LUNASTUSOIKEUDEN JA -VELVOLLISUUDEN SYNTYMINEN FIM GROUP OYJ:N OSAKKEISIIN

FIM GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.5.2007

LUNASTUSOIKEUDEN JA -VELVOLLISUUDEN SYNTYMINEN FIM GROUP OYJ:N OSAKKEISIIN

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Japaniin tai Australiaan.

Glitnir banki hf. on tänään osakeyhtiölain 18 luvun 2 §:n mukaisesti ilmoittanut FIM Group Oyj:lle, että sen omistus FIMin osakkeista ja äänistä on ylittänyt yhdeksän kymmenesosaa (9/10).

Glitnir omistaa nyt 42 176 109 FIMin osaketta, mikä vastaa noin 98,81 prosenttia FIMin osakkeista ja äänistä.

Glitnirillä on osakeyhtiölain 18 luvun 1 §:n mukaisesti oikeus lunastaa muiden FIMin osakkeenomistajien osakkeet. Mahdollinen Glitnirin toimeenpanema lunastus koskee kaikkia muiden osakkeenomistajien hallussa olevia FIMin osakkeita.


FIM Group Corporation

Lisätietoja:

Risto Perttunen, CEO, puhelin 09 6134 6303

Mari Tyster, johtaja konsernin lakiasiat ja compliance, puhelin 09 6134 6416


Jakelu:
Helsinki Stock Exchange
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fim.comTämä ei ole arvopapereiden myyntitarjous Yhdysvalloissa. Osakkeita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai rekisteröintiä koskevaa poikkeuslupaa Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain (the U.S. Securities Market Act of 1933) mukaisesti. Osakkeiden liikkeeseenlaskija ei ole rekisteröinyt, eikä sen tarkoituksena ole rekisteröidä, mitään osaa tarjouksesta Yhdysvalloissa, eikä sen tarkoituksena ole tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Tätä tiedotetta ei saa julkaista tai muutoin levittää, kokonaan tai osittain, Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Japaniin tai Australiaan. Tämä tiedote ei ole esite, eikä se siten ole tarjous tai kehotus myyntitarjouksen tekemiseen. Sijoittajien tulee merkitä osakkeita tai oikeuksia, joihin on viitattu tässä asiakirjassa tai hyväksyä ostotarjous osakkeista vain esitteessä tai tarjousasiakirjassa esitetyn tiedon perusteella. Tarjousta ei tehdä missään sellaisessa maassa, missä joko tarjous tai siihen osallistuminen olisi kiellettyä tai edellyttäisi Suomen lainsäädännön mukaisten toimenpiteiden lisäksi tarjousasiakirjan laatimista, rekisteröintiä tai muita toimenpiteitä.

Ostotarjousta ei tehdä missään sellaisessa maassa, jossa se on lainsäädännön nojalla kielletty, eikä tarjousasiakirjaa ja siihen liittyviä hyväksymislomakkeita tulla toimittamaan tai lähettämään edelleen, eikä niitä saa toimittaa tai lähettää edelleen mihinkään sellaiseen maahan tai sellaisesta maasta, jossa soveltuva lainsäädäntö kieltää sen. Ostotarjousta nimenomaan ei tehdä suoraan tai välillisesti käyttäen postilaitosta tai mitään osavaltioiden välisen tai kansainvälisen kaupan välineitä (kuten telefax, telex, puhelin tai Internet) tai kansallisen arvopaperipörssin kautta Australiassa, Hong Kongissa, Japanissa, Etelä-Afrikassa, Kanadassa tai Yhdysvalloissa. Ostotarjousta ei voida hyväksyä, mikäli käytetään jotain edellä mainituista välineistä tai mikäli ostotarjouksen hyväksyminen toimitetaan Yhdysvalloista, Kanadasta, Japanista tai Australiasta.


Yrityksestä

FIM on suomalainen sijoituspalvelutalo. Meitä on lähes 200 ammattilaista, jotka olemme kaikki allekirjoittaneet FIMin arvot ja sitoutuneet niihin. Tämä näkyy kaikessa toiminnassamme ja ulkoisessa viestinnässämme.