin ja Vesa Honkasen, joiden toimikausi alkaa omistusoikeuden siirtymisen jälkeen.

Glitniristä lisätietoja antavat:
Bjørn Richard Johansen, Managing Director, Corporate Communications, Glitnir, gsm +47-47 800 100, e-mail: brj@glitnir.no
Vala Pálsdóttir, Head of Investor Relations, gsm: +354 844 4989,
e-mail: vala.palsdottir@glitnir.is

Lisätietoja: www.glitnirbank.com and www.fim.com
Lehdistötiedote 05.02.2007, “Glitnir acquires majority in the listed FIM Group in Finland”: http://www.glitnir.is/English/AboutGlitnir/News/?ItemId=967

FIM Group Oyj

Risto Perttunen
toimitusjohtaja


Lisätietoja:
Risto Perttunen, CEO
+358 (0)9 613 46 303
risto.perttunen@fim.com

Timo T. Laitinen, CFO
+358 (0)9 613 46 525
timo.laitinen@fim.com


Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fim.com

FIM on vuonna 1987 perustettu suomalainen sijoituspalvelukonserni, joka tarjoaa yksityishenkilöille ja yhteisöille varainhoito-, välitys- ja investment banking-palveluja. Helsingissä sijaitsevan pääkonttorin lisäksi FIMillä on paikalliskonttorit Espoossa, Jyväskylässä, Kuopiossa, Lahdessa, Oulussa, Riihimäellä, Tampereella, Turussa sekä Vaasassa. FIM toimii myös Tukholmassa ja Moskovassa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2006 oli 82,0 miljoonaa euroa ja liikevoitto 19,1 miljoonaa euroa. FIMin palveluksessa oli vuoden 2006 lopussa 284 henkilöä. www.fim.com.

Tämä ei ole arvopapereiden myyntitarjous Yhdysvalloissa. Osakkeita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai rekisteröintiä koskevaa poikkeuslupaa Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain (the U.S. Securities Market Act of 1933) mukaisesti. Osakkeiden liikkeeseenlaskija ei ole rekisteröinyt, eikä sen tarkoituksena ole rekisteröidä, mitään osaa tarjouksesta Yhdysvalloissa, eikä sen tarkoituksena ole tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Tätä tiedotetta ei saa julkaista tai muutoin levittää, kokonaan tai osittain, Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Japaniin tai Australiaan. Tämä tiedote ei ole esite, eikä se siten ole tarjous tai kehotus myyntitarjouksen tekemiseen. Sijoittajien tulee merkitä osakkeita tai oikeuksia, joihin on viitattu tässä asiakirjassa tai hyväksyä ostotarjous osakkeista vain esitteessä tai tarjousasiakirjassa esitetyn tiedon perusteella. Tarjousta ei tehdä missään sellaisessa maassa, missä joko tarjous tai siihen osallistuminen olisi kiellettyä tai edellyttäisi Suomen lainsäädännön mukaisten toimenpiteiden lisäksi tarjousasiakirjan laatimista, rekisteröintiä tai muita toimenpiteitä.

Ostotarjousta ei tehdä missään sellaisessa maassa, jossa se on lainsäädännön nojalla kielletty, eikä tarjousasiakirjaa ja siihen liittyviä hyväksymislomakkeita tulla toimittamaan tai lähettämään edelleen, eikä niitä saa toimittaa tai lähettää edelleen mihinkään sellaiseen maahan tai sellaisesta maasta, jossa soveltuva lainsäädäntö kieltää sen. Ostotarjousta nimenomaan ei tehdä suoraan tai välillisesti käyttäen postilaitosta tai mitään osavaltioiden välisen tai kansainvälisen kaupan välineitä (kuten telefax, telex, puhelin tai Internet) tai kansallisen arvopaperipörssin kautta Australiassa, Hong Kongissa, Japanissa, Etelä-Afrikassa, Kanadassa tai Yhdysvalloissa. Ostotarjousta ei voida hyväksyä, mikäli käytetään jotain edellä mainituista välineistä tai mikäli ostotarjouksen hyväksyminen toimitetaan Yhdysvalloista, Kanadasta, Japanista tai Australiasta.

Yrityksestä

FIM on suomalainen sijoituspalvelutalo. Meitä on lähes 200 ammattilaista, jotka olemme kaikki allekirjoittaneet FIMin arvot ja sitoutuneet niihin. Tämä näkyy kaikessa toiminnassamme ja ulkoisessa viestinnässämme.