Glitnir Oyj:n vähemmistöosakkeiden lunastushinnaksi 8,00 euroa osakkeelta

LEHDISTÖTIEDOTE

Glitnir Oyj:n vähemmistöosakkeiden lunastushinnaksi 8,00 euroa osakkeelta

Keskuskauppakamarin nimeämä välimiesoikeus on 9.11.2007 vahvistanut islantilaisen Glitnir banki h.f.:n (”Lunastaja”) suomalaisen tytäryhtiön Glitnir Oyj:n (11.10.2007 saakka FIM Group Oyj) osakkeiden lunastushinnaksi 8,00 euroa osakkeelta. Välimiesoikeuden vahvistama lunastushinta on sama kuin Lunastajan pakollisessa ostotarjouksessa tarjoama hinta 8,00 euroa osakkeelta. Välimiesoikeus hylkäsi vähemmistöosakkeenomistajien oikeudenkäyntikuluvaatimukset.

Lunastajan on suoritettava lunastushinta ja sille maksettava korko viimeistään kuukauden kuluttua siitä, kun lunastushintaa koskeva tuomio on saanut lainvoiman. Valituskirjelmä on osakeyhtiölain mukaan toimitettava käräjäoikeuteen viimeistään 60 päivän kuluttua välitystuomion rekisteröimisestä.

Glitnir Oyj

Jakelu:
Keskeiset tiedotusvälineet

Lisätietoja:

Mari Tyster, johtaja, konsernin lakiasiat ja compliance, puh. +358-9-6134 6416
Anssi Partanen, Corporate Communication Manager, puh. +358 9 6134 6429, mob. +358 50 5681952

Tietoa Glitniristä
Glitnir Oyj on osa pohjoismaista Glitnir-konsernia. Glitnir on kasvava pohjoismainen pankki ja rahoituslaitos. Pohjois-Euroopassa Glitnir keskittyy valikoituihin liiketoiminta-alueisiin, mukaan lukien varainhoito-, investment banking-, pankki- ja välityspalveluihin.

Glitnir pitää kotimarkkina-alueenaan Pohjois-Eurooppaa. Glitnirillä on Pohjoismaiden lisäksi toimintaa Britanniassa, Luxemburgissa, Venäjällä, Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Kiinassa. Glitnir on listattu Islannin pörssiin.

Glitnirin Suomen toimintojen Helsingissä sijaitsevan pääkonttorin lisäksi Glitnirillä on paikalliskonttorit Espoossa, Jyväskylässä, Kuopiossa, Lahdessa, Oulussa, Riihimäellä, Tampereella, Turussa sekä Vaasassa. (www.glitnir.fi)

Yrityksestä

FIM on suomalainen sijoituspalvelutalo. Meitä on lähes 200 ammattilaista, jotka olemme kaikki allekirjoittaneet FIMin arvot ja sitoutuneet niihin. Tämä näkyy kaikessa toiminnassamme ja ulkoisessa viestinnässämme.