Kesämökki lapsille turvalliseksi/Gör stugvistelsen trygg för barnen

Tänä keväänä ja viime kesänä sattuneet lasten hukkumiskuolemat ovat kouraisseet jokaisen vanhemman sydäntä. Vesistöjen äärellä kesämökkeily vaatii vanhemmilta erityistä valppautta. Kuinka voin estää oman lapseni turmat ja onnettomuudet mökillä ja sen ympäristössä?

”Tärkein lapsen turvallisuutta parantava tekijä on lasta valvova aikuinen. Mökkiympäristöä on syytä tarkastella lapsen näkökulmasta. Onko vesistö lähellä, kasvaako mökin pihassa myrkyllisiä kasveja ja onko liikkuminen turvallista? Onko mökillä riittävästi veneilyliivejä ja turvavälineitä turvalliseen vesillä oloon?”, muistuttaa suunnittelija Kaarina Tamminiemi Terveyden edistämisen keskuksesta. Näitä kysymyksiä on hyvä pohtia kaikkien mökkiläisten. Suomessa on noin 500 000 kesämökkiä.

Vaikka mökkien koko kasvaa ja varustelu paranee jatkuvasti, tietyt turvallisuusseikat pysyvät samoina. Vesi houkuttelee lapsia, jotka eivät osaa arvioida hukkumisvaaraa. Pieni lapsi voi hukkua parissa sekunnissa ja äänettömästi. Vesistön lähellä lasta tulee valvoa taukoamatta.

”Uimataito kannattaa opettaa lapselle varhain, sillä se on tärkeä osa mökkeilyn turvallisuutta, vaikkei yksin riitäkään estämään hukkumisia”, toteaa Tamminiemi. Veneilyä varten lapset tarvitsevat sopivat pelastusliivit. Pienten lasten on hyvä käyttää kelluntaliivejä myös laiturilla ollessaan.

Mökin sisätilat turvallisiksi

Myös mökin sisätilojen turvallisuutta voi parantaa. Terävät ja pieniä irto-osia sisältävät esineet säilytetään lasten ulottumattomissa mielellään lukollisessa kaapissa. Myös kemikaalit on pidettävä pois lasten ulottuvilta. Hyvin varustetun lääkekaapin avain on tärkeä pitää aikuisten saatavilla. Kasvioppaista saa tietoa kasvien myrkyllisyydestä.

Kyypakkaus on hyvä ensiapu käärmeenpuremaan sekä mehiläisen ja ampiaisen pistoon. Kyynpurema on harvoin hengenvaarallinen, mutta sen yhteydessä tulee aina hakeutua lääkärin
hoitoon.

Kesämökissä parvi ja parvelle johtavat portaat ovat usein vaaranpaikkoja. Portaiden liukuesteet ja kaiteet parantavat turvallisuutta. Kulkuväylät kannattaa pitää esteettöminä ja mahdollisimman helppokulkuisina mökissä ja sen ympäristössä. Tapaturmia sattuu erityisen helposti alkoholin vaikutuksen alaisena, ja myös aikuisen kyky valvoa lasta heikkenee merkittävästi humalatilan vahvistuessa.

Vuokramökillä tai tuttavien mökillä turvallisuuteen kannattaa kiinnittää erityistä huomiota, sillä tapaturman riski korostuu vieraassa ympäristössä. Hätätilanteessa nopein tapa saada apua vapaa-ajanviettopaikkaan on ilmoittaa kohteen sijainti karttakoordinaatteina. Karttakoordinaatit voi selvittää helposti etukäteen Hätäkeskuslaitoksen sähköisessä karttakoordinaattipalvelussa (www.112.fi).

Käsittele tulta huolella

Tulen huolellinen käsittely mökillä parantaa paloturvallisuutta. Tulisija kannattaa lämmittää varovasti etenkin ensimmäisellä kerralla talven jälkeen. Sähkö- ja kaasulaitteet on syytä tarkistaa keväisin ja pitää kunnossa. Mökissä on hyvä olla toimivilla paristoilla varustettu palovaroitin kaikissa huoneissa, joissa yövytään (asetuksen mukaan vähintään yksi palovaroitin jokaista alkavaa 60 neliömetriä kohti). Sammutusvälineet sijoitetaan näkyvään paikkaan.

Lisätietoja:

www.kotitapaturma.fi

Suunnittelija Kaarina Tamminiemi, Terveyden edistämisen keskus ry,
kaarina.tamminiemi(at)tekry.fi, puh (09) 725 30331

Viestintäpäällikkö Joona Vuorenpää, Kotitapaturmien ehkäisykampanjan puheenjohtaja, Finanssialan Keskusliitto
joona.vuorenpaa(at)fkl.fi, puh 020 793 4275

 

________________________________________________________

Vårens och fjolsommarens nyheter om drunknade barn grep som en iskall hand om varje förälders hjärta. När familjen semestrar i en stuga vid vatten krävs att föräldrarna är extra alerta. Hur ska man förhindra att barnen råkar ut för olycksfall av olika slag på sommarstugan och i stugans omgivning?

”En vuxens vakande öga är det bästa sättet att öka barnens säkerhet. På sommarstugan lönar det sig att betrakta omgivningen ur barnets perspektiv. Finns det vattendrag i närheten, giftiga växter på gården, är det tryggt att röra sig kring stugan? Finns det tillräckligt många flytvästar och annan säkerhetsutrustning för båtfärderna? Det här är frågor som planeraren Kaarina Tamminiemi på Centret för hälsofrämjande vill påminna oss om inför stugsäsongen. Det finns omkring 500 000 sommarstugor i Finland.

Även om sommarstugorna hela tiden har blivit större och allt mer välutrustade är vissa frågor som rör säkerhet bestående. Vatten är lockande för barn men de kan inte bedöma risken för drunkning. Ett litet barn kan drunkna ljudlöst inom loppet av några sekunder. Vid vatten ska barn stå under oavbruten övervakning. 

”Det är bra att lära barnen simma redan som små. Även om simkunnighet inte ensamt räcker till för att förebygga drunkning ökar den på ett betydande sätt säkerheten under stugvistelsen”, säger Tamminiemi. Under båtfärder behöver barnen lämpliga räddningsvästar. Det är bra att ha flytväst på små barn också då de vistas på bryggan.

Tryggt i stugan

Också inne i stugan kan säkerheten förbättras. Vassa föremål och föremål som innehåller små delar ska förvaras utom räckhåll för barn, gärna i ett låsbart skåp. Det samma gäller kemikalier. Det är viktigt att nyckeln till medicinskåpet, som ska vara välförsett, finns lätt tillgänglig för vuxna. I botaniska handböcker hittar man fakta om giftiga växter.

Kortisontabletter (Kyypakkaus) är en god första hjälp vid ormbett och geting- och bisting. Huggormsbett är sällan livshotande men den som har blivit biten ska alltid besöka läkare.

Stugloft och trapporna upp till loftet är ställen där olyckor lätt sker. Säkerheten i trappan blir bättre med halkskydd och ledstång. Både inne i och utanför stugan är det klokt att hålla passagerna fria så att det går att röra sig så obehindrat som möjligt. Alkoholpåverkade personer råkar särskilt lätt ut för olyckor. Ökande berusning medför att även en vuxens förmåga att övervaka barn försämras avsevärt.

Det gäller att fästa speciellt god uppmärksamhet vid säkerheten om man hyr en sommarstuga eller besöker vänners och bekantas stugor. En främmande omgivning ökar risken för olycksfall. I en nödsituation är det snabbaste sättet att få hjälp att uppge platsens kartkoordinater. Det är enkelt att ta reda på positionen på förhand via Nödcentralsverkets kartkoordinattjänst (www.112.fi).

Handskas varsamt med elden

För att öka brandsäkerheten på sommarstugan är det viktigt att hantera eld med eftertanke. I synnerhet när man gör upp eld i eldstaden första gången efter vintern är det skäl att ta det försiktigt. Det är också viktigt att på våren se över el- och gasanordningar och hålla dem i skick. Det är skäl att ha brandvarnare med fungerande batterier i stugans alla sovrum (enligt förordningen om brandvarnare ska det finnas en brandvarnare för varje begynnande 60 kvadratmeter). Redskapen för brandsläckning ska placeras på en synlig plats.

Ytterligare uppgifter:

www.kotitapaturma.fi

Planerare Kaarina Tamminiemi, Centret för hälsofrämjande,
kaarina.tamminiemi(at)tekry.fi, tel. (09) 725 30331

Kommunikationschef Joona Vuorenpää, ordförande för Kampanjen mot hemolyckor, Finansbranschens Centralförbund
joona.vuorenpaa(at)fkl.fi, tel. 020 793 4275