Glitnir täsmentää julkisuudessa esitettyjä tietoja

Glitnir Oyj Lehdistötiedote 19.12.2007

Glitnir täsmentää julkisuudessa esitettyjä tietoja

Glitnir Pankki Oy tarjoaa viiden prosentin talletuskorkoa osana laajempaa markkinointikampanjaa. Tavoitteenamme on tehdä Glitnir-brändiä tunnetuksi, tavoittaa uusia asiakkaita, ja kehittää vahvasti uutta pankkitoimintaamme Suomessa. Glitnirin myötä koventunut kilpailu talletuskoroista on hyödyttänyt kaikkia pankkiasiakkaita.

Glitnir haluaa täsmentää muutamia julkisuudessa esiintyneitä tietoja:

-Glitnir Pankki Oy on suomalainen ja vakavarainen pankki, jolla on luottolaitoksen toimilupa ja oikeus toimia suomalaisena talletuspankkina. Glitnir Pankki Oy:öön talletetut varat ovat suomalaisen talletussuojan piirissä ja Glitnir Pankki Oy:n taseessa. Voimassa olevaan lainsäädäntöön perustuen Glitnir Pankki Oy:öön talletettuja varoja ei voi siirtää emoyhtiö Glitnir banki hf:n taseeseen. Glitnir Pankkiin tehdyt talletukset on sijoitettu suomalaisille rahamarkkinoille ja suomalaisten yritysten ja muiden suomalaisten pankkien sijoitustodistuksiin.

-Glitnir Pankki Oy on Glitnir Oyj:n tytäryhtiö, joka taas on emoyhtiö Glitnir banki hf:n tytäryhtiö. Mitään päätöstä Glitnir Oyj:n muuttumisesta Glitnir banki hf:n sivuliikkeeksi ei ole tehty.

-Glitnir Oyj:n tytäryhtiö Glitnir Varainhoito Oy harjoittaa Suomessa yksilöllistä varainhoitoa ja toimii Suomessa rahastoyhtiönä hallinnoiden FIM-rahastoja. Sijoitusalaa koskevan sääntelyn mukaisesti asiakkaiden sijoitusvarallisuus on pidettävä erillään sijoituspalveluyrityksen omista varoista. Kaikki Suomeen rekisteröidyt sijoitusrahastot ovat itsenäisiä niitä hallinnoivista rahastoyhtiöistä riippumattomia varallisuuskokonaisuuksia, joiden tilanteeseen ei rahastoja hallinnoivan rahastoyhtiön taloudellinen tilanne vaikuta. Glitnir Varainhoito Oy:n toimintaa valvoo Rahoitustarkastus ja Glitnir Varainhoito Oy on sijoittajien korvausrahaston jäsen.

-Suomalaiset osakkeet ja muut Suomen arvo-osuusjärjestelmässä olevat rahoitusvälineet ovat kunkin sijoittajan omalla arvo-osuustilillä, joka ei myöskään ole arvo-osuustilipalvelua tarjoavan pankin tai sijoituspalveluyrityksen taseessa.

Glitnir Oyj:n, Glitnir Pankki Oy:n ja Glitnir Varainhoito Oy:n vakavaraisuus on vahva. Glitnir banki hf:n tulos, luottoluokitukset, vakavaraisuus, maksuvalmius ja likvideetti ovat hyvällä tasolla. Glitnir banki hf:llä ei ole suoria tai epäsuoria subprime-vastuita.

Glitnir Oyj

Jakelu:
Keskeiset tiedotusvälineet

Lisätietoja:
Pekka Väisänen, toimitusjohtaja, Glitnir Oyj, puh. +358 9 6134 6343, mob. +358 50 521 6092
Jan Forsbom, Executive Vice President, Glitnir Investment Management, puh. +358 9 6134 6205, mob. +358 50 531 9292
Anssi Partanen, Corporate Communication Manager, puh. +358 9 6134 6429, mob. +358 50 5681952

Tietoa Glitniristä

Glitnir Oyj on osa pohjoismaista Glitnir-konsernia. Glitnir on kasvava pohjoismainen pankki ja rahoituslaitos. Pohjois-Euroopassa Glitnir keskittyy valikoituihin liiketoiminta-alueisiin, mukaan lukien varainhoito-, investment banking-, pankki- ja välityspalveluihin.

Glitnir pitää kotimarkkina-alueenaan Pohjois-Eurooppaa. Glitnirillä on Pohjoismaiden lisäksi toimintaa Britanniassa, Luxemburgissa, Venäjällä, Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Kiinassa. Glitnir on listattu Islannin pörssiin.

Glitnirin Suomen toimintojen Helsingissä sijaitsevan pääkonttorin lisäksi Glitnirillä on paikalliskonttorit Espoossa, Jyväskylässä, Kuopiossa, Lahdessa, Oulussa, Riihimäellä, Tampereella, Turussa sekä Vaasassa. (www.glitnir.fi)

Yrityksestä

FIM on suomalainen sijoituspalvelutalo. Meitä on lähes 200 ammattilaista, jotka olemme kaikki allekirjoittaneet FIMin arvot ja sitoutuneet niihin. Tämä näkyy kaikessa toiminnassamme ja ulkoisessa viestinnässämme.