Stadigh: Elinvoimainen finanssiala tukee taloudellista kasvua ja edesauttaa kansallista kilpailukykyä

 

Tulevalla hallituskaudella suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan uudistamisen kannalta olennaisia tavoitteita ovat uuden kasvun löytäminen, kansallisen kilpailukyvyn varmistaminen sekä julkisen talouden vakauttaminen.

- Globaali finanssikriisi osoitti, että toimivat rahoitus-, vakuutus- ja pääomamarkkinat ovat yhteiskunnassa keskeisessä roolissa. FK:n hallituksen puheenjohtajana työskentelen suomalaisen finanssialan kilpailukyvyn ylläpitämiseksi, jotta ala voi jatkossakin tukea talouden kasvua ja edesauttaa kansallista kilpailukykyä, totesi tänään FK:n hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi valittu Sammon konsernijohtaja Kari Stadigh FK:n yhdistyskokouksessa.

FK:n hallituksen varapuheenjohtajiksi valittiin Nordea-konsernin maajohtaja Ari Kaperi ja OP-Pohjola-ryhmän pääjohtaja Reijo Karhinen. Muiksi hallituksen jäseniksi valittiin Handelsbankenin Suomen toimintojen johtaja Nina Arkilahti, Sampo Pankin toimitusjohtaja Ilkka Hallavo, Tapiola-ryhmän pääjohtaja Asmo Kalpala, Fennia-ryhmän toimitusjohtaja Antti Kuljukka, Säästöpankkiliiton toimitusjohtaja Pasi Kämäri, Varman toimitusjohtaja Matti Vuoria ja Pohjantähden toimitusjohtaja Eero Ylä-Soininmäki. Hallitus ja puheenjohtajisto valittiin vuosiksi 2011–2012.

FK:n yhdistyskokous pidettiin 19. huhtikuuta Hilton Helsinki Strandissa.

 

Finansbranschens Centralförbunds (FC) nya styrelseordförande Kari Stadigh:
En livskraftig finansbransch stöder den ekonomiska tillväxten och främjar den nationella konkurrenskraften

Att åstadkomma ny tillväxt, säkerställa den nationella konkurrenskraften och stabilisera den offentliga ekonomin är centrala mål under den kommande regeringsperioden med tanke på de reformer av det finländska välfärdssamhället som kommer att krävas.

- Den globala finanskrisen visade att fungerande finans-, försäkrings- och kapitalmarknader har en central roll i samhället. Som styrelseordförande vid FC arbetar jag för att upprätthålla konkurrenskraften hos den finländska finansbranschen, så att branschen också i framtiden kan stöda den ekonomiska tillväxten och främja den nationella konkurrenskraften, konstaterade Sampos koncernchef Kari Stadigh i dag på Finansbranschens Centralförbunds föreningsmöte, där han valdes till ny styrelseordförande för förbundet.

Till vice ordförande vid FC valdes Nordeakoncernens landdirektör Ari Kaperi och OP-Pohjola-gruppens chefdirektör Reijo Karhinen. De övriga styrelseledamöterna är Handelsbankens direktör för funktionerna i Finland Nina Arkilahti, Sampo Banks verkställande direktör Ilkka Hallavo, Tapiolagruppens chefdirektör Asmo Kalpala, Fenniagruppens verkställande direktör Antti Kuljukka, Sparbanksförbundets verkställande direktör Pasi Kämäri, Varmas verkställande direktör Matti Vuoria och Pohjantähtis verkställande direktör Eero Ylä-Soininmäki. Styrelsen och presidiet valdes för åren 2011-2012.

FC:s föreningsmöte hölls den 19 april på Hilton Helsinki Strand.

Lisätietoja / Ytterligare uppgifter
FK:n viestintäjohtaja / FC:s kommunikationsdirektör
Minna Aila
040 5131 470

Finanssialan Keskusliitto (FK) on toimialajärjestö, joka edustaa Suomessa toimivia pankkeja, vakuutusyhtiöitä, rahoitusyhtiöitä, arvopaperinvälittäjiä, sijoitusrahastoyhtiöitä sekä finanssialan työnantajia. Osa jäsenistä hoitaa myös lakisääteiseen sosiaaliturvaan kuuluvia liikenne-, työeläke- ja työtapaturmavakuutuksia. Finanssialan Keskusliitolla on noin 460 jäsenyhteisöä ja niiden palveluksessa toimii noin 43 000 työntekijää.

Tilaa

Multimedia

Multimedia