Kotimaisten sijoitusrahastojen nettomerkinnät edelleen positiiviset

 

Rahoitusmarkkinoiden vaikea tilanne ei vielä heinäkuussa juurikaan heijastunut sijoitusrahastoihin. Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen yhteenlaskettu pääoma laski heinäkuussa 60,6 miljardista eurosta 60,4 miljardiin euroon, mutta nettomerkinnät olivat 321,0 miljoonaa euroa positiiviset. Negatiivisen markkinakehityksen vuoksi rahastojen arvo kuitenkin pieneni 447,2 miljoonalla eurolla.

Osakerahastoista nostettiin heinäkuussa pääomia 33,8 miljoonaa euroa. Suomeen sijoittaviin osakerahastoihin sijoitettiin uusia pääomia 98,8 miljoonaa euroa . Eniten pääomia lunastettiin Pohjois-Amerikkaan sijoittavista rahastoista, mikä näkyi yhteensä 35 miljoonan euron negatiivisina nettomerkintöinä.

Pitkän koron rahastoihin sijoitettiin heinäkuussa 169,9 miljoonaa euroa uutta pääomia. Eniten uutta pääomaa keräsivät euroalueen luokiteltuihin yrityslainoihin sijoittavat rahastot (57,8 miljoonaa euroa) ja luokiteltuihin globaaleihin yrityslainoihin sijoittavat rahastot (48,3 miljoonaa euroa).  

Nettomerkinnät lyhyen koron rahastoihin olivat 150,7 miljoonaa euroa. Käteisrahastot keräsivät 32,2 miljoonaa euroa uutta pääomaa ja rahamarkkinarahastoihin sijoitettiin 164,2 miljoonaa euroa. Muut lyhyen koron rahastot -luokasta nostettiin pääomia 45,8 miljoonaa euroa.

Yhdistelmärahastoihin sijoitettiin heinäkuussa 19,1 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Vaihtoehtoisista sijoitusrahastoista (vipu-, raaka-aine ym. rahastot) nostettiin puolestaan pääomia 15,1 miljoonaa euroa.

Vuoden tarkasteluvälillä mitattuna parhaiten tuottanut rahastoluokka heinäkuun lopussa oli vaihtoehtoisten sijoitusten muut -luokka. Siihen kuuluvat rahastot tuottivat keskimäärin 16,3 prosentin vuotuisen tuoton. Tuoton ja riskin suhdetta kuvaavalla Sharpen luvulla mitattuna vuoden jaksolla parhaiten menestyivät Korkeariskiset yrityslainat maailma -luokan rahastot (Sharpe 3,2). Viiden vuoden tarkastelujaksolla menestynein oli kehittyvien markkinoiden Latinalainen Amerikka -luokka 10,5 prosentin vuotuisella tuotolla.

Rahastoraportti
Kuukausitilastot

Lisätietoja:
johtaja Markku Savikko
sijoitusrahastot ja omaisuudenhoito
puh. 020 793 4209

Finanssialan Keskusliitto (FK) on toimialajärjestö, joka edustaa Suomessa toimivia pankkeja, vakuutusyhtiöitä, rahoitusyhtiöitä, arvopaperinvälittäjiä, sijoitusrahastoyhtiöitä sekä finanssialan työnantajia. Osa jäsenistä hoitaa myös lakisääteiseen sosiaaliturvaan kuuluvia liikenne-, työeläke- ja työtapaturmavakuutuksia. Finanssialan Keskusliitolla on noin 460 jäsenyhteisöä ja niiden palveluksessa toimii noin 43 000 työntekijää.

Avainsanat:

Liitteet & linkit