KUTSU FIM GROUP OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN 15.3.2007

FIM GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.2.2007 klo 15.30 Suomen aikaa

KUTSU FIM GROUP OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN 15.3.2007

FIM Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 15.3.2007 kello 15 alkaen Restaurant Linnassa, Jugendsali, osoitteessa Lönnrotinkatu 29, 00180 Helsinki. Yhtiökokoukseen ilmoittautuneiden osakkeenomistajien vastaanottaminen alkaa klo 14.15.

YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiöjärjestyksen kohdan 12 ja osakeyhtiölain 5 luvun mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat:

Esitetään
1 tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen
2 tilintarkastuskertomus

Päätetään
3 tilinpäätöksen vahvistamisesta
4 vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
5 toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta
6 hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista

Valitaan
7 hallituksen varsinaiset jäsenet sekä
8 tilintarkastajat ja varatilintarkastaja tarvittaessa.

Ennakkotiedot yhtiön tuloksesta 1.1. - 31.12.2006 sekä hallituksen voitonjakoehdotus on julkaistu 5.2.2007. Vuoden 2006 tilinpäätöstiedote on julkaistu 15.2.2007.

Yhtiön hallitus ehdottaa, että osinkoa jaetaan 0,14 euroa osakkeelta. Mikäli yhtiökokous päättää hallituksen ehdotuksen mukaisesta osingosta, osingonjaon täsmäytyspäivä on 20. maaliskuuta 2007 ja osinko maksetaan 27. maaliskuuta 2007.

Hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajiksi vuodelle 2007 valitaan suostumustensa mukaisesti KHT-tilintarkastajat Kim Karhu ja Kaija Leppinen ja varatilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana Jarmo Alén.

OSAKEYHTIÖLAIN VAATIMAT ASIAKIRJAT

Hallituksen ehdotukset ja osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat ovat
osakkeenomistajien nähtävillä 8.3.2007 alkaen yhtiön Internet-sivuilla
osoitteessa www.fim.com, sekä yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Pohjoisesplanadi 33 A, 00100 Helsinki. Osakkeenomistajat voivat pyytää niistä jäljennökset Tuula MacIntoshilta puhelinnumerosta 09-6134 6323 tai sähköpostilla osoitteesta tuula.macintosh@fim.com.

OSALLISTUMINEN JA ILMOITTAUTUMINEN

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkitty
osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon viimeistään 5.3.2007 ja on ilmoittautunut yhtiökokoukseen viimeistään 8.3.2007 klo 12 (Suomen aikaa) mennessä.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen, jos tällainen osakkeenomistaja on viimeistään 5.3.2007 ilmoitettu tilapäisesti merkittäväksi osakerekisteriin yhtiökokoukseen osallistumista varten ja osakkeenomistajan on ilmoittautunut yhtiökokoukseen viimeistään 8.3.2007 klo 12 (Suomen aikaa) mennessä.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee
ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle joko

a) kirjeitse osoitteella FIM Group Oyj / Tuula MacIntosh, Pohjoisesplanadi 33 A, 00100 Helsinki,
b) puhelimitse (09) 6134 6323 (Tuula MacIntosh) arkisin kello 9.00 - 16.00 Suomen aikaa,
c) telefaxilla (09) 6134 6363, tai
d) sähköpostilla osoitteeseen tuula.macintosh@fim.com.

Ilmoittautumisen tulee olla yhtiöllä viimeistään 8.3.2007 klo 12.00 Suomen aikaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Sisäänpääsy kokoussaliin, äänestyslippujen jako ja valtakirjojen tarkastus alkavat kokouspaikalla 15.3.2007 klo 14.15.


Helsingissä 26. päivänä helmikuuta 2007

FIM Group Oyj

Hallitus

Lisätietoja:
Risto Perttunen, CEO
+358 (0)9 613 46 303
risto.perttunen@fim.com

Timo T. Laitinen, CFO
+358 (0)9 613 46 525
timo.laitinen@fim.com


Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fim.com

FIM on vuonna 1987 perustettu suomalainen sijoituspalvelukonserni, joka tarjoaa yksityishenkilöille ja yhteisöille varainhoito-, välitys- ja investment banking-palveluja. Helsingissä sijaitsevan pääkonttorin lisäksi FIMillä on paikalliskonttorit Espoossa, Jyväskylässä, Kuopiossa, Lahdessa, Oulussa, Riihimäellä, Tampereella, Turussa sekä Vaasassa. FIM toimii myös Tukholmassa ja Moskovassa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2006 oli 82,0 miljoonaa euroa ja liikevoitto 19,1 miljoonaa euroa. FIMin palveluksessa oli vuoden 2006 lopussa 284 henkilöä. www.fim.com.

Yrityksestä

FIM on suomalainen sijoituspalvelutalo. Meitä on lähes 200 ammattilaista, jotka olemme kaikki allekirjoittaneet FIMin arvot ja sitoutuneet niihin. Tämä näkyy kaikessa toiminnassamme ja ulkoisessa viestinnässämme.