Pysy pystyssä -kampanja muistuttaa: KENGÄT KELIN MUKAAN, LISÄTURVAA LIUKUESTEILLÄ

Kelin mukaiset kengät ja liukuesteet jalkineiden pohjissa ovat tehokkain tapa, jolla jalankulkija voi itse torjua liukastumisia. Talviliukastumisilta voi välttyä myös säännöllisellä tasapainoharjoittelulla, seuraamalla kelitiedotteita sekä huolehtimalla ulkoalueiden kunnossapidosta.

Etelä-Suomen ensipakkasilla moni jalankulkija kaatuu jalkineissa, jotka eivät toimi liukkailla.

Työterveyslaitoksen tutkimusten mukaan paras turva liukastumisten ehkäisemiseksi saadaan nastakengillä. Myös kenkiin asennettavat liukuesteet torjuvat liukastumisia tehokkaasti.

-Talvikenkien valinnassa tilanne on hankala. Kuluttajille myytävissä kengissä ei ole merkintöjä tai tuoteselostetta pohjan pitävyydestä ja soveltuvuudesta erilaisille pintamateriaaleille eri lämpötiloissa. Puute olisi korjattavissa esimerkiksi suomalaisten kenkävalmistajien ja maahantuojien oma-aloitteisuudella yhdessä muiden alan toimijoiden kanssa, toteaa Työterveyslaitoksen tutkija Mikko Hirvonen.

Joka kolmas liukastelee vuosittain

Kenkiin asennettavat liukuesteet on syytä valita käyttötarkoituksen mukaan.

-Liukuesteiden pitää olla tyyppitarkastettuja ja sertifioituja tuotteita. Sellaisia myyvät muun muassa suutarit, kenkäkaupat ja monet tavaratalot, kertoo Hirvonen.

Nastakengät ja liukuesteet eivät sovellu kaikille pinnoille, mutta jos niitä käytetään ulkona jään liukastamalla pinnalla, turva on erinomainen. Sisään tultaessa nastakengät tai liukuesteet on syytä riisua jalasta.

Joka kolmas suomalainen kaatuu liukastumalla talvisin. Pelkästään ikäihmiset eivät liukastele, vaan jopa puolet liukastujista on alle 30-vuotiaita. Talviliukastumisista joutuu sairaalahoitoon kymmeniä tuhansia suomalaisia vuosittain.

Pysy pystyssä-kampanjen:

SKOR ENLIGT FÖRE, HALKSKYDD FÖR STÖRRE SÄKERHET

Skor enligt föret och halkskydd under sulorna är det bästa sättet för fotgängare att undvika halkolyckor. För att klara sig oskadd i vinterhalkan lönar det sig också att träna upp balansen, följa med väderrapporterna och se till att hålla gångytorna utomhus i skick.

När den första frosten lägger sig i Södra Finland är det många som halkar omkull på grund av skor som är inte lämpar sig i halt före.

Dubbförsedda skor ger enligt Arbetshälsoinstitutets undersökning den bästa halksäkerheten. Också halkskydd som fästs under skorna är effektiva för att förebygga halkolyckor.

- För konsumenten är det knepigt att välja vinterskodon, eftersom skorna saknar märkning och produktinformation om vilket fäste sulorna ger på olika ytor och vid olika temperaturer. Den här bristen kunde rättas till på initiativ av finländska skotillverkare, importörer och andra branschaktörer, säger forskaren Mikko Hirvonen på Arbetshälsoinstitutet.

Var tredje halkar omkull

Halkskydd som fästs på skorna är skäl att välja enligt användningsändamål.

-Halkskydden ska vara typgranskade och certifierade. Till exempel skomakare, skoaffärer och ett flertal varuhus säljer sådana, uppger Hirvonen.

Skor med dubbar eller halkskydd ger en utomordentlig säkerhet på isiga ytor utomhus men de lämpar sig inte på alla slags underlag. Inomhus är det bäst att ta dem av sig.

Varje vinter halkar en tredjedel av finländarna omkull. Det är inte bara äldre personer som drabbas, upp till hälften är faktiskt under 30 år. Årligen behöver tiotusentals finländare sjukhusvård på grund av halkolyckor.

Kampanjen Pysy pystyssä (ung. ”Hålls på benen”) vill göra finländarna uppmärksamma på säkerheten för fotgängare i vinterföre. Bakom kampanjen står Finansbranschens Centralförbund, Meteorologiska institutet, kampanjen för förebyggande av olyckor i hemmen, Trafikskyddet, Social- och hälsovårdsministeriet, Taitavat suutarit ry, Centret för hälsofrämjande, Institutet för hälsa och välfärd samt Arbetshälsoinstitutet.

Ytterligare information:
Mikko Hirvonen, forskare på Arbetshälsoinstitutet, tel. +358 46 850 5014
Joona Vuorenpää, ordförande för kampanjen Pysy pystyssä, kommunikationschef på Finansbranschens Centralförbund, tel. +358 20 793 4275

www.kotitapaturma.fi

Lisätiedot:
tutkija Mikko Hirvonen, Työterveyslaitos, puh +358 46 850 5014
viestintäpäällikkö, Pysy pystyssä -kampanjan pj. Joona Vuorenpää, Finanssialan Keskusliitto, puh +358 20 793 4275

www.kotitapaturma.fi

Pysy pystyssä -kampanja edistää talvijalankulun turvallisuutta. Kampanjan taustalla ovat Kotitapaturmien ehkäisykampanjan toimijat: Finanssialan Keskusliitto, Maanpuolustus­koulutus, Punainen Risti, sisäasiainministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, Suomen Kuntaliitto, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, Terveyden edistämisen keskus ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä Aivovammaliitto, Ilmatieteen laitos, Invalidiliitto, liikenne- ja viestintäministeriö, Liikenneturva, Taitavat suutarit ry, Työterveyslaitos, Työturvallisuuskeskus ja UKK-instituutti.