Airpron työehtosopimus turvaa lentoliikenteen kilpailukykyä ja työllistää

Ilmailualan Unioni IAU sekä Suomen Lentoemäntä- ja Stuerttiyhdistys SLSY ovat esittäneet, että ne toteuttavat 14.‒15.4. Airpro-konserniin kohdistuvia työtaistelutoimia. Koska kyseisillä järjestöillä on Airprossa vain joitakin jäseniä, työtaisteluiden ei odoteta vaikuttavan Airpron lentoyhtiöille tuottamiin palveluihin. Yhtiö pyrkii poikkeusjärjestelyjen avulla turvamaan palveluidensa toimivuuden työtaistelutoimista huolimatta.

IAU:n ja SLSY:n pyrkimyksenä on, että lentoyhtiöille ja lentoasemille palveluita tuottava Airpro Oy siirtyisi soveltamaan IAU:n ja SLSY:n työehtosopimuksia Airpron yrityskohtaisen työehtosopimuksen sijaan. Airpro Oy noudattaa yrityskohtaista työehtosopimusta, joka sillä on ollut voimassa vuodesta 1996.

”IAU tai SLSY eivät ole osapuolena Airpron työehtosopimuksessa, jota sen on työehtosopimuslain nojalla noudatettava. Tästä syystä pidämme perusteettomana IAU:n ja SLSY:n tavoitetta laajentaa niiden työehtosopimusten noudattamista Airpro Oy:öön”, Airpron toimitusjohtaja Janne Hattula sanoo.

IAU ja SLSY ovat epäonnistuneet aiemmissa työtaisteluissaan, koska Airprossa kyseisillä järjestöillä on vain vähän jäseniä ja lakkoilijoiden määrä on näin ollen jäänyt yksittäisiin henkilöihin. Vaikka Airpron työntekijät ovat järjestäytyneet muihin liittoihin, IAU ja SLSY pyrkivät laajoilla kansainvälisiä lentoyhtiöitä haittaavilla myötätuntolakoillaan jatkamaan yhtiön painostusta.

JHL:n ja Pardian kanssa solmitun Airpro Oy:n työehtosopimuksen etu on ennen kaikkea se, että sopimus mahdollistaa työtehtävien joustavan yhdistämisen yhdeksi työnkuvaksi, ja siten se luo edellytykset moniosaajamallilla toimimiseen. Ilman laajoja työnkuvia palveluiden tuottaminen lentoyhtiöille ja lentoasemille ei olisi mahdollista esimerkiksi vähäliikenteisillä kentillä maakunnissa.

"Laajasti käytössä olevan moniosaajamallin romuttaminen veisi Suomelta saman tien yhden lentoliikenteen valteista ja pohjan palveluiden tuottamiselta vähäliikenteisillä maakuntakentillä. Pitkällä tähtäimellä pelkästään viipaloituihin ja kapeisiin työnkuviin siirtymisellä olisi kielteinen vaikutus myös Helsinki-Vantaan kilpailukyvyn kehittymiseen kilpailussa muiden hubien kanssa", Hattula sanoo.

”Airpro Oy:n joustava työskentelymalli tukee osaltaan lentoliikenteen kilpailukykyä ja on mahdollistanut lentoliikenteen eri puolilla Suomea. Samalla olemme voineet tarjota sen ansiosta kokoaikaista työtä monelle palvelualan ammattilaiselle ympäri maan, hyvinkin muiden palvelualojen kanssa kilpailevalla ansiotasolla. Airprolla on työnantajana vetovoimaa ", Hattula toteaa.

Lisätiedot:

toimitusjohtaja Janne Hattula, Airpro Oy

Airpro Oy on vuonna 1994 perustettu Finavian tytäryhtiö, joka tuottaa moniosaajamallilla lentoyhtiöiden ja lentoasemien tarvitsemia lentoliikenteen maa-, logistiikka-, turva‐, matkustamo‐ ja asiakaspalveluja. Yhtiön palveluksessa oli vuoden 2014 lopussa 1 160 henkilöä, ja se toimii yhteensä 18 lentoasemalla tuottaen palveluita yli sadalle yritysasiakkaalle. Airpron liikevaihto vuonna 2014 oli 49,1 miljoonaa euroa.

Yrityksestä

Finavia tarjoaa ja kehittää lentoasemapalveluita, joiden kulmakivinä ovat turvallisuus, asiakaslähtöisyys ja kustannustehokkuus. Finavian kattava 21 lentoaseman verkosto mahdollistaa kansainväliset yhteydet Suomesta maailmalle − ja maailmalta eri puolille Suomea. Helsinki-Vantaan lentoasema on Pohjois-Euroopan johtava vaihtoasema kaukoliikenteessä. Vuoden 2017 liikevaihto oli 374 miljoonaa euroa. Konserni työllistää 2 700 henkilöä.

Tilaa